E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBNHO:2020:8508
Rechtbank Noord-Holland, AWB - 19 _ 4518

Inhoudsindicatie:

Aanwijzing gebouw als monument op basis van advies.

Verweerder heeft naar het oordeel van de rechtbank op basis van een quickscan en redengevende omschrijving in samenhang bezien met het positieve advies van de erfgoedcommissie in redelijkheid kunnen concluderen dat het gebouw van bijzonder belang is voor de gemeente en over zodanige monumentale waarden beschikt dat het voor aanwijzing als gemeentelijk monument in aanmerking komt.

De rechtbank is met eiseressen van oordeel dat verweerder zich voor zijn conclusie dat er alternatieve mogelijkheden zijn voor een zinvol hergebruik van het pand niet heeft kunnen baseren op het advies van de door hem ingeschakelde adviseur. Het advies is naar het oordeel van de rechtbank niet zorgvuldig tot stand gekomen. Vaststaat dat de adviseur uitsluitend dossierstudie heeft verricht, geen bezoek heeft gebracht aan het pand om het op zijn bouwkundige en constructieve merites te beoordelen en niet in overleg is getreden met eiseressen. Daarnaast zijn in het advies weliswaar conclusies opgenomen en aanbevelingen gedaan, maar deze behoefden naar het oordeel van de rechtbank, mede gelet op de kanttekeningen die de adviseur daarbij zelf heeft geplaatst, nader onderzoek (door verweerder).

Daarnaast heeft verweerder naar het oordeel van de rechtbank niet inzichtelijk gemaakt welke monumentale waarden behouden blijven na aanpassing van het pand en of en waarom volgens verweerder in dat geval nog sprake is van een monumentwaardig gebouw.

Verweerder is hierdoor onvoldoende op de belangen van eiseressen ingegaan. Daarnaast heeft verweerder door te verwijzen naar het advies van de adviseur niet aannemelijk gemaakt dat er alternatieve mogelijkheden zijn voor een zinvol hergebruik van het monument waardoor het met de aanwijzing te dienen belang van het behoud van het monument prevaleert boven het belang van de eigenaar om de aanwijzing achterwege te laten.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie