E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBNHO:2016:11559
Rechtbank Noord-Holland, C/15/206655 / FA RK 13-3169

Inhoudsindicatie:

Ontzeggen omgang voor onbepaalde tijd. De conclusies en het advies van de bijzondere curator zijn duidelijk. Zolang de minderjarige niet zelf aangeeft contact te willen maken met zijn vader is het niet in zijn belang dat er acties worden ondernomen om dit contact tot stand te brengen. Het advies houdt in dat geen toestemming gegeven zou moeten worden voor contact tussen vader en zoon. De bijzondere curator vindt een beperking in de duur van de ontzegging tot één jaar zoals de Raad heeft geadviseerd niet wenselijk, gelet op de jeugdige leeftijd van de minderjarige. Indien er al sprake zou zijn van een beperking van de door haar geadviseerde termijn, namelijk tot aan de meerderjarigheid, dan in ieder geval tot zijn zestiende levensjaar.

In het onderhavige geval acht de rechtbank (gelijk het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2013:9122) het – juist met het oog op de situatie waarin de ouders zich bevinden en de gebleken ernstige bezwaren tegen omgang van de zijde van de minderjarige – geïndiceerd de ontzegging voor onbepaalde tijd uit te spreken.

Indien zich ontwikkelingen voordoen die ruimte creëren staat het de ouder die het aangaat vrij de rechter zo nodig opnieuw te benaderen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie