E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBNHO:2022:4869
Rechtbank Noord-Holland, 20/623

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen de afwijzing door verweerder van het verzoek om vergoeding van planschade van eisers als gevolg van de plaatsing van drie windturbines nabije de woning van eisers in Heerhugowaard.

In een eerdere uitspraak van de rechtbank is geoordeeld dat verweerder het advies van het adviesbureau dat verweerder had ingeschakeld, niet aan zijn besluit ten grondslag had mogen leggen voor zover deze gaat over de omvang van de zichthinder en van de geluidsoverlast. Verweerder heeft vervolgens twee onafhankelijke bureaus onderzoek laten doen naar de zichthinder en geluidsoverlast, waarna hetzelfde adviesbureau een nieuw advies heeft uitgebracht. Eisers stelling dat het adviesbureau niet onafhankelijk is en dat de schijn van partijdigheid wordt gewekt, volgt de rechtbank niet. Voorts is de rechtbank van oordeel dat het advies nu wel inzichtelijk en duidelijk is, zodat verweerder dit advies ten grondslag heeft mogen leggen aan zijn besluitvorming. In het advies is inzichtelijk en voldoende gemotiveerd dat sprake is van zicht- en geluidshinder door de windmolens ter plaatse van de woning van eisers, wat leidt tot een waardevermindering van € 10.000,-. Rekening houdend met een maatschappelijk risico van 3% leidt dit echter niet tot een vergoeding. Het beroep is daarom ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie