Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBNNE:2017:1612
Rechtbank Noord-Nederland, C/19/118371 / KG ZA 17-39

Inhoudsindicatie:

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kunnen artikel 13 lid 1 van de Statuten van DOC Kaas en artikel 11 lid 4 van het Huishoudelijk Reglement van DOC Kaas de toets van artikel 2: 60 BW doorstaan, terwijl de uit de uittredingsvergoeding betaalde extra cent melkvergoeding terecht niet toekomt aan de leden die vóór 1 januari 2017 hun lidmaatschap van DOC Kaas hebben opgezegd. Derhalve wordt de vordering in kort geding tot (a) terugbetaling van het aan de desbetreffende uitgetreden leden van DOC Kaas uitgekeerde aandeel van de transactiesom, (b) betaling van het prijsverschil van 1 cent over de door hen geleverde melk in december 2016 en (c) betaling van buitengerechtelijke kosten afgewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug