< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

rangregeling

fosfaatrechten

Uitspraakproces-verbaal

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rekestnummer: C/17/165415 / KG RK 19-50

Proces-verbaal van rangregeling (afsluitende zitting), gehouden op 28 augustus 2019

op het verzoek van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MAASLAND AGRI NEDERWEERT B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ROOST OLIE B.V.,

beide statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nederweert,

verzoekers,

hierna afzonderlijk ook te noemen: Maasland Agri en Roost Olie,

met gekozen woonplaats aan het kantooradres van Van Arkel Gerechtsdeurwaarders te Eindhoven,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ROTS DAIRY B.V.,

gevestigd te Heusden,

en haar enig aandeelhouder en bestuurder

2. [A],

wonende te [woonplaats] ,

verweerders,

hierna afzonderlijk ook te noemen: de vennootschap en [A] .

Belanghebbenden zijn volgens de staat van belanghebbenden:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RENDAC SON B.V.,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [B] . ,

- de publiekrechtelijke rechtspersoon DE STAAT DER NEDERLANDEN, NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VETERINIAIR CENTRUM SOMEREN B.V.,

- mr. P.S. VAN ZANDBERGEN q.q., in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van MELKGELDBURO B.V.,

- DE ONTVANGER VAN DE BELASTINGDIENST,

- [C],

- [D] en [E].

Belanghebbenden zullen hierna respectievelijk ook als Rendac, [B] , de NVWA, VCS, de curator, de Belastingdienst, [C] en [D & E] worden aangeduid.

1. HET PROCESVERLOOP

1.1. Bij proces-verbaal van 2 juli 2019 is de verdeling van de netto-opbrengst van de in het openbaar verkochten fosfaatrechten van de vennootschap en van [A] vastgesteld. Ten aanzien van de vennootschap is de aangemelde vordering van [B] van € 21.377,18 voorwaardelijk in de verdeling opgenomen. Hierbij is een bedrag van

€ 3.742,19 gereserveerd in afwachting van de uitkomst van de renvooiprocedure, zoals bepaald in 485 lid 1 Rv. Maasland Agri en [B] zijn verwezen naar de rolzitting van 28 augustus 2019.

1.2. Op 12 juli 2019 zijn bevelschriften uitgegeven ter uitvoering van hetgeen blijkens het voornoemde proces-verbaal van 2 juli 2019 is bepaald.

1.3. Maasland Agri en [B] hebben de rechter-commissaris op 23 augustus 2019 bericht dat zij alsnog tot overeenstemming zijn gekomen.

2 BEVINDINGEN

2.1.

De rechter-commissaris constateert dat Maasland Agri en [B] een overeenkomst buiten rechte hebben gesloten. Daarmee is het geschil geëindigd.

2.2.

Uit de gesloten overeenkomst volgt dat de vordering van [B] voor een bedrag van € 18.801,65 in de verdeling moet worden opgenomen. Het totaal aan concurrente vorderingen komt hiermee op:

concurrent (gelijk in rang):

- Maasland Agri € 794.242,15

- Rendac € 2.268,08

- de NVWA € 4.206,17

- VCS € 27.852,39

- [B] € 18.801,65

- totaal concurrent € 847.370,44

2.3.

Dit brengt mee dat [B] uit de netto-opbrengst € 3.301,33 dient te ontvangen in plaats van het gereserveerde bedrag van € 3.742,19.

2.4.

Aan de overige concurrente schuldeisers komt gezien het resterende te verdelen bedrag van € 440,86 (€ 3.742,19 minus € 3.301,33) aanvullend naar rato toe:

- Maasland Agri: € 422,59

- Rendac € 1,21

- de NVWA € 2,24

- VCS € 14,82

2.5.

De rechter-commissaris zal zijn proces-verbaal sluiten, zoals voorgeschreven in artikel 489 Rv en de uitgifte van (aanvullende) bevelschriften bevelen.

3 BESLISSING

De rechter-commissaris

3.1.

stelt de (aanvullende) verdeling van de netto-opbrengst van de in het openbaar verkochte fosfaatrechten van de vennootschap vast zoals hiervoor is vermeld in 2.3. en 2.4.;

3.2.

bepaalt dat (aanvullende) bevelschriften worden uitgegeven overeenkomstig artikel 485 Rv om de houder van de netto-opbrengst te gelasten aan de concurrente schuldeisers van de vennootschap uit te betalen hetgeen hen nog toekomt;

3.3.

sluit het proces-verbaal.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat op 28 augustus 2019 door de rechter-commissaris mr. W.J.J. Los, in tegenwoordigheid van de griffer, is vastgesteld en ondertekend.

(fn.362)


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature