Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBNHO:2017:3533
Rechtbank Noord-Holland, C/15/258171 / KG ZA 17-308

Inhoudsindicatie:

Collectieve stakingsacties van de vakbonden in vestigingen van Holland Casino.

Enerzijds zou de machtsbalans worden verstoord indien de vordering om de acties 6 uur van te voren aan te kondigen integraal wordt toegewezen. Anderzijds is het ontbreken van iedere aanzegging vooraf uit een oogpunt van veiligheid niet verantwoord te achten. Waar partijen in de afspraken in het veiligheidsoverleg hebben vastgelegd dat Holland Casino gedurende de acties verantwoordelijk is voor de veiligheid in de casino’s, dient zij ook wat ruimte te krijgen om die verantwoordelijkheid waar te maken.

De voorzieningenrechter bepaalt dat de vakbonden iedere collectieve actie gericht tegen Holland Casino uiterlijk één uur vóór aanvang daarvan schriftelijk dienen aan te kondigen, welke termijn wordt verlengd tot twee uur indien en zodra Holland Casino schriftelijk toezegt dat ze de extra tijd niet gebruikt om personeel van elders in te zetten. Tevens, indien door Holland Casino gewenst, moeten de vakbonden de acties zodanig in gang zetten dat er tussen de aankondiging van de sluiting van speeltafels en de daadwerkelijke sluiting daarvan minimaal 30 minuten verstrijkt en dat er minimaal twee kassa’s open blijven om bezoekers in staat te stellen zonder veel wachttijd hun geldzaken te regelen

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug