E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBNHO:2019:8738
Rechtbank Noord-Holland, 7805143 \ AO VERZ 19-73

Inhoudsindicatie:

WWZ. Toepassing artikel 7:669 lid 4 BW . Pensioenbeding. Werknemer blijft na bereiken pensioenleeftijd bij werkgever werken. Werknemer stelt dat de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst als geëindigd/opgezegd heeft te gelden, gevolgd door een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De kantonrechter volgt dit betoog niet. Naar het oordeel van de kantonrechter is sprake van een onverkort in stand gebleven arbeidsverhouding met gewijzigde arbeidsvoorwaarden. Opzegging door werkgever kon nadien plaatsvinden conform artikel 7:669 lid 4 BW . Het verzoek tot toekenning van billijke vergoeding, immateri ële schadevergoeding en vergoeding wegens onregelmatige opzegging wordt afgewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie