< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Familierecht

Zittingsplaats: Lelystad

Zaakgegevens: C/16/487166 / JL RK 19-519 machtiging gesloten jeugdhulp

C/16/486766 / JL RK 19-500 voorlopige ondertoezichtstelling (hoormoment)

datum uitspraak: 6 september 2019

beschikking machtiging gesloten jeugdhulp

in de zaak van

Samen Veilig Midden-Nederland, hierna te noemen de gecertificeerde instelling (GI),

gevestigd te [vestigingsplaats 1] ,

en

Raad voor de Kinderbescherming, hierna de noemen de Raad,

gevestigd te [vestigingsplaats 2] ,

betreffende

[naam minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2004 te [geboorteplaats] , hierna te noemen [voornaam van minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbende aan:

[naam belanghebbende] , hierna te noemen de moeder,

wonende te [woonplaats 1] .

De kinderrechter merkt als informant aan:

[naam informant] , hierna te noemen de vader,

wonende te [woonplaats 2] .

Het procesverloop

Bij beschikking van 22 augustus 2019 is [voornaam van minderjarige] voorlopig onder toezicht gesteld voor de duur van drie maanden. Vervolgens heeft de GI op 3 september 2019 een verzoek gedaan om [voornaam van minderjarige] gesloten te plaatsen voor de duur van de voorlopige ondertoezichtstelling. De kinderrechter heeft kennisgenomen van de bijgevoegde stukken bij het verzoek en de verklaring van de gedragswetenschapper.

Op 6 september 2019 heeft de kinderrechter het verzoek tot een machtiging gesloten jeugdhulp ter zitting met gesloten deuren behandeld. Hierbij heeft ook het hoormoment van de voorlopige ondertoezichtstelling plaatsgevonden.

Gehoord zijn:

- de minderjarige [voornaam van minderjarige] , bijgestaan door mr. D.G. Nagel,

- de moeder,

- een vertegenwoordigster van de Raad, mevrouw [A] ,

- een vertegenwoordigster van de GI, mevrouw [B] ,

Vader is niet verschenen ter zitting.

De feiten

Het ouderlijk gezag over [voornaam van minderjarige] wordt uitgeoefend door de moeder.

[voornaam van minderjarige] woont bij de moeder.

Het standpunt van belanghebbenden

Moeder heeft ter zitting naar voren gebracht dat zij grote zorgen heeft over het welzijn en de veiligheid van [voornaam van minderjarige] . [voornaam van minderjarige] houdt zich thuis niet aan de regels en afspraken. Zij gaat al tijden niet naar school. Ook is [voornaam van minderjarige] vaak weggelopen van huis en bij de open behandelgroep. De verlofmomenten thuis bij moeder verlopen niet goed. Zij houdt zich niet aan de gemaakte afspraken. Moeder staat achter een behandeling waarbij [voornaam van minderjarige] structuur en regels geboden krijgt. [voornaam van minderjarige] heeft hulp nodig. Moeder weet niet wat de beste plek is voor [voornaam van minderjarige] , maar zij wil niet dat [voornaam van minderjarige] weer gaat weglopen. Er moet zicht blijven op [voornaam van minderjarige] .

De GI heeft ter zitting naar voren gebracht dat in de afgelopen periode is geprobeerd [voornaam van minderjarige] te motiveren voor verblijf op een open behandelgroep en schoolgang. Dit is niet gelukt. Er zijn grote zorgen over [voornaam van minderjarige] . [voornaam van minderjarige] zoekt graag de spanning op. Dit zorgt voor grote risico’s en gevaren. Er is geen zicht op [voornaam van minderjarige] , zij gebruikt drugs en er zijn signalen van loverboy problematiek. Een gesloten plaatsing is daarom nodig. Er zal binnen de geslotenheid diagnostiek (ook psychiatrisch) plaatsvinden en behandeling opgestart gaan worden voor [voornaam van minderjarige] .

De Raad heeft ter zitting het verzoek van de GI onderschreven. [voornaam van minderjarige] kan zich niet aan regels en afspraken houden in de thuissituatie of in een open setting. Een plaatsing binnen een gesloten kader is op dit moment de enige mogelijk om de veiligheid van [voornaam van minderjarige] te waarborgen.

De advocaat van [voornaam van minderjarige] heeft zich ter zich gerefereerd aan het oordeel van de kinderrechter. [voornaam van minderjarige] heeft op dit moment thuis dusdanige isolerende regels opgelegd gekregen dat zij niets kan en mag. [voornaam van minderjarige] heeft daarom aangegeven om haar dan maar gesloten te plaatsen.

De beoordeling

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, tweede lid, Jeugdwet kan een machtiging gesloten jeugdhulp slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter deze jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien dient de opneming en verblijf noodzakelijk te zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken.

Uit de stukken en behandeling ter zitting komt naar voren dat er langdurig grote zorgen over het welzijn en de ontwikkeling van [voornaam van minderjarige] . Zij laat in grote mate zelfbepalend gedrag zien, gaat niet naar school, gebruikt drugs, loopt weg van huis en bij de open behandelgroep. Zij bevindt zich in risicovolle omgevingen. [voornaam van minderjarige] is niet te begrenzen in haar gedrag en luistert niet naar moeder. De relatie met moeder is ernstig verstoord. Ook zijn er signalen van psychiatrische problemen. Na de start van de voorlopige ondertoezichtstelling zijn er duidelijk regels opgesteld door de Raad aan [voornaam van minderjarige] . Zij wil en kan zich daar echter niet aan houden.

De kinderrechter komt tot het oordeel dat is voldaan aan de wettelijke criteria van de machtiging gesloten jeugdhulp. De ontwikkeling van [voornaam van minderjarige] naar volwassenheid wordt ernstig bedreigd. Zij zal zonder een gesloten kader blijven weglopen en zich onttrekken aan de benodigde behandeling. Een machtiging gesloten is noodzakelijk om het patroon van [voornaam van minderjarige] te doorbreken en diagnostiek en behandeling te laten plaatsvinden. De kinderrechter zal daarom de machtiging gesloten jeugdhulp verlenen voor de duur van de voorlopige ondertoezichtstelling.

De beslissing

De kinderrechter:

verleent een machtiging gesloten jeugdhulp voor [voornaam van minderjarige] met ingang van 6 september 2019 voor de duur van de voorlopige ondertoezichtstelling.

Deze beschikking is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 6 september 2019 door mr. K.G. van de Streek, kinderrechter, in tegenwoordigheid van J.A.R. Bastiaans, als griffier.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshofArnhem-Leeuwarden

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature