< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eindvonnis. Ambtshalve toetsing. Koop op afstand en kredietovereenkomst. Titel 7:2A van toepassing. Akte onvoldoende. Afwijzing

UitspraakRECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 9286581 \ CV EXPL 21-4124

Uitspraakdatum: 22 december 2021

Verstekvonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Arvato Finance B.V., h.o.d.n. Afterpay

gevestigd te Utrecht

de eisende partij

gemachtigde: Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

de gedaagde partij

niet verschenen

1 De verdere procedure

1.1.

Bij tussenvonnis van 21 juli 2021 heeft de kantonrechter de eisende partij in de gelegenheid gesteld haar vordering nader toe te lichten, hetgeen zij bij akte van 18 augustus 2021 heeft gedaan.

2 De verdere beoordeling

2.1.

De kantonrechter blijft bij wat in het tussenvonnis van 21 juli 2021 is overwogen en beslist. Er bestaat geen aanleiding om daarop terug te komen.

2.2.

In het tussenvonnis heeft de kantonrechter de eisende partij in de gelegenheid gesteld om een nadere toelichting te geven ten aanzien van de kredietwaardigheidstoets en de (pre)contractuele informatieverplichtingen.

2.3.

De kantonrechter stelt vast dat de eisende partij bij akte niet heeft toegelicht op welke wijze bij het sluiten van de koopovereenkomst is voldaan aan de wettelijke informatieverplichtingen. De eisende partij voldoet dan ook niet aan de voorschriften van de artikelen 21 en 111 Rv (de stel- en substantiёringsplichten). De vordering ligt alleen al hierom voor afwijzing gereed.

2.4.

Bij akte heeft de eisende partij het volgende gesteld. De kredietovereenkomst is zo opgesteld dat deze onder de uitzondering van artikel 7:58 lid 2 onder e BW valt. Er is dan ook geen krediettoets afgenomen. De gedaagde partij kiest bij het aangaan zelf voor de mogelijkheid achteraf te betalen. De webshop biedt deze service gratis aan. Alle voorwaarden worden vooraf kenbaar gemaakt, waarbij ook duidelijk is gemaakt dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor de kredietverstrekking, alleen bij te late betaling worden administratiekosten (incassokosten) in rekening gebracht. De administratiekosten zijn in dit geval de incassokosten, zoals opgenomen in artikel 6.2 en 6.3 van de betaalvoorwaarden. Deze vergoeding ziet alleen op de incassokosten die op grond van de Wet incassokosten worden berekend. De kosten zijn dus wel aan een maximum gebonden. Er worden geen andere kosten in rekening gebracht voor de kredietverstrekking.

2.5.

De kantonrechter overweegt als volgt. De stelling van de eisende partij dat op grond van de algemene voorwaarden bij te late betaling alleen wettelijke incassokosten in rekening worden gebracht, blijkt niet uit de door de eisende partij bedongen voorwaarden. De in artikel 6.3 bedongen kosten betreffen de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 40,-. In artikel 6.2 heeft de eisende partij echter ook administratiekosten bedongen bij te late betaling. Deze kosten zijn niet gespecificeerd en er is ook geen maximumbedrag bedongen.

2.6.

Op grond van artikel 6.2 en 6.3 van de algemene voorwaarden kan de eisende partij bij verzuim een door haar zelf te bepalen bedrag aan administratiekosten, alsmede de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet incassokosten bij de consument in rekening brengen.

2.7.

Gelet op het voorgaande is er geen aanleiding om terug te komen op hetgeen bij tussenvonnis is overwogen over de kredietovereenkomst. De kredietovereenkomst wordt vernietigd.

2.8.

Omdat de eisende partij de grondslag van haar vordering niet heeft gewijzigd, wordt de vordering afgewezen.

2.9.

De eisende partij wordt in het ongelijk gesteld en zal daarom in de proceskosten worden veroordeeld.

3 De beslissing

De kantonrechter:

3.1.

wijst de vordering af;

3.2.

veroordeelt de eisende partij tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van de gedaagde partij tot en met vandaag vaststelt op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. I. de Greef en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature