< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging van de tbs-maatregel. Aan de vereisten voor de verlenging van de tbs-maatregel wordt nog wel voldaan, maar het doel dat wordt beoogd, namelijk uiteindelijke terugkeer in de maatschappij, kan beter worden bereikt door middel van het voortzetten van de zorgverlening in het kader van een rechterlijke machtiging op grond van de Wet zorg en dwang, zodat de Wet zorg en dwang meer aangewezen en passend is.

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Lelystad

Rechterlijke machtiging tot opname en verblijf (artikel 2.3, tweede lid, Wet forensische zorg (Wfz) jo. art. 24 Wet zorg en dwang (Wzd))

Rekestnummer: C/16/532632 FZRK 21/700

Parketnummer: 07/660045-11

Beschikking van de rechtbank op het door de officier van justitie ingediende verzoek tot het verlenen van een rechterlijke machtiging tot opname en verblijf als bedoeld in artikel 24 Wzd, ten aanzien van:

[cliënt] ,

geboren op [1980] te [geboorteplaats] ,

thans verblijvende in Trajectum te [locatie] ,

bijgestaan door haar raadsman mr. O. Bolluyt, advocaat te Almere,

hierna te noemen: cliënt.

1 Procesverloop

1.1.

De officier van justitie heeft verzocht een rechterlijke machtiging tot opname en verblijf van cliënt te verlenen. Dit verzoekschrift is op 27 december 2021 bij de rechtbank binnengekomen. Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

de politiegegevens en de strafvorderlijke en justitiële gegevens van cliënt, die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het ernstig nadeel;

de medische verklaring;

het advies van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 10 januari 2022 in het gebouw van de rechtbank.

1.3.

Ter zitting zijn aanwezig en gehoord:

cliënt;

de raadsman van cliënt;

de officier van justitie;

de deskundige J.J. Terwisscha van Scheltinga, regiebehandelaar/GZ-psycholoog.

2 Standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft de rechtbank verzocht een rechterlijke machtiging te verlenen tot de opname en het verblijf van cliënt. Ten aanzien van de criteria en de duur van de rechterlijke machtiging heeft de officier van justitie verwezen naar het verzoekschrift.

3 Standpunt van cliënt

De advocaat van cliënt heeft aangevoerd dat aan de wettelijke criteria is voldaan. Cliënt zal niet op vrijwillige basis de behandeling ondergaan en haar medicatie innemen. Het verzoek tot het verlenen van een rechterlijke machtiging kan worden toegewezen.

4 Beoordeling

4.1.

Uit de overgelegde stukken en het behandelde ter zitting is gebleken dat cliënt zich verzet tegen de opname en het verblijf.

Volgens het CIZ maakt cliënt kenbaar een behandeling noodzakelijk te achten, maar zal ze zich zonder een gedwongen kader met toepassing van gedwongen zorg onttrekken aan enige vorm van behandeling en haar medicatie niet of op een andere manier innemen.

De complexe problematiek van cliënt brengt mee dat cliënt blijvend binnen een intensieve begeleidingscontext zal moeten verblijven.

Cliënt heeft aangegeven dat zij de behandeling nodig heeft en in [locatie] wil verblijven, maar heeft ook aangegeven dat zij de behandeling als zo zwaar ervaart dat zij er van overtuigd is dat zij de behandeling niet vol kan houden en bij het ontbreken van een dwangkader de behandeling zal afbreken en met ontslag zal gaan en zal stoppen met inname van medicatie. In zoverre zijn de opname, het verblijf en de behandeling dan ook onvrijwillig.

4.2.

Cliënt lijdt aan een verstandelijke handicap en een psychische stoornis, in de vorm van zwakbegaafdheid met deficiënties in het adaptieve functioneren, een ernstig trauma gerelateerde stoornis en een borderline persoonlijkheidsstoornis met in het verlengde van deze combinatie ook psychotische symptomen.

4.3.

Deze handicap en stoornis leidt tot ernstig nadeel, gelegen in het bestaan van of aanzienlijk risico op:

levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade, ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang, ernstig verstoorde ontwikkeling voor of van cliënt of een ander;

bedreiging van de veiligheid van cliënt al dan niet doordat zij onder invloed van een ander raakt;

de situatie dat cliënt met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept;

e situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

4.4.

Om ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden is de opname en het verblijf noodzakelijk.

4.5.

De opname en het verblijf is ook geschikt om het ernstige nadeel te voorkomen of af te wenden.

4.6.

Er zijn geen minder ingrijpende mogelijkheden om het ernstige nadeel te voorkomen of af te wenden.

4.7.

De rechtbank komt tot de conclusie dat is voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wet zorg en dwang. De rechterlijke machtiging tot opname en het verblijf zal dan ook worden verleend voor de hieronder vermelde duur.

5 Beslissing

De rechtbank:

Wijst toe het verzoek van de officier van justitie en verleent een rechterlijke machtiging tot opname en verblijf van

[cliënt]

geboren op [1980] te [geboorteplaats] .

Deze rechterlijke machtiging wordt verleend voor een periode van 6 maanden.

Deze rechterlijke machtiging is bij voorraad uitvoerbaar. De machtiging is geldig vanaf dagtekening en moet binnen vier weken ten uitvoer worden gelegd.

Deze machtiging is op 10 januari 2022 gegeven door

mr. A.W.M. van Hoof, voorzitter,

mrs. N. van Esch en J. Wiersma, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. B.T. Feenstra, griffier,

en op 14 januari 2022 schriftelijk uitgewerkt en ondertekend.

Mrs. J. Wiersma en B.T. Feenstra zijn buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen.

Tegen de beschikking van deze rechtbank staat voor verzoeker beroep in cassatie bij de Hoge Raad open,

in te stellen door een advocaat middels het indienen van een verzoekschrift bij de griffie van de Hoge Raad,

binnen drie maanden na de dag van de uitspraak van deze beschikking.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature