E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBNHO:2023:2658
Rechtbank Noord-Holland, AWB - 21 _ 3032

Inhoudsindicatie:

Toegekende pgb bedrag gewijzigd en teruggevorderd. Reiskosten tijdens verblijf cirisopvang. Nergens blijkt uit dat de zorgverlener zorg heeft verleend aan eiser in deze periode op grond waarvan de reiskosten van de zorgverlener vergoed zouden moeten worden. De rechtbank is van oordeel dat uit artikel 5.18 Rlz volgt dat eiser uit eigen beweging de wijziging had moeten doorgeven aan het Zorgkantoor. Het argument van eiser dat de crisisopvang slechts tijdelijk was, ontslaat hem niet van deze verplichting.

Verhoging maandloon in overgangstermijn. De vraag is of er recht bestond op verhoging van het loon in deze periode, die ook wel de overgangstermijn wordt genoemd. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend.

Hiervoor is al overwogen dat eiser in deze maand (namelijk vanaf 28 mei 2020) in een Wlz-instelling verbleef en dus geen zorg geleverd kreeg van de zorgverlener. Eiser heeft niet duidelijk gemaakt waarom desondanks een verhoging van het maandloon in deze maand nodig was.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie