E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBNHO:2019:9611
Rechtbank Noord-Holland, HAA 18/3993

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft zich redelijkerwijs op het standpunt kunnen stellen dat op de informatie in de stukken, voor zover die is geanonimiseerd of slechts gedeeltelijk openbaar is gemaakt, de weigeringsgrond van artikel 10, tweede lid, sub e, of artikel 11, eerste lid, van de Wob (persoonsgegevens en persoonlijke beleidsopvattingen) van toepassing is.

Omdat verweerder enkele bestanden pas na de eerste zitting in beroep, na het bestreden besluit II, heeft verstrekt, is het beroep tegen het bestreden besluit II gegrond. De rechtsgevolgen laat de rechtbank in stand.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie