E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBMNE:2020:1146
Rechtbank Midden-Nederland, UTR 19/2846

Inhoudsindicatie:

WOZ, informatiebeschikking

Het gevolg van een onherroepelijk geworden informatiebeschikking in het kader van een WOZ-procedure is dat er een omgekeerde en verzwaarde bewijslast geldt ten aanzien van gevraagde gegevens over de woning. Dit betekent echter niet dat verweerder niet langer gehouden zou zijn om in de eerste plaats de waarde aannemelijk te maken. Verweerder is hierin geslaagd. De rechtbank heeft geen aanknopingspunten voor het oordeel dat verweerder bij de waardevaststelling van de woning ten onrechte is uitgegaan van een als gemiddeld aangemerkte onderhoudstoestand. Wat eiser in dat verband heeft aangevoerd biedt, in het licht van het van eiser op grond van artikel 27e van de van de Algemene wet inzake rijksbelastingen verlangde bewijs, onvoldoende aanleiding om daarover anders te oordelen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie