Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBNHO:2017:3921
Rechtbank Noord-Holland, 15/700277-15 (P)

Inhoudsindicatie:

Promis vonnis, bewezenverklaring primair ten laste gelegde zware mishandeling, verweren met betrekking tot noodweer, noodweerexces, putatief noodweer verworpen, toewijzing vordering benadeelde partij en schademaatregel, strafoplegging.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug