E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBMNE:2022:4487
Rechtbank Midden-Nederland, C/16/527306 / HL ZA 21-252

Inhoudsindicatie:

Gemeente heeft subsidie van de provincie om ruiltransacties van grond te faciliteren. Die ruiltransacties hebben onder meer ten doel om tot versterking van de natuur-, agrarische en recreatieve functies van een gebied te komen. De gemeente is bij het faciliteren van die ruiltransacties, en de selectie van de grondgebruikers die daarvoor in aanmerking willen komen gehouden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel. Toetsing van de door de gemeente gehanteerde procedure aan de hand van de criteria in Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 Bedeco/gemeente Montferland. De conclusie is dat de gemeente in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel en op die grond aansprakelijk is wegens onrechtmatige daad. Eisers dienen de door hen geleden schade te concretiseren.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie