E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBMNE:2022:4910
Rechtbank Midden-Nederland, 16.056572.22, 16.126195.21 en 16.221269-22 (gev. ttz) (P)

Inhoudsindicatie:

Verdachte wordt verdacht van verkrachting/het plegen van ontucht/aanranding/verleiding/stalking van drie, toen nog, minderjarige aangeefsters.

Verdachte wordt vrijgesproken ten aanzien van de verkrachting en aanranding van een 1 aangeefster omdat op basis van het dossier niet is vast te stellen in hoeverre en op welke momenten het ten aanzien van de diverse ten laste gelegde handelingen voor verdachte kenbaar had moeten zijn dat aangeefster dit niet wilde en desondanks toch dwang heeft gebruikt om haar weerstand te breken (dwang is een bestanddeel van zowel verkrachting als feitelijke aanranding).

Veroordeling volgt terzake ontucht en verleiding ten aanzien van deze aangeefster; aangeefster was toentertijd vijftien jaar oud en verdachte ontkent de ten laste gelegde handelingen niet. De rechtbank komt tot een veroordeling terzake de verleiding van deze aangeefster gezien het leeftijdsverschil tussen hen en de kwetsbare positie waarin aangeefster zich bevond.

Ten aanzien van de tweede aangeefster is verdachte van alle feiten, zowel de verkrachting/aanranding/ontucht/verleiding vrijgesproken. In deze zaken was alleen de verklaring van deze aangeefster als wettig bewijsmiddel voorhanden. Verdachte betwiste de ten laste gelegde feiten. De verklaring van aangeefster vond geen steun in ander bewijs. Ook kon geen schakelbewijs worden gevonden in de verklaringen van de andere aangeefsters. Verdachte is vrijgesproken omdat niet is voldaan aan het bewijsminimum.

Ook is verdachte vrijgesproken van stalking ten aanzien van deze aangeefster, omdat niet kon worden vastgesteld dat verdachte een stelselmatige inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer heeft gemaakt. (Verdachte stuurde drie berichten naar aangeefster in een periode van ruim drie maanden).

Ten aanzien van de derde aangeefster is verdachte veroordeeld terzake stalking en ontucht.

Tot slot is verdachte veroordeeld voor het bezit van kinderporno en dierenporno.

De rechtbank veroordeelde verdachte, mede gezien de adviezen van de deskundigen, tot een TBS met voorwaarden en een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren, met aftrek. Ook werd opgelegd de gedrags beïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel ex art 38z Sr en de vrijheidsbeperkende maatregel op grond van artikel 38v Sr .

Zie ook: ECLI:NL:RBMNE:2022:4934

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie