Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Pacta sunt servanda. Het uitgangspunt in het Nederlandse recht is dat eenmaal gemaakte afspraken moeten worden nagekomen.

UitspraakRECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 10200801 \ CV EXPL 22-6741

Uitspraakdatum: 1 maart 2023

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

[eiser]

wonende te [plaats 1]

de eisende partij

gemachtigde mr. E. Doornbos

tegen

[gedaagde]

wonende te [plaats 2]

de gedaagde partij

procederend in persoon

1 Het procesverloop

1.1.

De eisende partij heeft bij dagvaarding van 30 september 2022 een vordering tegen de gedaagde partij ingesteld. De gedaagde partij heeft mondeling geantwoord.

1.2.

De eisende partij heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna de gedaagde partij een mondelinge reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

De eisende partij heeft met de gedaagde partij een overeenkomst gesloten op grond waarvan de eisende partij in het kader van haar rijschool gebruik mocht maken van een auto van de gedaagde partij met het doel om de auto te kopen.

2.2.

De auto is voorafgaand aan de koop op naam van de eisende partij gezet.

2.3.

De eisende partij heeft diverse werkzaamheden aan de auto verricht.

2.4.

De koop is niet doorgegaan.

3 De vordering

3.1.

De eisende partij vordert veroordeling van de gedaagde partij tot betaling van € 1.450,00, te vermeerderen met de wettelijke rente. Daarnaast vordert zij veroordeling van de gedaagde partij in de proceskosten.

3.2.

De eisende partij heeft aan de vordering ten grondslag gelegd dat de gedaagde partij heeft toegezegd om een vergoeding van € 1.950,00 te betalen voor de werkzaamheden die de eisende partij aan de auto heeft uitgevoerd. De gedaagde partij heeft een bedrag van € 500,00 voldaan en voor het overige geweigerd tot betaling over te gaan. De gedaagde partij is daarmee tekortgeschoten in de nakoming van de (mondelinge) overeenkomst.

4 Het verweer

4.1.

De gedaagde partij betwist de vordering. Hij erkent dat hij (in het bijzijn van de politie) heeft toegezegd om een bedrag van € 1.950,00 te betalen, maar komt hier nu op terug. Het gevorderde bedrag is volgens de gedaagde partij niet redelijk. De kosten hebben grotendeels betrekking op een navigatiesysteem dat de eisende partij ongevraagd in de auto heeft geïnstalleerd. De gedaagde partij voert aan dat hij enkel heeft toegezegd om een bedrag van € 1.950,00 te voldoen zodat hij zijn auto terug zou krijgen. Nu hij zijn auto terug heeft, gaat hij niet meer betalen. De eisende partij kan haar navigatiesysteem terug krijgen, aldus de gedaagde partij.

5 De beoordeling

5.1.

Partijen hebben in het bijzijn van de politie afspraken gemaakt omtrent de afwikkeling van de mislukte koop van de auto. De eisende partij heeft daarbij toegezegd om, na ontvangst van de auto, een bedrag van € 1.950,00 aan de eisende partij te betalen. Als onbetwist staat vast dat de eisende partij de auto, conform afspraak, onder afgifte van de tenaamstellingspapieren en de sleutels aan de gedaagde partij heeft overgedragen.

5.2.

Het uitgangspunt in het Nederlandse recht is dat eenmaal gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. De kantonrechter gaat daarom voorbij aan het verweer van de gedaagde partij dat de overeengekomen afspraken niet redelijk zijn. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de gedaagde partij, door niet (volledig) te betalen, tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. De vordering tot betaling van de hoofdsom ligt dan ook voor toewijzing gereed.

5.3.

De gevorderde wettelijke rente over de hoofdsom is als onvoldoende gemotiveerd weersproken toewijsbaar.

5.4.

De proceskosten komen voor rekening van de gedaagde partij, omdat hij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

veroordeelt de gedaagde partij tot betaling aan de eisende partij van € 1.450,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 30 september 2022 tot aan de dag der algehele voldoening;

6.2.

veroordeelt de gedaagde partij tot betaling van de proceskosten die aan de kant van de eisende partij tot en met vandaag worden begroot op de bedragen zoals deze hieronder zijn gespecificeerd:

dagvaarding € 127,43;griffierecht € 214,00;salaris gemachtigde € 398,00;

6.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.N. Schipper, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature