Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beschikking inzake heropening van vereffening

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rekestnummer: C/15/348832 / HA RK 24-15

Beschikking van 21 februari 2024

in de zaak van

[verzoeker] ,

wonende te [plaats],

verzoekster,

advocaat mr. O.E. de Witt Wijnen te Rotterdam.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met bijlagen, ontvangen door de rechtbank op 5 februari 2024.

1.2.

De beschikking is bepaald op heden.

2 Het verzoek

2.1.

Het verzoek strekt tot heropening van de vereffening van de ontbonden besloten vennootschap met beperkte [bedrijf] die op 30 april 2022 (na voltooiing van de vereffening) is opgehouden te bestaan, en benoeming van een vereffenaar als bedoeld in artikel 2:23c van het Burgerlijk Wetboek (BW).

2.2.

Verzoekster voert hiervoor het volgende aan. De vennootschap is juridisch eigenaar van het registergoed aan de [adres 1] (het registergoed). De economische eigendom van het registergoed was op 30 mei 1994 overgedragen aan de heer [betrokkene] ([betrokkene]), de echtgenoot van verzoekster. De juridische eigendom van het registergoed bleef bij de onderneming.

[betrokkene] was enig bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap.

[betrokkene] is op 23 maart 2007 overleden. Krachtens het testament van [betrokkene] heeft verzoekster op de datum van zijn overlijden van rechtswege alle goederen van de nalatenschap van hem verkregen, waaronder de economisch eigendom van het registergoed. Zij werd op dezelfde datum tevens van rechtswege enig bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap. Zij voert aan dat bij het aandeelhoudersbesluit van 14 april 2022 om de vennootschap te ontbinden over het hoofd gezien is dat de juridische eigendom van het registergoed nog bij de onderneming rustte omdat over het registergoed bij de economische eigendomsoverdracht eerder al was afgerekend en het registergoed al van de balans van de onderneming was afgeschreven. Zij is nu bezig met de verkoop en overdracht van het registergoed, maar kan de juridische levering van het registergoed niet effectueren.

De vereffening van de vennootschap zal dus moeten worden heropend, met benoeming van een vereffenaar, met het uitsluitende doel de juridische eigendomsoverdracht aan verzoekster te bewerkstelligen, aldus verzoekster.

3 De beoordeling

3.1.

Uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat op 10 mei 2022 is geregistreerd dat [bedrijf] is opgehouden te bestaan met ingang van 30 april 2022 omdat geen bekende baten meer aanwezig waren.

3.2.

Indien na het tijdstip waarop de rechtspersoon is opgehouden te bestaan nog een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo opkomt of van het bestaan van een bate blijkt, kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende de vereffening heropenen en zo nodig een vereffenaar benoemen (artikel 2:23 c BW ). Verzoekster heeft aannemelijk gemaakt dat sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2:23c BW en haar belang bij heropening (namelijk het verrichten van een rechtshandeling) voldoende onderbouwd.

3.3.

Op grond van het vorenstaande ziet de rechtbank aanleiding om het verzoek toe te wijzen, met benoeming van verzoekster tot vereffenaar.

4 De beslissing

De rechtbank

4.1.

heropent de vereffening van het vermogen van de besloten vennootschap [bedrijf], laatstelijk gevestigd te [plaats],

4.2.

benoemt tot vereffenaar [verzoeker], wonende te [postcode] [plaats], [adres 2],

4.3.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.B. de Vries-van den Heuvel en in het openbaar uitgesproken op 21 februari 2024.

type: 1155

coll:


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature