E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBNHO:2023:335
Rechtbank Noord-Holland, AWB - 21 _ 1547

Inhoudsindicatie:

De imsv komt aan eiser zelf toe en zal door de rechtbank rechtstreeks aan eiser worden uitbetaald. De rechtbank ziet erop toe dat het gedeelte van de imsv dat dient te worden betaald door de Staat (de minister van Justitie en Veiligheid) naar het rekeningnummer van eiseres wordt overgemaaakt en gaat ervan uit dat verweerder daarop eveneens toeziet voor het gedeelte van de imsv dat dient te worden betaald door verweerder. Volmacht van de gemachtigde ziet niet op een vordering uit hoofde van vergoeding van imsv, daarom geen aanleiding voor uitbetaling van de vergoeding aan de gemachtigde.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie