< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beslag op vliegtuig. Ook indien het verzoek om conservatoir beslag tot afgifte te leggen betrekking heeft op een luchtvaartuig dat geregistreerd staat in een niet-verdragsstaat (verdrag van Rome 1933), kan bevoegdheid op grond van artikel 729d lid 1 Rv worden aangenomen.

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rekestnummer: C/15/309926 / KG RK 20-647

Beschikking van de voorzieningenrechter van 18 november 2020

in de zaak van

de rechtspersoon naar het recht van [land]

[verzoekster] ,

gevestigd te [plaats] , [land]

verzoekster,

advocaat mr. T. Teke te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar het recht van [land]

[gerekwestreerde] ,

gevestigd te [plaats] , [land]

gerekwestreerde.

Verzoekster zal hierna [verzoekster] worden genoemd en gerekwestreerde [gerekwestreerde] .

1 Het verzoek

1.1.

Bij verzoekschrift van 16 november 2020, gewijzigd op 17 november 2020, heeft [verzoekster] verlof verzocht om ten laste van [gerekwestreerde] conservatoir beslag tot afgifte te mogen leggen op [het vliegtuig] met fabrieksserienummer [nummer] en registratiekenmerk [kenmerk] (hierna: ‘het luchtvaartuig’), welk luchtvaartuig door [gerekwestreerde] wordt gehuurd en waarvan [verzoekster] de juridische eigenaar is. Het in [land] geregistreerde luchtvaartuig wordt op de luchthaven Schiphol verwacht.

2 De beoordeling

2.1.

Ten aanzien van de bevoegdheid overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Het luchtvaartuig is niet te boek gesteld in de Nederlandse openbare registers. Evenmin is het luchtvaartuig van de nationaliteit van een vreemde staat ten aanzien waarvan het Verdrag van Rome (1933) van kracht is. [land] is bij dat verdrag geen partij.

2.2.

Artikel 729d lid 1van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bepaalt dat tot het geven van verlof tot het leggen van conservatoir beslag op luchtvaartuigen mede bevoegd is de voorzieningenrechter van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen het luchtvaartuig wordt verwacht. Uit een letterlijke lezing van artikel 729 jo. 729d lid 1 Rv volgt dat de voorzieningenrechter van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen het luchtvaartuig wordt verwacht alleen bevoegd is als het beslagverlof betrekking heeft op een in de openbare registers te boek staand luchtvaartuig of een luchtvaartuig van de nationaliteit van een vreemde staat ten aanzien waarvan het Verdrag van Rome (1933) van toepassing is. Artikel 729d lid 1 Rv is echter niet te herleiden tot het Verdrag van Rome (1933) en de hiervoor genoemde beperking dient ook geen redelijk doel. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de bepaling is opgenomen onder verwijzing naar de regeling inzake het conservatoir beslag op schepen (artikel 728 lid 1 Rv) die in dit opzicht geen beperking kent. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat ook indien het beslagverzoek betrekking heeft op een luchtvaartuig dat geregistreerd staat in een niet-verdragsstaat, bevoegdheid op grond van artikel 729d lid 1 Rv kan worden aangenomen. Nu het luchtvaartuig op Schiphol wordt verwacht, acht de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, zich bevoegd om van het beslagverzoek kennis te nemen.

2.3.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het verzoek tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte moet worden toegewezen en zal het verzochte verlof verlenen.

3 De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1.

verleent [verzoekster] verlof tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte ten laste van [gerekwestreerde] op het aan [verzoekster] in juridische eigendom toebehorende luchtvaartuig met fabrieksserienummer [nummer] en registratiekenmerk [kenmerk] en de daarbij behorende documenten,

3.2.

bepaalt dat eis in de hoofdzaak binnen zestig (60) dagen na het gelegde beslag moet worden ingesteld,

3.3.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar op alle dagen en uren.

Deze beschikking is gegeven door mr. Th.S. Röell en in het openbaar uitgesproken op 18 november 2020.

Conc.: 936


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature