< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Zeven jongeren die deel uit maakten van een groep die zich bezighield met woninginbraken in de omgeving van Baarn zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot (voorwaardelijke) gevangenisstraffen. De twee hoofdverdachten hebben een jeugddetentie van 20 maanden en 16 maanden opgelegd gekregen.

De leden van de groep hebben zich vorig jaar maandenlang schuldig gemaakt aan verschillende woninginbraken waarbij onder andere geld , telefoons, camera’s en sieraden zijn gestolen. De twee hoofdverdachten, twee 18-jarige jongens uit Baarn, worden gezien als de initiatiefnemers voor de woninginbraken. Zij hadden een zeer actieve en leidende rol binnen de groep. Zo stuurden zij anderen aan om op verkenning te gaan en waren zij betrokken bij de verdeling van de buit. In veel gevallen was de werkwijze hetzelfde. Zo werden er tandenstokers of takjes in het deurkozijn of raamkozijn geplaatst. Als de houtjes lang bleven zitten was dat voor een teken dat de bewoners niet thuis waren. Na verkenning werd doorgegeven waar ingebroken kon worden. In enkele gevallen staan de inbrekers op camerabeelden. Ook zijn verschillende app-gesprekken onderschept en telefoons afgeluisterd.

Woninginbraken hebben vaak een grote impact op de bewoners. Niet alleen wordt er een forse inbreuk gemaakt op hun privacy, ook wordt het gevoel van veiligheid aangetast. Daarnaast is er vaak de nodige materiële schade. De rechtbank rekent dit de verdachten zwaar aan. Bij hen stond enkel het geldelijk gewin voorop. Bij het opleggen van de straffen heeft de rechtbank onder andere rekening gehouden met het feit dat de groep in georganiseerd verband te werk ging. Er was sprake van een crimineel samenwerkingsverband.

Van de zeven verdachten waren er vier minderjarig tijdens de inbraken. Eén van hen is heeft zich niet schuldig gemaakt aan inbraken, maar wel aan heling van gestolen spullen. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Drie anderen worden veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 12 maanden waarvan 4 voorwaardelijk, 10 maanden waarvan 4 voorwaardelijk en 6 maanden waarvan 2 voorwaardelijk. De zevende verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke jeugddetentie van 2 maanden en een werkstraf van 100 uur. Alle zeven jongeren moeten zich tijdens hun proeftijd van twee jaar aan strenge voorwaarden houden en meewerken aan behandeling. Deze stok achter de deur moet hen ervan weerhouden in de toekomst opnieuw in de fout te gaan. Een achtste verdachte die alleen werd verdacht werd van deelname aan een crimineel samenwerkingsverband is vrijgesproken.

UitspraakRECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16/705727-18 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 2 augustus 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 2001 te [geboorteplaats] (Eritrea),

ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres

[woonadres] te [woonplaats] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 29 januari 2019, 16 april 2019 en 21 juni 2019. Het onderzoek ter terechtzitting is gesloten op 19 juli 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van de officier van justitie, mr. C.J. Booij, en van hetgeen verdachte en mr. M.K.J. Dikkerboom, advocaat te Utrecht, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1 heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten: (gekwalificeerde) diefstal en/of heling, gepleegd in de periode van 1 januari 2018 tot en met

17 oktober 2018 te Baarn , Soest en/of Eemnes;

feit 2 heeft geprobeerd in vereniging in te breken in een woning gelegen aan de [adres 1] , gepleegd op 14 april 2018 te Baarn ;

feit 3 heeft geprobeerd in vereniging in te breken in een woning gelegen aan de [adres 2] , gepleegd op 17 april 2018 te Baarn ;

feit 4 in vereniging heeft ingebroken in een woning gelegen aan de [adres 3] , waarbij zijn weggenomen telefoons, geluidsapparatuur en/of spaarpotten met inhoud, gepleegd op 14 juni 2018 te Baarn ;

feit 5 heeft geprobeerd in vereniging in te breken in een woning gelegen aan de [adres 4] , gepleegd in de periode van 24 juni 2018 tot en met 25 juni 2018 te Baarn ;

feit 6 in vereniging heeft ingebroken in een woning gelegen aan de [adres 5] , waarbij zijn weggenomen een spaarpot met inhoud, sieraden, een camera en/of een cameralens, gepleegd in de periode van 7 juli 2018 tot en met 8 juli 2018 te Baarn ;

feit 7 in vereniging heeft ingebroken in een woning gelegen aan de [adres 6] , waarbij zijn weggenomen 2.800 euro, sieraden en/of horloges, gepleegd in de periode van 8 augustus 2018 tot en met

9 augustus 2018 te Eemnes;

feit 8 in vereniging heeft ingebroken in een woning gelegen aan de [adres 7] , waarbij zijn weggenomen sieraden, spaarpotten met inhoud, een Playstation 4 en controllers, gepleegd in de periode van 29 juli 2018 tot en met 30 juli 2018 te Baarn ;

feit 9 een alarmpistool voorhanden heeft gehad, gepleegd op

17 oktober 2018 te Baarn ;

feit 10 in vereniging een (elektrische) fiets heeft geheeld, gepleegd op 22 februari 2018 te Baarn ;

feit 11 heeft geprobeerd in te breken in een woning gelegen aan de

Botter 11, gepleegd in de periode van 9 maart 2018 tot en met

10 maart 2018 te Baarn ;

feit 12 heeft geprobeerd in vereniging in te breken in een woning gelegen aan de [adres 8] , gepleegd op 5 juli 2018 te Baarn ;

feit 13 in vereniging heeft ingebroken in een woning gelegen aan de [adres 9] waarbij zijn weggenomen een Samsung tablet, een Kobo e-reader, een luidspreker, sieraden, horloges en/of 350 euro, gepleegd in de periode van 10 oktober 2018 tot en met

16 oktober 2018 te Baarn ;

feit 14 een Samsung Galaxy GT-S7500 heeft geheeld, gepleegd op

10 maart 2018 te Baarn .

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Inleiding

De rechtbank zal hieronder eerst het standpunt van de officier van justitie weergeven ten aanzien van alle feiten, nu dat voor alle feiten – op het onder 13, ten laste gelegde na – hetzelfde luidt. Gelet op de omvang van de tenlastelegging en de standpunten die de raadsvrouw ten aanzien van de verschillende feiten heeft ingenomen, zal daaronder vervolgens – voor de overzichtelijkheid – steeds per feit zowel het standpunt van de raadsvrouw als de waardering van het bewijs door de rechtbank worden weergegeven. De rechtbank zal hierbij eerst de vrijspraken behandelen.

4.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft vrijspraak gevorderd van het onder 13. ten laste gelegde. De officier van justitie acht de overige ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend te bewijzen en verwijst daartoe naar de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen en de verklaring van verdachte ter terechtzitting, die inhoudt dat hij geen verklaring heeft willen geven voor feiten en omstandigheden die zodanig wijzen op zijn betrokkenheid dat van hem wel een verklaring had mogen worden verlangd. Tevens heeft de officier van justitie benoemd dat bij het plegen van de (pogingen tot) woninginbraken telkens gebruik is gemaakt van een kenmerkende modus operandi, namelijk dat een of meerdere personen van tevoren huizen in [woonplaats] of soms in bijvoorbeeld Eemnes gingen ‘scannen’ om te zien of daar kon worden ingebroken, waarna een takje of tandenstoker tussen de deur en het deurkozijn werd geplaatst en vervolgens met een breekvoorwerp tussen de sluitnaad van een kozijn en raam werd gewrikt om binnen te komen. De verdachten hadden op verschillende plekken breekvoorwerpen verstopt om bij de inbraken te gebruiken en de buit werd naderhand te gelde gemaakt in Utrecht of Hilversum.

a. Vrijspraken

Ten aanzien van het onder 2. ten laste gelegde

4.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit wegens gebrek aan bewijs.

4.4

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt dat zich in het dossier geen wettig en overtuigend bewijs bevindt voor een bewezenverklaring van de betrokkenheid van verdachte bij het ten laste gelegde. Immers omvat het dossier enkel de informatie dat rond 03.00 uur in de [adres 1] in [woonplaats] zou zijn geprobeerd in te breken, dat verdachte en medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2]

18 minuten later in de omgeving van die woning op straat worden aangetroffen, welke plek tevens om de hoek is van de straat waar [medeverdachte 2] woont, en dat verdachte het die nacht met vermoedelijk [medeverdachte 2] in een tapgesprek zou hebben gehad over “iets dat in het gras gegooid” zou zijn. Niet blijkt wat er in het gras is gegooid en evenmin blijkt dat dit gesprek te relateren is aan de poging tot inbraak aan specifiek de [adres 1] te [woonplaats] . Verdachte zal aldus worden vrijgesproken van het hem ten laste gelegde.

Ten aanzien van het onder 8. ten laste gelegde

4.5

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit. Weliswaar kan op basis van de tapgesprekken het vermoeden ontstaan dat verdachte zich heeft bezig gehouden met heling of witwassen, maar op basis van de genoemde tapgesprekken kan niet worden vastgesteld dat hij heeft deelgenomen aan de tenlastegelegde woninginbraak.

4.6

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt dat zich in het dossier aanwijzingen bevinden van de betrokkenheid van verdachte in de fase voorafgaande aan de inbraak, namelijk als hij met medeverdachte [medeverdachte 3] belt over een plek waar een skr (schroevendraaier) zou liggen. Uit het dossier blijkt echter onvoldoende dat verdachte ook betrokkenheid heeft gehad bij het daadwerkelijk medeplegen van deze woninginbraak. Immers vraagt [medeverdachte 3] in de nacht van en kort voor de inbraak aan een ander “heb je [verdachte] gezien?”, waarna hij zegt: “ik ben solo”. Als [medeverdachte 3] en [verdachte] de dag na de inbraak met elkaar bellen, raadt [medeverdachte 3] [verdachte] af om zelf “solo” te gaan. De rechtbank is aldus van oordeel dat zich in het dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bevindt dat verdachte als medepleger betrokken is bij de inbraak aan de [adres 7] . Dat verdachte kort na de inbraak een barkie (100 euro) aan medeverdachte [medeverdachte 4] zou hebben gegeven, die mogelijk op de uitkijk heeft gestaan en die de bij de inbraak buitgemaakte PlayStation 4 onder zich heeft gehad, maakt dit naar het oordeel van de rechtbank niet anders. Voor zover het geld al aan de rol van [medeverdachte 4] bij de inbraak te linken is, maakt het feit dat [verdachte] dit geld aan [medeverdachte 4] geeft nog niet dat [verdachte] bij deze inbraak ook zelf in de woning is geweest. Hiervoor ontbreekt het bewijs. De rechtbank acht hierbij ook van belang dat uit het dossier blijkt van een nauwe samenwerking tussen met name [medeverdachte 3] en [verdachte] bij het voorbereiden, uitvoeren en afwikkelen van meerdere inbraken, waarbij hun rol en mate van betrokkenheid varieert. Het is daarom niet ondenkbaar dat [verdachte] wel zorgdraagt voor de betaling van [medeverdachte 4] , terwijl hij de inbraak zelf niet heeft gepleegd. Aldus zal verdachte van het hem ten laste gelegde worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het onder 10. ten laste gelegde

4.7

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit wegens gebrek aan bewijs. Immers kan niet worden vastgesteld dat, als verdachte al achterop de fiets zou hebben gezeten, hij (redelijkerwijs) had moeten weten dat de fiets van diefstal afkomstig was.

4.8

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het hem ten laste gelegde, nu verdachte bij een medeverdachte achterop de fiets zat en aldus niet zonder meer kan worden aangenomen dat hij ook beschikkingsmacht had over de fiets. Uit het dossier blijkt dit niet en evenmin kan uit de enkele omstandigheid dat verdachte is weggerend voor de politie worden geoordeeld dat hij de fiets voorhanden heeft gehad terwijl hij wist dat de fiets van diefstal afkomstig was of dat redelijkerwijs had moeten weten. Dit wegrennen kan evenzeer om een andere reden zijn gebeurd.

Ten aanzien van het onder 11. ten laste gelegde

4.9

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit nu verdachtes betrokkenheid bij de poging tot woninginbraak op basis van dit dossier niet kan worden bewezen.

4.10

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het hem ten laste gelegde. Het gegeven dat verdachte (zonder inbrekerswerktuig) ongeveer 7 minuten na een poging tot woninginbraak in de nacht op straat wordt aangetroffen, maakt, zonder ondersteunend bewijs, niet dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat hij een bijdrage aan deze poging heeft geleverd. De rechtbank heeft daarbij ook gelet op de afstand tussen de plek van de poging tot woninginbraak en de plek waar verdachte eerst wordt gezien (700 meter volgens Google Maps, lopend af te leggen in 9 minuten) en daarbij rekening gehouden met het gegeven dat de plek waar verdachte voor het eerst wordt gezien niet op de route van de plek van de poging naar verdachtes woonadres ligt. Dat verdachte van de politie zou zijn weggerend en tijdens het transport zou hebben gezegd “jullie vinden toch geen koevoet, zoek die 6 koevoeten maar bij mij” is weliswaar zeer opmerkelijk en niet nader toegelicht door de verdachte maar maakt het voorgaande niet anders, te meer gelet op de context van het dossier waarin het voortdurend over koevoeten in combinatie met inbraken gaat.

Ten aanzien van het onder 12. ten laste gelegde

4.11

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit nu uit het dossier onvoldoende blijkt dat de aanwijzingen die duiden op de betrokkenheid van verdachte zien op de tenlastegelegde woning.

4.12

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt dat zich in het dossier tapgesprekken bevinden, gevoerd tussen [verdachte] en [medeverdachte 3] , die inhouden dat [medeverdachte 3] een skr (schroevendraaier) moet pakken (00.44 uur) en naar de barbershop moet komen (01.30 uur). In de nabije omgeving van de [adres 8] zou een barbershop zijn gevestigd. Of [verdachte] en [medeverdachte 3] elkaar uiteindelijk daadwerkelijk getroffen hebben, blijkt onvoldoende uit de tapgesprekken nu zij gedurende 5 kwartier hun locatie aan elkaar blijven doorgeven. Om 02.50 uur komt er een melding binnen dat er zou zijn geprobeerd in te breken in een woning gelegen aan de [adres 8] . De rechtbank overweegt dat de inhoud van de tapgesprekken in combinatie met de melding tot poging inbraak, zeker gelet op de context van het dossier, als zeer verdacht zijn aan te merken, maar op basis hiervan kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van deze poging tot woninginbraak. De “kenmerkende modus operandi” zoals dit door de officier van justitie is benoemd, maakt dit naar het oordeel van de rechtbank niet anders. Immers is het open wrikken van een woning met een breekvoorwerp om in te gaan breken niet bijzonder “kenmerkend”, maar juist bijna “gebruikelijk” te noemen. Verdachte zal derhalve worden vrijgesproken van het hem ten laste gelegde.

Ten aanzien van het onder 13. ten laste gelegde

4.13

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit wegens gebrek aan bewijs.

4.14

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het hem ten laste gelegde, nu de betreffende inbraak binnen een tijdsbestek van 7 dagen kan zijn gepleegd en het dossier, wat betreft de betrokkenheid van verdachte, enkel bevat het gegeven dat verdachte ergens in deze 7 dagen in de buurt van de woning is geweest. Aldus is geen sprake van wettig en overtuigend bewijs dat hij de inbraak heeft gepleegd.

b. Bewijsmiddelen

Ten aanzien van het onder 1. ten laste gelegde

4.15

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank wat betreft het deelnemen aan een crimineel samenwerkingsverband die bestaat uit verdachte en [medeverdachte 3] voor de periode van 10 april 2018 tot 10 augustus 2018. Deze periode is gebaseerd op het moment van aanvangen van het tappen van verdachte tot het moment dat verdachte voor een ander feit enkele dagen voorlopig gedetineerd werd. De raadsvrouw heeft vrijspraak bepleit voor het overige deel van de tenlastelegging.

4.16

Het oordeel van de rechtbank

4.16.1

Inleiding

Van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht (in dit dossier crimineel samenwerkingsverband genoemd) is sprake als blijkt van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van 2 of meer personen met een bepaalde organisatiegraad. Dit kan blijken uit een onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie. Vast moet komen te staan dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk had. Daarnaast moet verdachte een aandeel hebben in het samenwerkingsverband dan wel moet verdachte de gedragingen, die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie, ondersteunen. Voor de bewezenverklaring van ‘een organisatie’ als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht is niet vereist dat de verdachte heeft samengewerkt of bekend was met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is. Tot slot moet bewezen kunnen worden dat verdachte opzet had op het deelnemen van de organisatie. Voldoende daarvoor is dat verdachte in zijn algemeenheid weet dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft.

Gelet op de hierna te noemen bewijsmiddelen blijkt van een onderling afstemmen van activiteiten tussen (onder meer) [verdachte] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 4] , en [medeverdachte 2] . Ook blijkt van een onderlinge verdeling van de werkzaamheden.

De voor dit feit gebruikte bewijsmiddelen zijn, ten behoeve van de volledigheid van de vonnissen, voor alle leden van het crimineel samenwerkingsverband op eenzelfde manier opgenomen. Hierdoor is er op sommige punten sprake van herhaling van de bewijsmiddelen.

4.16.2

Plegen van (pogingen tot) woninginbraken en heling

Uit de vonnissen van de hierboven genoemde deelnemers aan het crimineel samenwerkingsverband blijkt dat zij zich, al dan niet in wisselende samenstellingen, schuldig hebben gemaakt aan het plegen van (pogingen tot) woninginbraken en heling van gestolen goederen. In de periode van 28 maart 2018 tot 17 oktober 2018 is sprake van 13 (pogingen tot) woningbraken en heling van gestolen goederen. Deze feiten hebben grotendeels plaatsgevonden in [woonplaats] .

4.16.3

Voorbereiding: scannen van huizen en het neerleggen van takjes

Over de tap werd informatie verkregen dat men woningen aflegde. Er werd vaak gesproken over “scannen” en “osso” (straattaal voor huis) en “O-tjes” (afkorting van osso) wat duidt op het afleggen van woningen. In enkele gesprekken werd ook gesproken over het neerleggen van takjes.

Op 28 maart 2018 is er op de [adres 10] te [woonplaats] een takje tussen de deur en het kozijn geplaatst. Hiervan zijn camerabeelden beschikbaar. Op de camerabeelden is [verdachte] te zien.

Gesprek tussen [telefoonnummer 1] (hierna: [telefoonnummer 1] , nummer dat door de politie is gekoppeld aan [medeverdachte 3]) en [telefoonnummer 2] (hierna: [telefoonnummer 2] , nummer dat door de politie is gekoppeld aan [verdachte]) d.d. 12 april 2018, 22.56 uur

[…]

[medeverdachte 3] : […] heb je al iets, heb je?

[verdachte] : zijn ze safe?

[…]

[medeverdachte 3] : bij mij

[verdachte] : ja

[medeverdachte 3] : ja man

[…]

[medeverdachte 3] : heb jij ook iets?

[verdachte] : nee

[medeverdachte 3] : […] ik ga zeker nog keer klein inbraakje leveren

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 3] (hierna: [telefoonnummer 3] ) en [telefoonnummer 2] d.d. 15 april 2018, 18.50 uur

[…]

[verdachte] : scan ook, ik doe ook

[medeverdachte 2] : yo

Het nummer [telefoonnummer 3] wordt door de politie gekoppeld aan [medeverdachte 2], evenals het telefoonnummer [telefoonnummer 9] (hierna: [telefoonnummer 9] ) ten name van [medeverdachte 2] . In gesprekken met beide telefoonnummers wordt de gebruiker van deze telefoonnummers aangesproken met ‘ [voorletters medeverdachte 2] ’.

Gesprek tussen [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 2] d.d. 16 april 2018, 21.41 uur

[…]

[verdachte] : luister dan [medeverdachte 3] […]

[…]

[verdachte] : [medeverdachte 3] luister niet bij mij komen voor ootjes, wholla ik ben geen slaaf ofzo niet denken nee nee nee jullie scannen niet

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 2] d.d. 17 april 2018, 18.18 uur

[…]

[verdachte] : safi ga scannen ja?

[medeverdachte 3] : ja ja

[…]

SMS-bericht van [telefoonnummer 2] naar [telefoonnummer 3] d.d. 17 april 2018, 21.14 uur

Scan jjj vandaag ik mag niet

Gesprek tussen [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 2] d.d. 17 april 2018, 21.32 uur

[…]

[verdachte] : safe?

[…]

[medeverdachte 3] : nee nee nee, twee

[verdachte] : zijn ze safe?

[medeverdachte 3] : safe safe safe twee

[verdachte] : weet je zeker?

[medeverdachte 3] : 100

[…]

[medeverdachte 3] : ik heb ge euh, ik heb die tring, ik heb die tring, ik heb geklopt, ik heb gekeken, kheb gevoeld en kheb takje tussen gezet dus euh je weet wat ik doet NTV

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 4] (hierna: [telefoonnummer 4] ) op naam van [medeverdachte 5] , [adres 11] te [woonplaats] en [telefoonnummer 2] d.d. 18 april 2018, 20.18 uur

[…]

[medeverdachte 5] zegt dat hij vandaag met [naam 1] (fon).ballie heeft gehaald in [plaats] . […]

[medeverdachte 5] : je hoeft niet naar mij toe te omen dat ik zelfde huis heb als jou he. Bro, ik heb al gescand, ik heb 5 offertjes. Ik heb gescand vanaf kwart voor 11. […]

Gesprek tussen [telefoonnummer 4] op naam van [medeverdachte 5] , [adres 11] te [woonplaats] en [telefoonnummer 2] d.d. 4 mei 2018, 01.59 uur

[…]

[medeverdachte 5] : (fluisterend) waar ben jij nu, waar ben jij?

[…]

[medeverdachte 5] : (fluisterend) ik heb een huisje good, good

[verdachte] : watte?

[medeverdachte 5] : (fluisterend) heb een huisje

[verdachte] : ja?

[medeverdachte 5] : (fluisterend) ja, ja, good, good

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 1] d.d. 8 mei 2018, 22.59 uur

[…]

[verdachte] : die eh.. [adres 12] .. die hele straat moet je goed checken

[medeverdachte 3] : jelle jelle

Gesprek tussen [telefoonnummer 5] (hierna: [telefoonnummer 5] ) op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 6] , [adres 13] te [woonplaats] en [telefoonnummer 2] d.d. 13 juni 2018, 23.11 uur

[…]

[verdachte] : […] [medeverdachte 3] komt daar ook heen

[bedrijfsnaam medeverdachte 6] : waar loop jij?

[verdachte] : […] bij Kantos

[bedrijfsnaam medeverdachte 6] : Kantos? Fakka die NTV loop jij scanning?

[verdachte] : ja

[bedrijfsnaam medeverdachte 6] : yo safie is goed, ewa ik zie jou daar, ik loop bij oude Rabo

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 6] (hierna: [telefoonnummer 6] ), nummer dat door de politie is gekoppeld aan [medeverdachte 3] , d.d. 15 juni 2018, 11.35 uur

[…]

[verdachte] : […] ik heb 40x gebeld gewacht en die ootje (fon) die konden we niet NTV […]

[medeverdachte 3] : maar de ootje was die goed. Eerlijk heb je gekeken

[…]

[verdachte] : […] hij is safe […]

[…]

[medeverdachte 3] : hoe laat ga jij de spullen halen

[verdachte] : dat moet jij doen

[medeverdachte 3] : ik weet niet waar ze liggen toch mongool. Jij weet waar ze liggen

[verdachte] : ik ga ik ga ik ga jou uitleggen

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 2] d.d. 18 juni 2018, 11.57 uur

[…]

[verdachte] : even je moet slim takje, slim begrijp. […] Ik moet na werk even schr schr daar naar toe […] want dan heb jij gescand met waggie

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 7] (hierna: [telefoonnummer 7] ) op naam van [naam 2] , [adres 14] te [woonplaats] , welk telefoonnummer wordt gebruikt door [medeverdachte 4] , en [telefoonnummer 4] op naam van [medeverdachte 5] , [adres 11] te [woonplaats] d.d. 24 juni 2018, 00.37 uur

[medeverdachte 5] : hallo

[…]

[medeverdachte 5] : wie is dit?

[verdachte] : ik ben [verdachte] . Ik ben nu, ik ga nu noord ja?

[…]

[medeverdachte 5] : heb je, heb je daar?

[verdachte] : ja ik heb eentje. Luister dan is het de eerste tweede of derde van de laatste rij?

[…]

[medeverdachte 5] : hoekhuis […]

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 8] (hierna: [telefoonnummer 8] ), nummer dat door de politie is gekoppeld aan [verdachte] , en [telefoonnummer 6] d.d. 25 juni 2018, 22.27 uur

[verdachte] : wanneer je naar osso (huis) gaat, bel aan zet stokje

[medeverdachte 3] : jo

Gesprek tussen [telefoonnummer 8] en [telefoonnummer 6] d.d. 26 juni 2018, 00.34 uur

[…]

[verdachte] : weet je wat ik zie?

[…]

[verdachte] : die o-tje toch?

[…]

[verdachte] : ik kijk zo naar boven voor at-tje toch?

[…]

[verdachte] : heb heb heb heb je die gescand?

[…]

[verdachte] : heel sneaky lag die, gewoon boven op de dak als je kijkt

[…]

[medeverdachte 3] : je bedoelt euh cammie toch?

[…]

[verdachte] : cammie daar

[…]

[verdachte] : duuus ik zeg tegen jou is die nep op wat? Want ik zie hem net en ik zeg tegen jou heb jij hem gescand

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 8] en [telefoonnummer 6] d.d. 27 juni 2018, 19.41 uur

[…]

[medeverdachte 3] : awa gi ding is safe safe. We zet takkie, twee keer daar langs gegaan, safe safe

[…]

[medeverdachte 3] : ik zou zo meteen ook even scannen als ik jou was

[verdachte] : wattan?

[medeverdachte 3] : we kunnen niet op 1 gaan rekenen, kom op

[…]

[medeverdachte 3] : scan, ik ben nu al buiten, ga ook een rondje lopen. Jij ook.

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 4] en [telefoonnummer 8] d.d. 4 juli 2018, 19.09 uur

[…]

[verdachte] : fati ik ga een beetje scannen hier

[medeverdachte 5] : waar ga je naartoe dan

[verdachte] : ik ga een beetje zuid man

[…]

[medeverdachte 5] : beter noord man

[…]

[medeverdachte 5] : kom naar noord, kom naar noord […]

[verdachte] : jelle ik kom eraan […]

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 9] op naam van [medeverdachte 2] , [adres 15] te [woonplaats] en [telefoonnummer 8] d.d. 7 juli 2018, 18.44 uur

[medeverdachte 2] : ik heb [medeverdachte 3] twee ootjes (fon) gestuurd. Ik heb die twee dagen in de gaten gehouden

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 9] op naam van [medeverdachte 2] [adres 15] te [woonplaats] en [telefoonnummer 4] op naam van [medeverdachte 5] , [adres 11] te [woonplaats] d.d. 17 juli 2018, 22.49 uur

Het is de telefoon van [medeverdachte 2] maar [verdachte] belt er mee.

[…]

[medeverdachte 5] : ga ga scannen ga

[…]

[medeverdachte 5] : it’s safe it’s safe ik weet al eentje zo en zo

[…

[medeverdachte 5] : ik wil vanavond

[verdachte] : ga jij hem scannen?

[medeverdachte 5] : ja ik zou jou vanavond

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 7] op naam van [naam 2] [adres 14] te [woonplaats] en [telefoonnummer 6] d.d. 21 juli 2019, 20.21 uur

[medeverdachte 3] : ja

[medeverdachte 4] : hallo

[medeverdachte 3] : geef eens aan [verdachte] , geef eens aan [verdachte]

: hey […]

[…]

[verdachte] : […] We hebben 11 ootjes (fon)

[…]

[verdachte] : 11, maar luister dan, kijk ik heb nu mijn ding gedaan, ik heb gefietst met [medeverdachte 4] . […]

Gesprek tussen [telefoonnummer 10] (hierna: [telefoonnummer 10] ), nummer dat door de politie is gekoppeld aan [medeverdachte 1] en [telefoonnummer 4] op naam van [medeverdachte 5] , [adres 11] te [woonplaats] d.d. 28 juli 2018 te 16.17 uur

[…]

[medeverdachte 5] : want ik denk dat [verdachte] met jou mee gaat, hij moet zo scannen

[medeverdachte 1] : ja

[…]

[medeverdachte 5] : […] Waar was die zwarte actief? Hij was slapen, hij was gewoon slapen hoor

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 10] en [telefoonnummer 6] d.d. 6 augustus 2018, 23.18 uur

[…]

[medeverdachte 1] : NTV, luister ik zeg tegen jou ik heb niks gepakt […]

[medeverdachte 3] : kom uhh uhh laat maar laat maar. Kijk he ik wil hier zo meteen gaan je weet toch

[…]

[medeverdachte 3] : ik heb die dingen nodig

[…]

[medeverdachte 1] : hey broer ik zeg je eerlijk, vanavond wordt denk ik wel moeilijk wollah

[…]

[medeverdachte 3] : […] wat ga je nog vanavond doen?

[medeverdachte 1] : met jullie

[…]

[medeverdachte 3] : maar hij heeft niks in andere 035 he [verdachte]

[…]

[medeverdachte 1] : heeft hij niks?

[medeverdachte 3] : nee dus we gaan in de buurt werken

[…]

[medeverdachte 3] : […] en ik heb dat nodig snap je wat ik bedoel

[…]

[medeverdachte 1] : kan hij niet gaan pakken, hij kan toch pakken?

[medeverdachte 3] : moeilijk moeilijk hij is wel hot de plek […]

Gesprek tussen [telefoonnummer 11] (hierna: [telefoonnummer 11] ), nummer dat door de politie wordt gekoppeld aan [verdachte] , en [telefoonnummer 6] d.d. 8 augustus 2018, 01.12 uur

[…]

[verdachte] : waar ben je?

[medeverdachte 3] : timer, timer (fon) niet te veel takje, volgens mij undercovertje hier whola. Blijf daar waar je bent

Gesprek tussen [telefoonnummer 12] (hierna: [telefoonnummer 12] ) en [telefoonnummer 5] op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 6] , [adres 13] te [woonplaats] d.d. 13 oktober 2018, 11.07 uur

[…]

[naam 3] : hoe laat ben jij actief?

[medeverdachte 6] : NTV ik ben zo actief broer

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 22] (hierna: [telefoonnummer 22] ) en [telefoonnummer 4] op naam van [medeverdachte 5] , [adres 11] te [woonplaats] d.d. 10 oktober 2018, 22.57 uur

[…]

[verdachte] op de achtergrond bij [medeverdachte 5] : [verdachte] heeft gescand

[medeverdachte 5] : [verdachte] heeft gescand

[medeverdachte 3] : safi (fon), jongen hij krijgt 2 donnies (fon). […]

[…]

4.16.4

Voorbereiding: verzamelen en klaarleggen van breekvoorwerpen

Uit de tapgesprekken blijkt dat men breekijzers aan elkaar uitleende en met elkaar deelde en dat verschillende personen op de hoogte waren van verstopplekken in [woonplaats] . De termen “skr” en “skroeba” worden gebruikt voor schroevendraaier, de term “voet(je)” of “kv’tje” voor koevoet en de term “ballie” voor breekijzer. Ook gebruikt men het woord “ding” voor breekijzer/koevoet.

Gesprek tussen [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 2] d.d. 15 april 2018, 00.51 uur

[…]

[medeverdachte 3] : kan hem niet vinden hoor

[…]

[verdachte] : he

Iemand anders op de lijn van [verdachte] : hij ligt gewoon op die vaste plek, 1000 procent, ik heb vanmiddag nog gezien

[…]

[medeverdachte 3] : oke maar waar is die vaste plek, gewoon bij die 2e paal toch

Iemand anders op de lijn van [verdachte] : NTV bij bosjes, rechter helft van de bosjes. Schijn, schijn.

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 1] d.d. 15 april 2018, 00.53 uur

[…]

Iemand anders op de lijn van [verdachte] : ja?

[medeverdachte 3] : nee

Iemand anders op de lijn van [verdachte] : hij ligt er, 1000 procent [medeverdachte 3]

: doei, ik zoek verder jongen, laat me zoeken dan.

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 1] d.d. 15 april 2018, 00.56 uur

[verdachte] : he, he, kijk in die bosjes gewoon aan de rechterkant […]

[medeverdachte 3] : rode toch?

[verdachte] : nee zwart

[…]

[verdachte] : ja, die is een andere. Ga met je hand erover bij dat beetje gat stuk […]

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 2] d.d. 15 april 2018, 00.59 uur

[…]

[medeverdachte 3] : hij ligt onder

[….]

[verdachte] : voelen, voelen, je moet voelen

[…]

[verdachte] : waar ben jij [medeverdachte 3]

: bij TP

[…]

[verdachte] : oke let op, je staat met je rug naar die KK gymzaal. Dan heb je voor je die KK bosjes met die KK boom in het midden, toch?

[…]

[verdachte] : heb je, onder je heb je toch gewoon gaten in dr in de bosjes. Ja toch?

[…]

[verdachte] : […] je moet vanaf zijkant

[….]

[verdachte] zegt dat [medeverdachte 3] goed moet zoeken

Uiteindelijk vindt [medeverdachte 3] het.

Verbalisanten relateren dat in een opgenomen telefoongesprek tussen [medeverdachte 3] en [verdachte] werd gesproken over een mogelijke locatie van een dumpplek van een breekijzer. Uit het telefoongesprek kwam naar voren dat het breekijzer in een doornstruik lag nabij het [locatie 1] . Er werd gezegd dat als je met je rug naar de sportzaal stond, je uitkeek op een doornstruik met een boom in het midden. Er zou een gat in deze struik te zien zijn en hier zou een breekijzer liggen. Op 26 april 2018 hebben verbalisanten gekeken of ze deze struik konden vinden. Toen zij naast deze struik stonden, zagen zij aan de bovenzijde van de struik een gat. In dit gat lag een pakketje met reclamefolders en daaronder lag een donkerkleurig breekijzer.

Gesprek tussen [medeverdachte 5] op naam van [medeverdachte 5] , [adres 11] te [woonplaats] en [telefoonnummer 2] d.d. 18 april 2018, 20.18 uur

[…]

[medeverdachte 5] zegt dat hij vandaag met [naam 1] (fon) ballie heeft gehaald in [woonplaats] . […]

[medeverdachte 5] : je hoeft niet naar mij toe te komen dat ik zelfde huis heb als jou he. Bro, ik heb al gescand, ik heb 5 offertjes. Ik heb gescand vanaf kwart voor 11. […]

Gesprek [telefoonnummer 3] en [telefoonnummer 2] d.d. 22 april 2018, 16.45 uur

[…]

NNM: we gaan vanavond naar [woonplaats] ook, ik heb euh lange skr skr gehaald skr skra

[verdachte] : safie is goed […]

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 7] en [telefoonnummer 2] d.d. 1 mei 2018, 18.30 uur

[…]

[verdachte] : joo wat is er [medeverdachte 4] ?

[…]

[verdachte] : […] ga je ballie voor mij halen?

[….]

[medeverdachte 4] : waarom haal je zelf dan niet?

[…]

[verdachte] : ik durf wel, maar ik ben hot snap je

[…]

[verdachte] : […] Deze week is de mijne weer geklemd snap je, das fucked up. Ik heb weer ff snel nieuwe nodig anders sta ik weer stil

[...]

Gesprek tussen [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 3] d.d. 1 mei 2018, 19.01 uur

[…]

[medeverdachte 3] : dat ding is kwijt man

[medeverdachte 2] : lieg niet, niet liegen bro! opkankeren [medeverdachte 3] . Dan koop je maar een nieuwe, boeit me geen kanker

[…]

Op 5 juni 2018 herkende een verbalisant [medeverdachte 3] op een foto van de [naam winkel 1] van een persoon die daar een breekijzer had gekocht.

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 13] (hierna: [telefoonnummer 13] ) d.d. 2 mei 2018, 15.06 uur

[…]

[verdachte] : Eh.. [medeverdachte 6] (fon.) gaat voor mij ballie halen.

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 14] (hierna: [telefoonnummer 14] ), nummer dat door de politie is gekoppeld aan [medeverdachte 1] en [telefoonnummer 1] d.d. 13 mei 2018, 01.54 uur

[…]

NNM: waar zijn jullie?

[…]

[medeverdachte 3] : […] kom naar [naam 4] , je weet toch waar wij onze dingen verstoppen daar bij die klapper

[…]

[medeverdachte 3] : [naam 4] , die plek jongen. Die dode plek

NNM: oh bedoel je die flat?

[medeverdachte 3] : juistem

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 15] (hierna: [telefoonnummer 15] ) en [telefoonnummer 4] d.d. 8 juni 2018, 19.44 uur

[…]

[telefoonnummer 15] : die ene ding van mij.. je weet toch

[…]

[telefoonnummer 15] : […] die stalen ding

[…]

[telefoonnummer 15] : die jullie hebt gehad, toch

[medeverdachte 5] : die ding.. die NTV (lacht) ik weet waar ie is. Die is nog steeds op dezelfde plek daar NTV

[…]

[medeverdachte 5] : ja ik heb hem niet aangeraakt die avond

[telefoonnummer 15] : […] waar was die plek ook weer

[medeverdachte 5] : ja gewoon [locatie 1] man

[telefoonnummer 15] : maar waar precies?

[medeverdachte 5] : eh gewoon bij die bosje, bij die parkeerplaats

[…]

[medeverdachte 5] : ja.. hij ligt er sowieso niet diep in, daarom

[…]

[telefoonnummer 15] : zou het heet zijn als ik daar nu nog ging kijken zeg maar in de avond?

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 8] en [telefoonnummer 1] d.d. 24 juni 2018, 18.09 uur

[…]

[verdachte] […] wat is de planning dan?

[medeverdachte 3] : luister, als jij even gaat scannen, dan laat ik jou zo de voetjes zien

[verdachte] : talla

[medeverdachte 3] : ken je dingen

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 8] d.d. 24 juni 2018, 20.59 uur

[…]

[verdachte] : rustig bro, ik heb jou ballie opgehaald ja?

[…]

[verdachte] : hij ligt in zuid, ik heb die euh groene gepakt

[medeverdachte 3] : […] welke […]

[verdachte] : die groene, die groene, die groene, niet die blakka

[medeverdachte 3] : die euh die plastic zit er nog omheen he?

[verdachte] : […] ik heb die zwarte expres daar gelaten omdat die netjes is, je weet toch […]

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 15] en [telefoonnummer 9] op naam van [medeverdachte 2] , [adres 15] te [woonplaats] d.d. 30 juni 2018, 16.30 uur

[telefoonnummer 15] : [medeverdachte 2]

: ewa

[…]

[medeverdachte 2] : […] ik dacht dat je bij hem nog eh kv’tje kon regelen

[…]

[medeverdachte 2] : nee, nee koetje, maarre

[telefoonnummer 15] : ik weet het niet, kijk, mijne ligt in zuid […]

[…]

[telefoonnummer 15] : ja daar achter, daarachter in de bosjes daar

[…]

[medeverdachte 2] : wie wisten allemaal dat die daar lag?

[…]

[medeverdachte 2] : […] maar ja anders als het goed is moet er in [woonplaats] nog eentje liggen

[telefoonnummer 15] : […] we hebben ook gekeken, maar die ding die ligt daar niet […]

[medeverdachte 2] : weet je wat het is, als ik tegen [naam 1] zeg: he, kom we gaan die koetje halen met jouw waggie, dan gaat hij zeggen ja ik wil ook mee

[telefoonnummer 15] : joo uitkijk

[medeverdachte 2] : dat kan wel ja

[telefoonnummer 15] : mag tie op de uitkijk

[…]

[medeverdachte 2] : […] gewoon niet meer naar binnen is gewoon 10 procent. Is altijd geweest […] ook al werd er 20 euro gepakt, heb je 2 euro.

[…]

[telefoonnummer 15] : […] jij barkie, jij barkie, is ook 10 procent.

[medeverdachte 2] : […] 10 procent standaard uitkijk.

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 8] d.d. 7 juli 2018, 12.22 uur

[…]

[verdachte] : […] fix die grote grote scruba

[medeverdachte 3] : ja ik weet, ik weet ga mijn best doen

[verdachte] : echt die big big, ja, fix twee

[…]

[verdachte] : grote platte kop

[medeverdachte 3] : yo, yoyo

Gesprek tussen [naam 3] en [telefoonnummer 12] d.d. 4 oktober 2018, 23.16 uur

[…]

[medeverdachte 3] : heb jij geen uhh gereedschap (praat zacht)

[naam 3] : hè?

[medeverdachte 3] : heb jij geen voetje daar?

[…]

[medeverdachte 3] : ik weet wel als fixen als je ergens kan fixen krijg je euhh krijg je… als je ergens kan fixen dan krijg je euhh…

[naam 3] : wat zei je?

[medeverdachte 3] : als je ergens kan fixen dan krijg je wat

[naam 3] : heb je niet bij euh dirk (fon) daar nog?

[medeverdachte 3] : hmmmm…

[naam 3] : is die eentje gepakt daar in de bosje?

[medeverdachte 3] : ja

[…]

[medeverdachte 3] : kan je niet een paar belletjes plegen en fixen?

[naam 3] : ik ga voor je kijken ja

[medeverdachte 3] : jelle ik bel je over 5 minuten terug

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 16] (hierna: [telefoonnummer 16] ), nummer dat door de politie wordt gekoppeld aan [medeverdachte 3] , en [naam 3] d.d. 10 oktober 2018, 21.53 uur

[…]

[verdachte] : pak die, pak die skr (fon). Safi (fon) snap je wat ik bedoel? Vergeet die niet

[medeverdachte 3] : ja kanker NTV vergeten, heb je weer te laat gezegd jongen

[verdachte] : luister we hebben die echt nodig

[…]

[verdachte] : […] ja probleem

4.16.5

Ratten

Vanaf juni 2018 waren er tapgesprekken tussen voornamelijk [medeverdachte 3] , maar ook [verdachte] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 1] en een aantal jonge jongens uit [woonplaats] die klusjes deden, vrijwillig of ander dwang. In tapgesprekken werden ze de “ratten” genoemd. [medeverdachte 3] stond deze jongens vaak schreeuwend en bevelend te woord. De jongens deden dingen voor hem en [medeverdachte 3] betaalde ze daar ook voor. Als “rat” kunnen worden aangemerkt:

[getuige 1] ;

[getuige 2] ;

[getuige 3] ;

[getuige 4] ;

[getuige 5] ; en

[naam 10] .

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 17] (hierna: [telefoonnummer 17] ) ( [getuige 1]) d.d. 23 juni 2018, 21.18 uur

[…]

[medeverdachte 3] : waar ben je?

NNM: ik ben bij polder Soest

[…]

[medeverdachte 3] : luister, waar is die, waar liggen die drankflessen?

NNM: ik heb, die andere, die heb aan jou gegeven, die andere heb ik verkocht

[medeverdachte 3] : dus jullie hebben gee.. je hebt geen drankflessen meer?

NNM: nee man

[medeverdachte 3] : nergens?

NNM: misschien kan ik nog vanavond voor je regelen maar waarschijnlijk niet

[medeverdachte 3] : he kids, een van jullie wordt opgehaald en gaat er eentje pakken

NNM: nee nee, wollah nee

[medeverdachte 3] : (schreeuwt) wat nee vriend, he ik kom nu polder en sla je kanker tanden eruit he

NNM: ik kan niet, ik ben met familie, ik ben met familie, ik ben met familie

[medeverdachte 3] tegen iemand op de achtergrond: he rij naar polder toe […]

[medeverdachte 3] : welke polder NTV in Soest ben je?

NNM: [medeverdachte 3] ik ben met familie jongen

[medeverdachte 3] : (schreeuw) NTV niet liegen NTV

NNM: later ik bel je later

[medeverdachte 3] : als je mij niet belt he

NNM: ja komt goed, hoe laat heb je nodig

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 8] d.d. 24 juni 2018, 15.47 uur

[…]

[verdachte] : ik heb die ballie nodig

[medeverdachte 3] : waar ben jij nu?

[verdachte] : ik ben nu [naam winkel 2] man

[medeverdachte 3] : met wie?

[verdachte] : Met [...] , die ratten euh.

[medeverdachte 3] : euh weet je wat we gaan doen, ik, zometeen later in de middag wanneer ik naar buiten kom wanneer ik wakker ben ik bel jou gewoon over die ballie ik ik laat je zien waar ballie is man

[verdachte] : saaf

[...]

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 17] ( [getuige 1]) d.d. 2 juli 2018, 18.24 uur

[…]

[medeverdachte 3] : waar ben je?

NNM: ik ben thuis

[medeverdachte 3] : ga je naar buiten?

NNM: ik ben ziek

[…]

[medeverdachte 3] : wie is buiten van de ratten?

NNM: niemand. Wil je dinges?

[medeverdachte 3] : nee, nee, nee, nee je moet effe wat pakken bij [naam winkel 2]

NNM: watte?

[medeverdachte 3] : euh, o Samsung, Samsung, euh, Samsung oplader moet je effe pakken bij [naam winkel 2]

NNM: oh rippen. Oke, ik doe wel maar niet vandaag, morgen

[…]

[medeverdachte 3] : nee morgen niet, vandaag jongen

[...]

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 17] ( [getuige 1]) d.d. 5 juli 2018, 18.15 uur

[…]

[medeverdachte 3] : wil je wat doekoe moet je nu naar buiten komen

NNM: oke

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 17] ( [getuige 1]) d.d. 7 juli 2018, 15.16 uur

[…]

[medeverdachte 3] : ja, luister waar zijn jullie?

[…]

[medeverdachte 3] : je moet effe wat voor mij doen, weet je wat je moet doen? […]

[…]

[medeverdachte 3] : ja, ga naar de [naam winkel 3]

NNM: met [getuige 2] (fon) en [...] (fon)

[medeverdachte 3] : ja, ga naar de [naam winkel 3] of of of naar ergens anders

[…]

[medeverdachte 3] : en sjafar (fon) een regenpak, kan je dat?

NNM: oke

[medeverdachte 3] : bij de [naam winkel 3] kan je gewoon altijd standaard. Je moet die hele regenpak maatje L, snap je?

NNM: gaat, gaat die alarm dan niet af?

[medeverdachte 3] : nee, je moet, je moet uit uit die plastic halen, dus alleen maar de broek en die jassen

NNM: oke

[…]

[medeverdachte 3] : is goed jelle, proberen want ik heb kanker vaak dat gedaan iedereen doet het van de buurt daar dan moet jij het ook kunnen toch

NNM: ja

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 17] ( [getuige 1]) d.d. 7 juli 2018, 17.02 uur

[…]

NNM: […] er is 1, 1 zwarte maar die is maat XL, eentje maar

[…]

[medeverdachte 3] : pak die pak die

NNM: […] hij is vijf uur dicht

[medeverdachte 3] : kanker, waarom bel je mij niet gelijk dat, waarom, wat is dit nou NTV man. Waarom bel je mij niet gelijk

[…]

[medeverdachte 3] : ga nu maar terug naartoe en pak XL

NNM: ja maar hij is al dicht […]

[medeverdachte 3] : kanker, hoe.. , kanker hoerenzoon

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 17] ( [getuige 1]) d.d. 11 juli 2018, 22.07 uur

[…]

NNM: 17 is safe

[…]

[medeverdachte 3] : garantie 17?

NNM: ja garantie 100 procent

[medeverdachte 3] : jelle is goed, goed gewerkt NTV waar ben je?

NNM: ik ben nu bij die osso […]

[…]

[medeverdachte 3] : […] kijk goed voor die ding met piep piep piep […]

[…]

[medeverdachte 3] : […] en doe een takje tussen de deur

NNM: ja, heb ik al gedaan

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 4] op naam van [medeverdachte 5] [adres 11] te [woonplaats] en [telefoonnummer 8] d.d. 13 juli 2018, 17.24 uur

[…]

[verdachte] : jo

[…]

Op de achtergrond zegt [medeverdachte 3] : geef eens geef eens

[medeverdachte 3] : he [medeverdachte 5]

: jo

[medeverdachte 3] : ben je al… Heb je al inkopen gedaan ofzo?

[medeverdachte 5] : niks

[…]

[medeverdachte 3] : hebben de ratten niets gepakt?

[medeverdachte 5] : ik heb tegen de ratten gezegd vandaag, maar ik moet even nummer fixen. Ik moet hun bellen en dan gaan hun allemaal naar de [naam winkel 2]

[medeverdachte 3] : jo jo

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 17] ( [getuige 1]) d.d. 13 juli 2018, 17.34 uur

[…]

[medeverdachte 3] : zijn jullie al [naam winkel 2] gegaan?

NNM: we wisten uhh we wisten niet waar jullie waren dus waar zouden we alles moet doen

[medeverdachte 3] : oke moet hoe velen zijn jullie?

NNM: 1 2 3 4 5

[medeverdachte 3] : en wie is allemaal?

NNM: ikke, [getuige 3] , [getuige 2] , [getuige 5] en die zwarte [naam 10]

[…]

[medeverdachte 3] : jullie gaan nu naar [naam winkel 2]

NNM: ja

[medeverdachte 3] : en jullie, met een tas NTV tas mee. Jullie gaan zo veel mogelijk snoep, luister goed, alleen snoep en NTV en Redbull, 6-pack Redbull

[…]

[medeverdachte 3] : snoep en koek koek

[…]

[medeverdachte 3] : ja oreo […]

[…]

[medeverdachte 3] : ja broer ik praat echt over heel veel Redbulls echt heel veel Redbulls

NNM: hoeveel Redbulls ongeveer?

[medeverdachte 3] : 10

NNM: […] en hoeveel zakken snoep?

[medeverdachte 3] : 5, 6

[…]

NNM: komt goed

[medeverdachte 3] : als je dat doet, strijder wollah

NNM: ja safi is goed, ik regel wel

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 5] op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 6] , [adres 13] te [woonplaats] d.d. 13 juli 2018, 18.50 uur

[…]

[medeverdachte 3] : waar ben jij nu?

NNM: broer ik ben hier met die ratten bij [naam winkel 2]

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 17] ( [getuige 1]) d.d. 14 juli 2018, 19.54 uur

[…]

[medeverdachte 3] : heb je wat gefixt?

NNM: uhh ik heb er 2

[…]

[medeverdachte 3] : flessen wat?

NNM: die jullie altijd, die jullie gisteren ook hadden, die zwarte

[medeverdachte 3] : oke en Redbull?

NNM: nog niet. Ik heb 2 solo gedaan he! ik ga niet alles voor jullie doen. Zij moeten ook een beetje doen

[medeverdachte 3] : oke is goed, is goed. Ga nu met hun en zoveel mogelijk Redbull, zakken snoepen uhh alles alles

[…]

[medeverdachte 3] : wacht hier is [medeverdachte 1] […]

[…]

[medeverdachte 1] : [getuige 1] luister dan, wat heb je allemaal al gehaald?

[…]

[medeverdachte 1] : hey maar luister dan, broer weet je wat je moet hebben

NNM: nou?

[medeverdachte 1] : je moet uhh je moet Redbull halen

[…]

[medeverdachte 1] : het liefst 30 of zo

NNM: 30!?

[medeverdachte 1] : ja bro niet solo wollah ik heb solo een keertje 10/12 gedaan

[…]

[medeverdachte 1] :ja hoeveel ga je dan dus?

NNM: hoeveel mogelijk ik kan

[medeverdachte 1] : ga je solo?

NNM: nee ik ga met [getuige 3] het doen

[medeverdachte 1] : als jullie vijf man gaan, ieder 8/9 dat is genoeg

[…]

[medeverdachte 1] : wollah als het er geen 30 zijn he! als geen 30

[…]

[medeverdachte 1] : NTV met hoeveel man zijn jullie?

NNM: met 5

[…]

[medeverdachte 1] : anders wollah ik word echt boos he!

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 4] op naam van [medeverdachte 5] , [adres 11] te [woonplaats] en [telefoonnummer 18] (hierna: [telefoonnummer 18] ) d.d. 14 juli 2018, 21.02 uur

[…]

[medeverdachte 5] : (dwingend): waar ben jij?

[…]

[medeverdachte 5] : hebben jullie sh.. hebben jullie die troep of niet?

NNM: ja, we hebben twee, gewoon twee flessen en.. [naam winkel 2] is dicht we wouden net gaan, maar we hebben vijf NTV blikjes, maar

[medeverdachte 5] : jullie komen zo snel mogelijk naar [adres 16] […]

[…]

[medeverdachte 5] : jij komt hier zo snel mogelijk naartoe, met iedereen naartoe. Met alles wat jullie hebben

[…]

[medeverdachte 5] : oke ik geef jou.. het is nu drie over he..

[…]

[medeverdachte 5] : als jullie hier niet om kwart over zijn, jullie zijn kanker hard de lul

NNM: oke is goed]

Gesprek tussen [telefoonnummer 4] op naam van [medeverdachte 5] , [adres 11] te [woonplaats] en [telefoonnummer 6] d.d. 24 juli 2018, 19.10 uur

[…]

[medeverdachte 5] : waar ben je?

[…]

[medeverdachte 5] : met?

[medeverdachte 3] : [naam 3] en ratten

[…]

[medeverdachte 5] : welke ratten zijn daar allemaal?

[medeverdachte 3] : uh [naam 11] , [getuige 4] en [getuige 2] , [naam 10]

[…]

[medeverdachte 5] : ga je niet naar buiten?

[medeverdachte 3] : later na 9 uur toch, omdat vandaag moet wel wat gebeuren, je weet toch

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 10] en [telefoonnummer 18] d.d. 28 juli 2018, 22.17 uur

[…]

[medeverdachte 1] : hee [getuige 3]

[…]

[medeverdachte 1] : heb je gehaald of niet

[telefoonnummer 18] : o ik geef wel de telefoon aan [getuige 5] . Hij ging naar binnen

[medeverdachte 1] : heeft hij gehaald ja of nee?

Telefoon wordt doorgegeven

[…]

[medeverdachte 1] : [getuige 5] heb je gehaald?

[telefoonnummer 18] : nee wollah NTV, je kent [getuige 2] zijn oom toch die daar werkt? Hij was daar, hij was daar vakken aan het vullen

[…]

[medeverdachte 1] : wie ging vakken vullen?

[telefoonnummer 18] : die [getuige 2] (fon)’s oom […]

[medeverdachte 1] : amateurtje NTV […]

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 19] op naam van [getuige 4] (hierna: [telefoonnummer 19] ) en [telefoonnummer 6] d.d. 1 augustus 2018, 01.51 uur

[…]

NNM: luister dan. Ben je nog ready om wat te doen of niet

[medeverdachte 3] : ik ben nu hier, ik ben buiten, waar ben je. […]

[…]

NNM: neem gewoon eh voetje mee, dan is goed

[…]

Getuige [getuige 4] heeft bij de politie het volgende verklaard:

V (verbalisant): Wie van de woninginbrekers die zijn aangehouden ken je?

A (getuige): [medeverdachte 4] , [medeverdachte 3] , [verdachte] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 1] dacht ik.

V: Je vraagt in een tapgesprek van 1 augustus 2018 aan [medeverdachte 3] om een voetje mee te nemen.

A: Dat is een koevoet. [medeverdachte 3] vroeg het eerst aan mij, maar wij hebben thuis niet eens een koevoet.

Ze wilden een inbraak plegen of iets. Ik had hem eerder gesproken en hij had een adres zei hij. [medeverdachte 3] vertelde mij op het schoolplein dat hij een osso had. Ik moest op de uitkijk staan. Ik moest fluiten als er iemand aan kwam. Ik was toen met [medeverdachte 3] en [verdachte] . Ze hebben geprobeerd in te breken met een schroevendraaier. Ik weet niet welke straat het was. Het was de straat hierachter, ik denk de [straatnaam] . Ik zoek de huizen niet uit, dat doen ze allemaal zelf. Zij hebben zelf alle spullen. De inbraak van de koevoet was die inbraak. Ik heb nooit een koevoet meegenomen. Ze hadden mij gevraagd om mee te gaan toen ik ze tegen kwam. We hadden van tevoren afgesproken om te gaan.

V: Wat kan je vertellen over de ratten?

A: De ratten moeten in de winkel spullen stelen. Die jongens worden dan aangestuurd. Ik was er een keer bij toen ze met hele tassen vol met spullen terug kwamen.

V: Ben je wel eens aan het scannen geweest?

A: Nee, ze vragen dat wel aan mij. Daar bedoel ik [medeverdachte 3] , [verdachte] en [medeverdachte 5] mee. Scannen is naar huizen kijken.

V: Hoe gaat dat dan?

A: Ze roepen naar die ratten dat ze naar huizen moeten kijken. De ratten krijgen soms ook adressen om mee te scannen.

Bewijsoverwegingen

Tapgesprekken

Ten aanzien van de tapgesprekken overweegt de rechtbank het volgende. Gelet op de verschillende tapgesprekken in het procesdossier in onderlinge samenhang bezien, acht de rechtbank de interpretaties die de politie heeft gegeven aan de in die gesprekken gebruikte termen/woorden, gerechtvaardigd. Deze interpretaties zijn daarom voor het bewijs gebruikt.

Het procesdossier bevat een grote hoeveelheid tapgesprekken. Het strekt te ver deze gesprekken integraal op te nemen in de vonnissen. De rechtbank heeft daarom gekozen voor een representatieve selectie van de gesprekken. Opgemerkt wordt dat het geheel aan tapgesprekken het beeld van de politie bevestigd dat de verdachte en zijn medeverdachten samen huizen scanden, breekijzers verstopten en verzamelden in de avond of nacht om inbraken te plegen. Dit sterkt de rechtbank in haar overtuiging dat sprake is van een crimineel samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband twee of meer personen

Uit de opgenomen bewijsmiddelen leidt de rechtbank af dat in de ten laste gelegde periode (veelvuldig) telefonisch contact is geweest tussen de in de ‘inleiding’ genoemde personen.

Op grond van de inhoud van de telefoongesprekken en de overige bewijsmiddelen, kan naar het oordeel van de rechtbank vastgesteld worden dat tussen deze personen sprake is van een samenwerkingsverband. De rechtbank is van oordeel dat [verdachte] en [medeverdachte 3] in dit samenwerkingsverband een sturende rol hebben gehad. Zij komen het meest in het dossier voor en spreken veelvuldig over het zelf “scannen” van woningen of vragen of anderen al hebben “gescand”. Niet zelden wordt gezegd dat de ander moet gaan “scannen”. Tevens blijkt uit het dossier – en uit de bewezenverklaring in de vonnissen van de betreffende verdachten – dat zij de meeste (pogingen tot) woninginbraken hebben gepleegd, als dit wordt vergeleken met de rest van de verdachten. In het contact met “de ratten” komt vooral de sturende, dwingende rol van [medeverdachte 3] duidelijk in het dossier naar voren.

Alle leden van het samenwerkingsverband hebben op enig moment in de (hieronder bewezenverklaarde) periode een of meerdere inbraken gepleegd en/of een bijdrage daaraan geleverd, door op de uitkijk te staan, te rijden, de buit te verkopen, andere hand en spandiensten hebben verleend en/of goederen van een diefstal/inbraak afkomstig voorhanden gehad. Het is niet vereist dat de deelnemers aan dat samenwerkingsverband rechtstreeks betrokken zijn bij alle activiteiten daarvan. De werkwijze, zoals deze uit de bewijsmiddelen blijkt, getuigt van een samenwerking in wisselende samenstellingen. Uit de genoemde bewijsmiddelen volgt voorts dat verdachte weet had van het oogmerk van de organisatie, te weten het plegen van misdrijven. Ten slotte is gebleken van de intentie om dit structureel te blijven doen, welke slechts tot stilstand is gebracht door de aanhouding van verdachten.

Uit voornoemde bewijsmiddelen volgt dat deels in versluierde taal met elkaar werd gesproken. De rechtbank overweegt dat het gebruik van versluierd taalgebruik en codewoorden – en de voorafgaande afstemming van dit taalgebruik – ook wijst op een georganiseerde samenwerking. Deze contacten, bezien in samenhang met de overige bewezenverklaarde feiten, rechtvaardigen naar het oordeel van de rechtbank dan ook de conclusie dat in de ten laste gelegde periode sprake was van een gestructureerd samenwerkingsverband met een zekere organisatiegraad tussen meerdere personen, die het plegen van vermogensdelicten tot oogmerk had.

Duurzaamheid

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de nauwe samenwerking in ieder geval voor de periode van 28 maart 2018 tot en met 17 oktober 2018 kan worden vastgesteld.

Conclusie

De rechtbank is van oordeel dat op grond van het bovenstaande wettig en overtuigend bewezen kan worden dat [verdachte] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 2] hebben deelgenomen aan een crimineel samenwerkingsverband in de periode van 28 maart 2018 tot en met 17 oktober 2018. De rechtbank acht het onder 1. ten laste gelegde daarom wettig en overtuigend bewezen, op de hieronder bewezen verklaarde wijze. Verdachte zal van het resterende deel van de tenlastegelegde periode worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het onder 3. ten laste gelegde

4.17

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

4.18

Het oordeel van de rechtbank

Vanaf 11 april 2018 werden er 2 imeinummers en een 06-nummer getapt. Hiervan is alleen het imeinummer [imei-nummer] (hierna: [imei-nummer] ) in gebruik. De gebruiker van dit imeinummer werd geïdentificeerd als [verdachte] . Dit gebeurde door stemherkenning en doordat zijn naam wordt genoemd. Op 16 april smste de gebruiker van het imeinummer [imei-nummer] via het telefoonnummer [telefoonnummer 2] over en weer met de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 3] en werd er eenmaal gebeld. Dit betreffen de volgende berichten/het volgende gesprek:

SMS-bericht van [telefoonnummer 2] ( [verdachte] ) naar [telefoonnummer 3] d.d. 17 april 2018, 00.08 uur

We gaan zometten.

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 3] d.d. 17 april 2018, 01.05 uur

[verdachte] : (fluisterend) waar ben je?

NNM: [locatie 2]

[verdachte] : (fluisterend) safie is goed, kom eraan.

SMS-bericht van [telefoonnummer 2] ( [verdachte] ) naar [telefoonnummer 3] d.d. 17 april 2018, 01.53 uur

Joo kom naar noord.

SMS-bericht van [telefoonnummer 3] naar [telefoonnummer 2] ( [verdachte] ) d.d. 17 april 2018, 01.53 uur

K kan niet meer weg me vader heeft het allarm erop gezet toen die hoorde dat k thuis kwam.

Op 17 april 2018 om 01.58 uur belde [verdachte] naar het telefoonnummer van [medeverdachte 3] , maar er werd niet opgenomen.

Op 17 april 2018 om 02.45 uur werd aangever [aangever 1] wakker doordat zijn slaapkamerdeur open ging en een persoon met een zaklamp in zijn gezicht scheen. Aangever riep “hé” naar deze persoon, die toen wegrende. Aangever rook een sigarettenlucht, waaruit hij opmaakte dat de persoon een roker was. Aangever zag dat een raam aan de achterzijde van zijn woning aan de [adres 2] te [woonplaats] was opengebroken.

Het adres [adres 2] te [woonplaats] is gelegen in [woonplaats] .

Gesprek tussen [telefoonnummer 1] ( [medeverdachte 3] ) en [telefoonnummer 2] d.d. 17 april 2018, 08.07 uur

NNM: euh ik ben gisteren slaap gevallen

[…]

NNM: heb je nog wat gedaan?

[…]

[verdachte] : ik spreek jou later

NNM: is goed dat ik niet gekomen ben?

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 3] d.d. 17 april 2018, 12.27 uur

[medeverdachte 2] : fakka, waar ben je?

[verdachte] : […] op school

[medeverdachte 2] : op school?

[…]

[medeverdachte 2] : wat the fuck, ik dacht dat je opgepakt was

[verdachte] : nee, nee man, nee man

[…]

[verdachte] : opgepakt NTV was gek bro

[medeverdachte 2] : wat was er gebeurd?

[…]

[medeverdachte 2] : wat was er dan?

[verdachte] : NTV was voor iemand NTV

[medeverdachte 2] : ja, en was die wakker?

[verdachte] : ja bro, hij weet niet

[medeverdachte 2] : vertel vertel praat rustig

[verdachte] : nee nee NTV ik spreek jou later wollah

[medeverdachte 2] : nee he he vertel wat was er gebeurd zag je iemand staan of zo

[verdachte] : ja, kijk, kijk jij gaat lachen ik spreek jou beter wanneer ik uit ben […]

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 1] d.d. 17 april 2018, 13.36 uur

[…]

[medeverdachte 3] : dingetje, wat ik wil zeggen, is er vanavond nog wat gepakt?

[verdachte] : broer hier is chaos gebeurd

[medeverdachte 3] : Iba (politie)?

[verdachte] : nee niet dat, niet dat, chaos ze waren…

[medeverdachte 3] : wat dan?

[verdachte] : ze waren gewoon o-tje

[medeverdachte 3] : nee joh

[verdachte] : kk ziek, ja broer, ik ga je later vertellen hoe, hoe

[…]

O-tje staat voor osso’tje, wat straattaal is voor huisje.

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard sigaretten te roken.

Bewijsoverweging

De rechtbank overweegt dat op basis van de sms-berichten en tapgesprekken en het gegeven dat verdachte rookt, in samenhang bezien met de bewijsmiddelen die worden gebezigd ten aanzien van het deelnemen aan een crimineel samenwerkingsverband, wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte de inbraak aan de [adres 2] in [woonplaats] heeft gepleegd. Dat hij dit samen met een ander heeft gedaan, blijkt onvoldoende uit het dossier zodat medeplegen niet bewezen wordt geacht en verdachte van dit deel van de tenlastelegging zal worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het onder 4. ten laste gelegde

4.19

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit wegens gebrek aan bewijs. Daartoe heeft zij aangevoerd dat uit het dossier hoogstens kan blijken dat verdachte en [medeverdachte 3] aan het scannen waren. Niet kan worden bewezen dat dit scannen voor de woning aan de [adres 3] is gebeurd en dat de stap van scannen (voorbereiden/medeplichtigheid) naar medeplegen van de woninginbraak is gezet.

4.20

Het oordeel van de rechtbank

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 6] d.d. 13 juni 2018, 22.01 uur

[…]

[verdachte] : waar jij

[medeverdachte 3] : ik ben nu Ronde hoek, maar ik ga osso nu

[verdachte] : heb je

[medeverdachte 3] : (stil) mmmm ik heb.. ja ja ja

[verdachte] : weet je heel zeker. Welke kant ga je kijken

[medeverdachte 3] : niet zeker, niet zeker, ik heb een (1)

[…]

[medeverdachte 3] : jij wel!

[verdachte] : welke kant ga je kijken

[medeverdachte 3] : ja, Soest

[…]

[medeverdachte 3] : is goed, kom vanavond buiten spelen bij het NTV

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 6] d.d. 13 juni 2018, 23.09 uur

[…]

[verdachte] : safe?

[medeverdachte 3] : ik ga naar buiten euh ik weet niet ik heb nog niet gekeken maar ik kan wel naar buiten komen.

[verdachte] : goed, kom naar buiten, ik ben euh bij t school scannen maar ik heb niets gevonden

[…]

[verdachte] : kom naar buiten

[medeverdachte 3] : is goed, ik kom naar euh speeldoos

[verdachte] : euh PK PK

[medeverdachte 3] : oke yo

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 5] op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 6] , [adres 13] te [woonplaats] en [telefoonnummer 2] d.d. 13 juni 2018, 23.11 uur

[…]

NNM: fakka, waar ben je?

[verdachte] : PK

NNM: oh ben je daar al, met wie?

[verdachte] : nee, ik ben onderweg daarnaartoe, [medeverdachte 3] komt daar ook heen.

NNM: waar loop je?

[verdachte] : ik ben euh bij Kantos

NNM: Kantos? Fakka die NTV loop jij scanning?

[verdachte] : ja

NNM: yo safie is goed, ewa ik zie jou daar […]

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 2] d.d. 13 juni 2018, 23.27 uur

[…]

[medeverdachte 3] : fakka waar ben je?

[verdachte] : heb je gescand?

[medeverdachte 3] : ja

[…]

[verdachte] : ewa ik ben PK broer, ik zit op jou te wachten

[medeverdachte 3] : bij PK?

[verdachte] : ik zit kanker lang op jou te wachten, je zegt tegen mij ik kom eraan

[…]

[medeverdachte 3] : maar je hebt wat he?

[verdachte] : [medeverdachte 3] kom naar PK

[…]

[medeverdachte 3] : […] ik kom eraan

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 20] (hierna: [telefoonnummer 20] ) op naam van [getuige 5] , [adres 18] te [woonplaats] d.d. 14 juni 2018, 01.09 uur

[…]

[medeverdachte 3] : wakka PK (klinkt hijgend/buiten adem)

NNM: richting daar

[medeverdachte 3] : wakka PK jongen

NNM: yo

Dit gesprek is gevoerd met [getuige 6] ( [bijnaam] ).

Met scannen wordt woningen afleggen bedoeld.

Op 14 juni 2018 deed [aangever 2] namens [aangever 2] aangifte van diefstal uit een woning gelegen aan de [adres 3] te [woonplaats] gepleegd op 14 juni tussen 01.39 uur en 03.24 uur. De voordeur was opengebroken. Meerdere kamers zijn doorzocht. Weggenomen zijn onder andere telefoons, geluidapparatuur van het merk Sonos en 4 spaarpotten met daarin geld.

Op de camerabeelden van de bewoners van de [adres 17] is te zien dat om 01.57 uur

2 personen naar de voordeur van [adres 3] gaan.

Gesprek tussen [telefoonnummer 20] op naam van [getuige 5] , [adres 18] te [woonplaats] en [telefoonnummer 6] d.d. 14 juni 2018, 03.20 uur

[…]

NNM: hoe lang nog?

[medeverdachte 3] : bro bro bijna bijna bijna, we zijn zo, we gaan nu, we gaan nu, we gaan nu, we gaan nu (fluisterend)

NNM: bro ik wacht

[medeverdachte 3] : waar zijn jullie (fluisterend)?

NNM: PK

[medeverdachte 3] : is goed,, kom PK (fluisterend)

NNm: yo

Dit gesprek is gevoerd met [getuige 6] ( [bijnaam] ).

Op de camerabeelden van de bewoners van de [adres 17] is te zien dat om 03.24 uur

2 personen met ieder in hun hand een tas wegrennen.

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 2] d.d. 14 juni 2018, 09.37 uur

[…]

[medeverdachte 3] : hey negen donnies gek

[verdachte] : um

[medeverdachte 3] : goed he

[verdachte] : nee man

[medeverdachte 3] : munten he

[verdachte] : welloe brief ????

[medeverdachte 3] : welloe euh op mijn moeder, zit zijn geen briefje in vriend

[verdachte] : bij die alle drie?

[medeverdachte 3] : alle twee

[…]

[medeverdachte 3] : […] ik heb alleen maar 50 cent, 1 euro en 2 euro gedaan. Die 20 centjes heb ik gewoon laten.

[verdachte] : saf

[medeverdachte 3] : maar ik heb 15 euro voor [bijnaam] , 15 euro voor [medeverdachte 6] en 3 donnie voor ons. Is goed?

[verdachte] : saf

[medeverdachte 3] : of is te veel aan hun?

[…]

[verdachte] : eyo

[medeverdachte 3] : is goed?

[verdachte] : uhum

[medeverdachte 3] : oke is goed […]

[…]

Met donnie wordt bedoeld 10 euro.

Bewijsoverweging

De rechtbank acht op basis van de weergegeven bewijsmiddelen, in samenhang bezien met de bewijsmiddelen die worden gebezigd ten aanzien van het deelnemen aan een crimineel samenwerkingsverband, bewezen dat [verdachte] samen met [medeverdachte 3] de tenlastegelegde woninginbraak heeft gepleegd. Immers heeft [verdachte] het kort voor de inbraak met [medeverdachte 3] over het scannen van woningen, waarna zij samen, midden in de nacht, buiten afspreken. Op beelden is te zien dat de inbrekers gedurende 1,5 uur in de woning aanwezig zijn geweest. Als [getuige 6] , ook wel [bijnaam] genoemd, aan [medeverdachte 3] vraagt hoe lang het nog duurt, zegt [medeverdachte 3] , 4 minuten voordat op de beelden te zien is dat de personen de woning weer verlaten, “we gaan nu, we gaan nu, we gaan nu”. De dag na de inbraak hebben [verdachte] en [medeverdachte 3] het over geld en de verdeling daarvan, namelijk 15 voor [bijnaam] en 30 voor hen. De rechtbank is van oordeel dat deze tapgesprekken, mede bezien in het licht van andere tapgesprekken, zoals aangehaald bij het onder 1. ten laste gelegde, niet anders begrepen kunnen worden dan dat [verdachte] en [medeverdachte 3] afspreken om woningen te gaan zoeken om in te breken, dat zij dit vervolgens ook doen en dat de gesprekken naderhand gaan over de inhoud van spaarpotten dan wel de overige buit en de verdeling daarvan. De rechtbank acht aldus wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Ten aanzien van het onder 5. ten laste gelegde

4.21

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit wegens gebrek aan bewijs.

4.22

Het oordeel van de rechtbank

De stem van de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 8] wordt herkend als de stem van

[verdachte] .

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 8] d.d. 24 juni 2018, 20.59 uur

[verdachte] : […] ik heb jou ballie opgehaald ja?

[…]

[verdachte] : hij ligt in zuid […]

[medeverdachte 3] : […] welke […]

[…]

[medeverdachte 3] : die euh die plastic zit er nog omheen he?

[verdachte] : broer, ik heb die groene gepakt, niet die zwarte, ik heb die zwarte expres daar gelaten omdat die netjes is, je weet toch […]

[…]

Met ballie wordt breekijzer bedoeld.

Op 25 juni 2018 omstreeks 01.00 bevond verbalisant [verbalisant] zich in haar woning aan de [adres 19] . Zij hoorde geluiden vanaf de woning aan de [adres 4] komen. Toen zij het raampje van haar slaapkamer opende, kon zij het achterraam van de buurvrouw zien. Verbalisant [verbalisant] zag een persoon bij dit raam staan. De persoon keek vlug omhoog in haar richting en rende toen vanuit de achtertuin over de schutting.

Op 25 juni 2018 doet [aangever 3] aangifte van poging tot diefstal uit haar woning gelegen aan de [adres 4] te [woonplaats] . Geprobeerd is aan de achterzijde van de woning een draairaam open te breken. In het raamkozijn zaten diverse moeten van een breekvoorwerp.

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 9] op naam van [medeverdachte 2] , [adres 15] te [woonplaats] d.d. 25 juni 2018, 12.17 uur

[verdachte] : ewa wajo wajo wajo wat een ruwina

[medeverdachte 2] : fakka watte?

[verdachte] : ruwina

[medeverdachte 2] : vannacht?

[verdachte] : ja

[…]

[medeverdachte 2] : oh, wat is er gebeurd?

[verdachte] : gescapt

[medeverdachte 2] : ja?

[…]

[verdachte] : hey hey hey

[medeverdachte 2] : je bent naar binnen gegaan he

[verdachte] : doet ie zo ze airetje open hey

[medeverdachte 2] : omdat je te vroeg kwam NTV

[…]

[medeverdachte 2] : je hebt kanker geluk

[verdachte] : ja bro

[…]

[verdachte] : […] ik was uhh eerst HTje, die was los, ik was bij de tweede. Ik ging niet pauzeren maar ik had een beetje, je weet, beetje ben hard. Hij ging wel hard ontploffen. Dus toen ging die tweede HTje. Die tweede ging los, toen mekoda (fon.). Die airetje (fon) van die zapof (fon.) van die muur ging wakka. Hij zegt hey hey hey hey. Skotoe ruwina.

[medeverdachte 2] : wie was die andere?

[verdachte] : he?

[medeverdachte 2] : ik laat het vanavond weten

[verdachte] : vanavond vriend, jij gaat vanavond, jij gaat vanavond weer zeggen: nee man ik kan niet.

[…]

[verdachte] : jelle talla, scan scan scan scan yo talla

[medeverdachte 2] : ga ik doen ga ik doen, yo yo

[…]

Met ruwina wordt chaos bedoeld. Met airetje wordt vermoedelijk raam bedoeld. Met scannen wordt woningen afleggen bedoeld.

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 6] d.d. 25 juni 2018, 16.31 uur

[…]

[medeverdachte 3] : rustig rustig, is er gister nog wat gebeurd?

[verdachte] : ja man

[medeverdachte 3] : was je nog NTV

[verdachte] : solo

[medeverdachte 3] : oh solo, gingen jullie niet ff heen om te chillen?

[verdachte] : solo ja

[medeverdachte 3] : wat een bitch is [medeverdachte 2] he

[verdachte] : ben jij ook

[medeverdachte 3] : ikke vriend ik kwam kapot. [verdachte] ik kom thuis ik lig in mijn bed, boem, direct slapen

[…]

[medeverdachte 3] : en nog wat.. is wel uhh, heb je wel lekker gechillt of niet?

[verdachte] : ik heb uhh, ikke moest sprintjes (fon.) trekken

[medeverdachte 3] : nee joh

[verdachte] : ja man

[…]

[verdachte] : scan is jongen scan is

[medeverdachte 3] : ja ja ja ja is goed is goed, wollah vanavond

Bewijsoverweging

De rechtbank overweegt dat uit de bewijsmiddelen, wederom bezien in samenhang met de bewijsmiddelen ten aanzien van het onder 1. ten laste gelegde, blijkt dat [verdachte] tijdens de poging betrapt is door de buurvrouw die het raam open deed en dat [verdachte] het in een tweetal tapgesprekken van de dag na de poging heeft over “chaos vannacht”, “een raampje dat open ging” en “dat hij sprintjes moest trekken”. In deze beide tapgesprekken spoort [verdachte] de ander aan te gaan scannen, hetgeen staat voor het afleggen van woningen. Dit maakt dat de rechtbank er geen twijfel over heeft dat [verdachte] de tenlastegelegde poging tot woninginbraak heeft gepleegd, hetgeen maakt dat zij dit wettig en overtuigend bewezen zal verklaren. De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte dit samen met een ander heeft gedaan, waardoor verdachte van dit deel van de tenlastelegging zal worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het onder 6. ten laste gelegde

4.23

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit nu uit het dossier niet valt op te maken dat verdachte in de betreffende woning is geweest.

4.24

Het oordeel van de rechtbank

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 8] d.d. 8 juli 2018, 00.19 uur

[…]

[medeverdachte 3] : yo he [verdachte] , weet je wat je moet doen?

[verdachte] : wat?

[medeverdachte 3] : pak die skr bij nummer [nummer] en ga richting hoog

[verdachte] : euuh safi

[…]

Met skr wordt een schroevendraaier bedoeld.

Gesprek tussen [telefoonnummer 8] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 juli 2018, 00.24 uur

[…]

[verdachte] : waar ben je?

[medeverdachte 3] : (fluisterend) oss, osso

[verdachte] : oke binnen hoeveel minuten ga je skippen?

[medeverdachte 3] : (fluisterend) oke heb heb je die skr

[verdachte] : ja

[medeverdachte 3] (fluisteren) oke loop richting hoog

[…]

[verdachte] : is goed

Met skippen wordt weggaan (de rechtbank begrijpt: van huis) bedoeld. Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat met hoog wordt bedoeld Hoog [woonplaats] .

Gesprek tussen [telefoonnummer 8] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 juli 2018, 00.25 uur

[verdachte] : neem ballie (fon) mee

[medeverdachte 3] : (fluisterend) ballie?

[…]

[medeverdachte 3] : (fluistered) PK kan jij dan ballie meenemen? pak die skr

[verdachte] : kan niet ballie mee

[medeverdachte 3] : NTV pak die schr

Met ballie wordt breekijzer bedoeld.

Gesprek tussen [telefoonnummer 8] , [medeverdachte 5] op het nummer van [verdachte] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 juli 2018, 00.26 uur

[medeverdachte 3] : ja

[medeverdachte 5] : he [medeverdachte 3] je moet die andere meenemen, je gaat niet trekken met dat, 100%, anders gaan we kanker veel tijd verdoen.

[medeverdachte 3] : ja yo yo

[medeverdachte 5] : ga nu weg ga nu lopen

[medeverdachte 3] : yo yo

Gesprek tussen [telefoonnummer 8] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 juli 2018, 00.48 uur

[medeverdachte 3] : ja 2 minuten ik ben er, 2 minuten

[verdachte] : [adres 16]

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 9] , op naam van [medeverdachte 2] , [adres 15] te [woonplaats] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 juli 2018, 00.55 uur

[…]

[medeverdachte 3] : jo waar ben je?

[…]

[medeverdachte 2] : kom naar Stoer en Lekker

[medeverdachte 3] : luister ja, ik ben nu effe aan het werk. Ik bel jou zo oke?

Gesprek tussen [telefoonnummer 4] ), op naam van [medeverdachte 5] , [adres 11] te [woonplaats] en [telefoonnummer 8] d.d. 8 juli 2018, 01.30 uur

[verdachte] : ja

[medeverdachte 5] : skotoe skotoe skotoe skotoe (fluisterend)

Skotoe betekent politie.

Gesprek tussen [telefoonnummer 4] en [telefoonnummer 10] d.d. 8 juli 2018, 01.47 uur

[…]

[medeverdachte 5] : talla talla talla talla (fluisterend)

[medeverdachte 1] ; waar ben je?

[medeverdachte 5] : talla talla talla talla (fluisterend)

[medeverdachte 1] : osso?

[medeverdachte 5] : talla talla talla talla (fluisterend)

Met talla wordt later bedoeld.

Gesprek tussen [telefoonnummer 4] en [telefoonnummer 8] d.d. 8 juli 2018, 02.03 uur

[verdachte] : stoer en lekker

[medeverdachte 5] : waarom neem je je kanker telefoon niet op kanker hoer, kanker hoer. Waarom neem je die kanker telefoon niet op.

[verdachte] : wat zei je?

[medeverdachte 5] : waarom neem je je kanker telefoon niet op kanker hoer

[verdachte] : omdat we net net net gewoon net net net

Op 8 juli 2018 deed [aangever 4] mede namens [aangever 5] aangifte van diefstal uit hun woning gelegen aan de [adres 5] te [woonplaats] , gepleegd tussen 7 juli 2018 10.00 uur en 8 juli 2018 te 18.10 uur. Weggenomen zijn onder andere een spaarpot met 100 euro kleingeld, 150 euro, 850 euro, 20 Amerikaanse dollar, 10 gulden, een armband, een armband, een ketting, een hanger, een fotocamera en een telelens. Ten gevolge van het wrikken met een werktuig in de sluitnaad van het raam van de slaapkamer, is het raam ontzet. Hierdoor is de woning betreden.

De [adres 5] is in “Hoog [woonplaats] ” gelegen. De inbraak aan de [adres 5] is de enige inbraak die in [woonplaats] is gepleegd tussen 7 juli 2018 te 10.00 uur en 8 juli 2019 te 18.10 uur. Het [adres 16] in [woonplaats] is op 4 minuten loopafstand gelegen van de woning aan de [adres 5] .

Gesprek tussen [telefoonnummer 4] en [telefoonnummer 8] d.d. 8 juli 2018, 04.11 uur

[…]

[medeverdachte 5] : alles goed?

[verdachte] : ja met jou?

[medeverdachte 5] : ja man […]

[medeverdachte 5] ; waar zijn jullie?

[verdachte] : we zijn centje

[medeverdachte 5] : yo saf jelle, ik zie jou morgen

[verdachte] : is niet good he

[medeverdachte 5] : nee he

[verdachte] : kanker poep broer wollah

[medeverdachte 5] : ja klopt ik had het al gelijk door jelle jelle

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 8] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 juli 2018, 04.43 uur

[…]

[medeverdachte 3] : safe?

[verdachte] : ja

[…]

Bewijsoverweging

De rechtbank overweegt dat op basis van de bewijsmiddelen, bezien in samenhang met hetgeen is overwogen ten aanzien van het onder 1. ten laste gelegde, is komen vast te staan dat [verdachte] en [medeverdachte 3] breekwerktuigen verzamelen om ergens in Hoog [woonplaats] in te breken. [medeverdachte 5] , die op dat moment bij [verdachte] is, gaat met hen mee. Op basis van het telefoongesprek tussen hem en [verdachte] waarin [medeverdachte 5] zegt “skotoe skotoe skotoe skotoe” oordeelt de rechtbank dat [medeverdachte 5] op de uitkijk stond en [verdachte] en [medeverdachte 3] waarschuwt voor de politie. [verdachte] en [medeverdachte 3] ontmoeten elkaar bij het [adres 16] , op 4 minuten loopafstand gelegen van de [adres 5] . De woning aan de [adres 5] , gelegen in Hoog [woonplaats] , betreft de enige woning in [woonplaats] waar die nacht is ingebroken. De rechtbank acht, alles in samenhang bezien, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde woninginbraak in vereniging met [medeverdachte 3] heeft gepleegd.

Ten aanzien van het onder 7. ten laste gelegde

4.25

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit, nu weliswaar uit het dossier blijkt dat verdachte bij strafbare voorbereidingshandelingen betrokken is, maar niet dat hij de woninginbraak heeft gepleegd.

4.26

Het oordeel van de rechtbank

De stem van de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 11] (hierna: [telefoonnummer 11] ) wordt herkend als de stem van [verdachte] .

Gesprek tussen [telefoonnummer 11] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 augustus 2018, 19.56 uur

[…]

[medeverdachte 3] : waar ben je?

[verdachte] : uhhh Emmie (fon) bro

[medeverdachte 3] : jaaaa!

[verdachte] : ja ballie (fon) daar naar toe

[medeverdachte 3] : sterk! Sterk! Sterk! Sterk! Sterk! Ik wou net tegen je zeggen dat je dat moest doen. Ik zweer het. In elk geval ben ik hier met [...] bij mijn zaak.

[…]

[medeverdachte 6] op de lijn van [verdachte] : he [medeverdachte 3]

[…]

[verdachte] : luister dan, leg [...] (fon) uit waar die precies moet parkeren. Waar perfect is om die ballie (fon) te leggen toch

[medeverdachte 3] : wie?

[verdachte] : degene die rijdt NTV

[medeverdachte 3] : o jajaja is goed, ik leg hem zometeen hier uit

[…]

[medeverdachte 3] : geef eens aan hem, geef eens aan hem, geef eens aan hem

[medeverdachte 6] : fakka

[medeverdachte 3] : ja luister dan, uhhh, weet je wat als je in Eem… als je daar bent bel me ff ai (fon)

[…]

Met ballie wordt breekijzer bedoeld. Met Emmie wordt Eemnes bedoeld.

Gesprek tussen [telefoonnummer 11] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 augustus 2018, 20.12 uur

[…]

[verdachte] : hij is safe. Wholla luister dan. Ik zeg tegen jou NTV deze dag hoe komt dat. Ik kom er gewoon nu aan ja?

[medeverdachte 3] : oke is goed. Ik kom eraan, ik ben hier. Oke is goed jo. He he, heb je hem al gelegd, heb je al gelegd daar?

[verdachte] : ja is safe jongen, die ootje is safe

[medeverdachte 3] : oke is goed NTV. Kom naar [woonplaats]

Ootje staat voor osso’tje, wat straattaal is voor huisje.

Gesprek tussen [telefoonnummer 11] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 augustus 2018, 23.58 uur

[…]

[medeverdachte 3] : waar ben je? (fluisterend)

[verdachte] : […] Wholla hij zegt 2 minuten, ik ga uitstappen uit zijn auto, zegt hij

[medeverdachte 3] : NTV waar sta je nu precies? (fluisterend)

[verdachte] : broer bij jou in de oekoe (fon) waar ik altijd sta, waar wij altijd wachten

[…]

[verdachte] : broer bij jou in de gangetje […]

[medeverdachte 3] : sta sta sta daar nu, stop daar nu, stop daar nu (fluisterend)

[verdachte] : we zijn gestopt, we zijn gestopt, we zijn gestopt

Gesprek tussen [telefoonnummer 10] en [telefoonnummer 6] d.d. 9 augustus 2018, 00.09 uur

[…]

[medeverdachte 3] : […] waar ben je?

[telefoonnummer 10] : osso

[…]

[medeverdachte 3] : oh ik ben ff andere 035

[medeverdachte 3] voerde dit gesprek met [medeverdachte 1] . Tijdens dit gesprek straalde de telefoon van [medeverdachte 3] de mast aan de Rijksweg te Eemnes aan. Het netnummer van zowel [woonplaats] als Eemnes is 035. Op 9 augustus 2018, om 00.45 uur straalde het telefoonnummer van [verdachte] tijdens een telefoongesprek met [medeverdachte 4] ook aan op de telefoonmast aan de Rijksweg te Eemnes.

Op 9 augustus 2018 deed [aangever 6] namens [aangever 7] aangifte van diefstal uit de woning gelegen aan de [adres 6] te Eemnes, gepleegd tussen 8 augustus 2018 te 18.00 uur en 9 augustus 2018 te 09.30 uur. Het raam aan de zijkant van de woning was opengebroken. Tussen de voordeur en het kozijn zat een takje gedrukt. Weggenomen zijn een gouden dameshorloge, diverse sieraden en 2.800 euro.

Tussen de in de aangifte genoemde tijdstippen heeft in Eemnes één woninginbraak plaatsgevonden.

Gesprek tussen [telefoonnummer 7] op naam van [naam 2] en [telefoonnummer 6] d.d. 9 augustus 2018, 00.48 uur

[…]

[medeverdachte 3] : ja, probeer [naam 12] te connecten of connect iemand met waggie. Je weet zelf.

[telefoonnummer 7] : ja jongen ik probeer

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 10] en [telefoonnummer 6] d.d. 9 augustus 2018, 00.55 uur

Gesprek wordt fluisterend gevoerd

[medeverdachte 3] : he [medeverdachte 1]

[telefoonnummer 10] : ja

[medeverdachte 3] : pik, kom kom kom kom kom. Kom kom kom zo snel mogelijk heir naar toe. Kom snel. He Hiko, hoor je mij? Zorg dat je zo snel mogelijk skipt. Jella joo. Dingen zijn gebeurd. Het is goed ja. Kom snel kom.

[medeverdachte 3] voerde dit gesprek met [medeverdachte 1] . Tijdens dit gesprek straalde de telefoon van [medeverdachte 3] de mast aan de Rijksweg te Eemnes aan.

Op 9 augustus 2018 om 02.25 uur belde het nummer van [medeverdachte 3] ( [telefoonnummer 6] ) naar het telefoonnummer [telefoonnummer 21] op naam van [naam 12] . De telefoon van [medeverdachte 3] straalde op dat moment de mast aan de [adres 20] te [woonplaats] aan.

Gesprek tussen [telefoonnummer 10] en [telefoonnummer 6] d.d. 9 augustus 2018, 03.50 uur

[…]

[telefoonnummer 10] : waar ben je?

[medeverdachte 3] : wholla ik kom, ik ben al [woonplaats] osso

[…]

[medeverdachte 3] : misschien hebben we wat.

[telefoonnummer 10] : doekoe

[medeverdachte 3] : Ja koeroe en laptop

[telefoonnummer 10] : ja

[medeverdachte 3] : koeroe (fon) en doekoe

[…]

[medeverdachte 3] : 6 Barkies

[…]

[telefoonnummer 10] : gepakt

[medeverdachte 3] : ja

[…]

[medeverdachte 3] : ik en [verdachte]

[…]

[medeverdachte 3] : NTV heb ons gebracht.

[…]

[medeverdachte 3] : [naam 12] (fon) heeft ons opgehaald. NTV gepakt

[medeverdachte 3] : barkies heb ik gepakt

[…]

[naam 12] is [naam 12] . Met doekoe wordt geld bedoeld. Met koeroe of goerroe wordt sieraden bedoeld. Met barkie wordt 100 euro bedoeld.

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 5] op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 6] , [adres 13] te [woonplaats] d.d. 9 augustus 2018, 11.06 uur

[…]

[telefoonnummer 5] : hebben jullie veel of hebben jullie weinig

[medeverdachte 3] : veel

[telefoonnummer 5] : wat is veel

[medeverdachte 3] : ja maat, kijk weet je het is niet eens allemaal real

[telefoonnummer 5] ; ja ja maar hij heeft, jullie hebben ook watcha (fon)

[medeverdachte 3] : ja broer, watcha gek watcha van 3, 2, 2, 3, K

[telefoonnummer 5] : woahh hij zegt 30 tegen mij. Wat een mongool

[…]

[telefoonnummer 5] : […]maar als jullie veel hebben wat [verdachte] zegt wollah dan kunnen jullie beter naar Belgie gaan.

[…]

[telefoonnummer 5] : je krijgt daar gewoon, je krijgt daar gewoon 22 euro de grandy (FON) ofzo he [medeverdachte 3] . hier krijg je maar 18.

[medeverdachte 3] : broer is niet zoveel, is niet wollah is niet zo veel.

[…]

[telefoonnummer 5] : die watcha kan je ook gewoon bij U-tje inleveren he.

[…]

[telefoonnummer 5] : je moet goed gaan onderhandelen. Maar heb je bonnetje, bakje doosje, alles erbij?

[medeverdachte 3] : nee.

[…]

[telefoonnummer 5] : dan gaat hij jou kanker weinig geven.

[…]

[medeverdachte 3] : wanneer heb jij [verdachte] gesproken voor laatst?

[telefoonnummer 5] : ochtend ochtend. Ik app hem elke ochtend toch, kijken of julie ge Broer weet je wat ik elke ochtend heb. NTV inbrekers opgepakt. Ga ik altijd kijken of er een nieuw artikel staat dan weet ik saaf ze zijn niet gepakt.

[…]

Met watcha wordt horloge bedoeld.

Bewijsoverweging

De rechtbank acht op grond van de bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat

[verdachte] in vereniging de inbraak in [adres 6] te [woonplaats] heeft gepleegd. Daarbij acht de rechtbank van belang dat uit de tapgesprekken blijkt dat [verdachte] niet alleen voorafgaand aan de inbraak een breekijzer in Eemnes legt. Ook blijkt dat zijn telefoon in de nacht van de inbraak om 00.45 uur in Eemnes aanstraalt, evenals de telefoon van [medeverdachte 3] , en dat [medeverdachte 3] in de tapgesprekken zegt met [verdachte] barkies te hebben gepakt, met wie naar de overtuiging van de rechtbank [verdachte] wordt bedoeld.

Ten aanzien van het onder 9. ten laste gelegde

4.27

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

4.28

Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft het ten laste gelegde feit bekend. De raadsvrouw heeft geen vrijspraak voor dit feit bepleit. De rechtbank volstaat onder deze omstandigheden met een opsomming van de volgende bewijsmiddelen:

- een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van

26 oktober 2018, opgemaakt door de politie Midden-Nederland, inhoudende het aantreffen van het alarmpistool, doorgenummerde pagina ZD 21 – 4 e.v.;

- een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van

5 februari 2019, opgemaakt door de politie Midden-Nederland, inhoudende de categorisering van het wapen, doorgenummerde pagina ZD 21 – 11 e.v.;

- de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting van 21 juni 2019.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte een alarmpistool voorhanden heeft gehad.

Ten aanzien van het onder 14. ten laste gelegde

4.29

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit wegens gebrek aan bewijs. Doordat de data van de rechtmatige eigenaar van de telefoon waren verwijderd, kon verdachte niet weten dat dit een gestolen goed betrof. Op basis van het dossier kan ook niet worden vastgesteld dat het verdachte is geweest die deze data zou hebben verwijderd.

4.30

Het oordeel van de rechtbank

Op 10 maart 2018 omstreeks 03.11 uur te [woonplaats] werd [verdachte] aangehouden. Tijdens zijn aanhouding had hij een mobiele telefoon van het merk Samsung, type GT-S7500 bij zich. De telefoon is uitgelezen. Er bleken foto’s en WhatsAppjes in te staan van [aangever 8] . Zij heeft aangifte gedaan van inbraak in haar woning tussen 16 oktober 2017 en

17 oktober 2017. Daarbij is onder andere weggenomen: een Samsung.

Verdachte heeft geen verklaring willen geven voor het bij hem aantreffen van een gestolen telefoon.

Bewijsoverweging

De rechtbank overweegt dat in dit geval sprake is van feiten en omstandigheden die zodanig wijzen op betrokkenheid van verdachte bij het tenlastegelegde feit (heling van een gestolen goed), dat van hem een verklaring had mogen worden verlangd om dit te ontkrachten. Nu verdachte geen verklaring heeft willen geven, zal dit bijdragen aan het bewijs en oordeelt de rechtbank dat het niet anders kan dan dat verdachte wist dat de telefoon van diefstal afkomstig was. Nu verdachte geen aannemelijke verklaring heeft gegeven voor het voorhanden hebben van de telefoon, kan het niet anders dan dat hij ook ten tijde van het voorhanden krijgen van de telefoon wist dat dit een door misdrijf verkregen goed betrof. De rechtbank acht aldus wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan opzetheling.

De hiervoor weergegeven bewijsmiddelen worden steeds gebruikt tot het bewijs van het feit of de feiten, waarop zij blijkens hun inhoud uitdrukkelijk betrekking hebben. Sommige onderdelen van de bewijsmiddelen hebben niet betrekking op alle feiten, maar op één of meerdere feiten.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

Ten aanzien van het onder 1. ten laste gelegde

in de periode van 28 maart 2018 tot en met 17 oktober 2018 te [woonplaats] en te Eemnes heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 2] en enige andere leden, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het (al dan niet in vereniging) plegen van diefstallen (al dan niet met braak en/of inklimming) en heling;

Ten aanzien van het onder 3. ten laste gelegde

op 17 april 2018 te [woonplaats] ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning gelegen aan de [adres 2] goederen en/of geld van zijn gading weg te nemen, toebehorende aan [aangever 1] , en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn bereik te brengen door middel van braak

- naar de woning is toegegaan en

- de ruit aan de achterzijde van die woning heeft open gebroken en

- die woning heeft betreden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Ten aanzien van het onder 4. ten laste gelegde

op 14 juni 2018 te [woonplaats] tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen uit een woning gelegen aan de [adres 3] goederen, te weten (onder andere) telefoons en geluidsapparatuur (van het merk Sonos) en spaarpotten (met inhoud), toebehorende aan [aangever 2] , waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft en die weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak;

Ten aanzien van het onder 5. ten laste gelegde

op 25 juni 2018 te [woonplaats] ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning gelegen aan de [adres 4] goederen en/of geld van zijn gading weg te nemen, toebehorende aan [aangever 3] , en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en die/dat weg te nemen goederen/geld onder zijn bereik te brengen door middel van braak

- naar de woning is toegegaan en de achtertuin van die woning is in gegaan en

- een breekijzer tussen het kozijn en het raam gedaan en gewrikt (teneinde het raam van die woning open te breken),

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Ten aanzien van het onder 6. ten laste gelegde

op 8 juli 2018 te [woonplaats] tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen uit een woning gelegen aan de [adres 5] goederen en een hoeveelheid geld, te weten onder andere een spaarpot met als inhoud 100 euro en sieraden en een fotocamera en een cameralens toebehorende aan [aangever 4] en/of [aangever 5] , waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft en die weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak;

Ten aanzien van het onder 7. ten laste gelegde

op 9 augustus 2018 te Eemnes tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen uit een woning gelegen aan de [adres 6] goederen en een grote hoeveelheid geld, te weten 2.800 euro en sieraden en een horloge toebehorende aan [aangever 7] , waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft en die weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak;

Ten aanzien van het onder 9. ten laste gelegde

op 17 oktober 2018 te [woonplaats] een vuurwapen van categorie III van de Wet wapens en munitie, te weten een alarmpistool omgebouwd naar een gaspistool, merk en model Röhm RG4s, voorhanden heeft gehad;

Ten aanzien van het onder 14. ten laste gelegde

op 10 maart 2018 te [woonplaats] een Samsung Galaxy GT-S7500 voorhanden heeft gehad terwijl hij wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

feit 1 deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;

feit 3 poging tot diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

feit 4 diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

feit 5 poging tot diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

feit 6 diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

feit 7 diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

feit 9 handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III;

feit 14 opzetheling.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot:

- een jeugddetentie van 8 maanden, met aftrek van het voorarrest;

- een voorwaardelijke maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (hierna:

PIJ-maatregel) met een proeftijd van 2 jaren, met als bijzondere voorwaarden:

 meewerken aan de maatregel van Toezicht en Begeleiding, waarvan de eerste 6 maanden zullen bestaan uit de maatregel van ITB Harde Kern, uitgevoerd door de William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering;

 meewerken aan begeleiding van ATC Match, Nieuwe Perspectieven of soortgelijke instellingen, onder meer ter invulling van het vinden en behouden van zinvolle dagbesteding;

 meewerken aan elektronische controle;

 contactverbod met de medeverdachten van het crimineel samenwerkingsverband in het onderzoek 032Kievit.

De officier van justitie heeft voorts gevorderd de voorlopige hechtenis op te heffen bij het onvoorwaardelijk worden van het vonnis (zodat de schorsingsvoorwaarden tot dat moment van kracht blijven).

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich het op het standpunt gesteld dat, mocht de rechtbank tot een bewezenverklaring komen zoals door de officier van justitie aangevoerd, een jeugddetentie conform de duur van het voorarrest en een voorwaardelijke PIJ-maatregel passend zijn. Toezicht middels elektronische controle is niet passend bij een afdoening van de zaak, dat is meer een controlemiddel voor de fase van schorsing van de voorlopige hechtenis.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Ernst van de feiten

Verdachte heeft zich gedurende een langere periode, al dan niet samen met andere (jongvolwassen) jongens, schuldig gemaakt aan het plegen van een grote hoeveelheid woninginbraken. Ten behoeve daarvan heeft verdachte met anderen een crimineel samenwerkingsverband gevormd. Verdachte had hierin een zeer actieve en leidende rol, in die zin dat hij in het dossier samen met [medeverdachte 3] het meest voorkomt als degene die het initiatief nam tot het plegen van de woninginbraken en het verdelen van de buit. Ook stuurden zij anderen aan om te gaan “scannen” (het afleggen van woningen), ergens een breekvoorwerp neer te leggen of om een takje of tandenstoker tussen de deur en het kozijn te doen om te controleren of de woning onbemand en dus ‘veilig’ was om in te breken.

Woninginbraken veroorzaken de nodige materiële schade en maken een forse inbreuk op de privacy van de bewoners. Het is voor hen vaak bijzonder onaangenaam om te leven met de wetenschap dat een vreemde in hun woning is geweest en hun persoonlijke bezittingen heeft doorzocht. Het tast het gevoel van veiligheid in de eigen woning aan. De rechtbank rekent verdachte het veroorzaken van deze gevoelens aan, vooral omdat hij de woninginbraken in georganiseerd verband heeft gepleegd, waarbij voor hem en zijn mededaders enkel het geldelijk gewin voorop stond.

Verdachte heeft zich verder nog schuldig gemaakt aan heling van een telefoon en het bezit van een alarmpistool. Ook dit zijn vervelende en, in het geval van het alarmpistool, gevaarzettende feiten.

Persoon van verdachte

De rechtbank heeft kennisgenomen van een rapportage pro Justitia van 21 januari 2019, opgemaakt door drs. R.C. Lambrechtsen, psychiater i.o., onder supervisie van

drs. A.A.M. Smits, psychiater. Hierin staat het volgende weergegeven. Bij verdachte is sprake van een lichte tot matige verstandelijke beperking. Daarnaast is sprake van een niet-gespecificeerde gedragsstoornis en van een scheefgroei in de persoonlijkheid met antisociale en narcistische persoonlijkheidstrekken. Deze waren aanwezig ten tijde van het ten laste gelegde en bepalen permanent het denken, voelen en handelen van verdachte ten tijde van de tenlastegelegde feiten. Er kan geen uitspraak worden gedaan over de precieze mate van doorwerking, omdat verdachte het ten laste gelegde ontkent. In algemene zin kan het volgende worden gezegd. De verstandelijke beperking maakt dat verdachte onvoldoende inzicht en overzicht heeft in zijn eigen handelen, onvoldoende in staat is te reflecteren op zijn eigen gedrag en de lange termijn gevolgen van zijn handelen moeilijk kan overzien. Hij heeft onvoldoende vaardigheden om juiste keuzes te maken. Tezamen met de gedragsstoornis en de antisociale en narcistische trekken is er sprake van een onvoldoende geïnternaliseerd normbesef, een beperkt ontwikkeld geweten en een verminderde gevoeligheid voor autoriteit en gezag, hetgeen maakt dat hij de ernst van zijn daden onvoldoende inziet en hij nauwelijks gevoelig is voor opgelegde straffen, wat zijn gedragskeuzes negatief beïnvloedt. Dit leidt tot het advies om verdachte het ten laste gelegde in verminderde mate toe te rekenen. Het risico op herhaling wordt hoog geschat, met name door het gebrek aan inzicht en overzicht, het oorzaak-gevolg denken, verminderd reflectie-vermogen, nauwelijks empathisch vermogen, het beperkt ontwikkelde geweten en het ontbreken van een wens tot verandering. Om die reden is de verwachting dat verdachte onbehandeld snel in hetzelfde gedragspatroon zal terugvallen. Verdachte heeft een zeer goede band met zijn moeder. De vrienden van verdachte lijken echter allen te verkeren in het criminele circuit. Door het ontbreken van een gezond sociaal netwerk zal de kans op gedragsverandering aanzienlijk afnemen. Daarnaast accepteert verdachte het gezag van zijn moeder onvoldoende, terwijl moeder onvoldoende lijkt te weten of accepteren dat haar zoon een licht verstandelijke beperking heeft, waardoor ze hem niet adequaat kan begeleiden en begrenzen. De beschermende factor van moeder is aldus wel aanwezig, maar is vooralsnog onvoldoende gebleken. Nu verdachte nooit eerder professionele hulpverlening heeft gehad, ligt het in de reden om te starten met ambulante hulpverlening. Deze moet zich vooral richten op (praktische) ondersteuning en begeleiding richting passende scholing/dagbesteding en een gestructureerde vrijetijdsbesteding en, binnen de beperkte mogelijkheden van verdachte, ook op het vergroten van zijn vaardigheden. Tegelijkertijd dient er voldoende toezicht en begrenzing te worden geboden. Hierbij is het van groot belang dat de behandeling aansluit bij de cognitieve beperkingen van verdachte. Gezien de (vooralsnog) ontbrekende motivatie en de absolute noodzaak tot behandeling om een zo gunstig mogelijke ontwikkeling te bereiken en potentieel verder afglijden in een meer agressieve richting te vermijden, is het advies het voornoemde te realiseren binnen een voorwaardelijke PIJ-maatregel. Tevens wordt geadviseerd een maatregel van ITB Harde Kern, zo mogelijk in combinatie met elektronisch toezicht, op te leggen.

De rechtbank heeft kennisgenomen van een rapportage pro Justitia van 23 januari 2019, opgemaakt door A.I. de Zwart, GZ-psycholoog. Hierin staat het volgende weergegeven. Bij verdachte is sprake van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de vorm van een verstandelijke beperking en een normoverschrijdende gedragsstoornis (ernstig, met asociale trekken en beperkte sociale emoties). Het is zeer aannemelijk dat dit een rol heeft gehad in het ten laste gelegde, echter, omdat verdachte ontkent kan geen precieze uitspraak worden gedaan over de mate van doorwerking. In het algemeen kan worden gezegd dat verdachte, mogelijk door frustraties op het gebied van onderwijs en gebrek aan perspectief, met zijn gebrekkig probleemoplossend vermogen, op vrij ondoordachte wijze heeft gekozen voor korte termijn winst door het plegen van inbraken, waar hij, in tegenstelling tot de schoolsituatie, wel aansluiting vond bij leeftijdsgenoten en status leek te kunnen verwerven binnen een groep. Hoewel zijn moeder en voormalig jeugdreclasseerder verdachte beschrijven als een beïnvloedbare jongen, maakt verdachte op de psycholoog juist een sterk zelfbepalende ‘streetwise’ indruk. Door zijn beperkte cognitieve vermogens kon hij echter niet goed overzien wat de negatieve gevolgen voor hem op langere termijn konden zijn. Dat hij zich niet heeft bedacht na de vele aanhoudingen van de politie is zeer zorgelijk. Ook liet hij zich niet afremmen door de mogelijk negatieve gevolgen voor het slachtoffer. Geadviseerd wordt verdachte het ten laste gelegde in verminderde mate toe te rekenen. De kans op recidive wordt hoog ingeschat. Beschermende factoren zijn er nauwelijks. Om de kans op recidive te verminderen, dienen interventies een praktische insteek te hebben, passend bij zijn cognitieve vermogens, en gericht te zijn op het ombuigen van zijn gedrag. Er dienen duidelijke afspraken met verdachte te worden gemaakt over wat er van hem wordt verwacht. Gelet op het voorgaande zal er een zeer intensieve vorm van begeleiding ingezet moeten worden, met (aanvankelijk) veel controlemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld politiecontrole, een avondklok en/of elektronisch toezicht. Gebleken is ook dat verdachte zich pas aan regels, afspraken en sancties zal houden als deze onontkoombaar zijn. Een voorwaardelijke PIJ-maatregel lijkt op dit moment het enige te zijn waar nu nog enige dreiging voor betrokkene vanuit lijkt te gaan. Geadviseerd wordt verdachte deze maatregel op te leggen met als bijzonder voorwaarden ITB Harde Kern en behandeling van ATCMatch om verdachte weer richting een school-werktraject te begeleiden. Daarnaast kan gedacht worden aan Nieuwe Perspectieven Terugkeer, een behandelvorm waarbij de therapeut de jongere helpt en begeleid de stap naar de maatschappij weer te maken na vrijheidsbeneming.

Op 11 april 2019 heeft de Raad voor de Kinderbescherming omtrent de persoon van verdachte geadviseerd een voorwaardelijke PIJ-maatregel op te leggen met als bijzondere voorwaarden Toezicht en Begeleiding door de William Schrikker Stichting, waarvan de eerste 6 maanden bestaan uit de maatregel van ITB Harde Kern, begeleiding van ATCMatch/Nieuwe Perspectieven, elektronische controle en een contactverbod met de medeverdachten. Er wordt geen meerwaarde gezien in het daarnaast opleggen van een straf.

Ter terechtzitting van 21 juni 2019 is door mevrouw [reclasseringsmedewerker] , jeugdreclasseerder van de William Schrikker Stichting, naar voren gebracht dat verdachte inmiddels is gestart met ATCMatch en Nieuwe Perspectieven in het kader van de schorsing van de voorlopige hechtenis. Verdachte heeft op dit moment een dagbesteding bij een tentenbedrijf. De jeugdreclasseerder adviseert om op dit moment nog niet het elektronisch toezicht te beëindigen, omdat de stappen die verdachte heeft gemaakt nog te pril zijn. Verdachte heeft vorige week nog een gele kaart van de jeugdreclassering gekregen. Tevens wordt geadviseerd een ambulante behandeling bij De Waag aan de bijzondere voorwaarden toe te voegen, voor het geval Nieuwe Perspectieve te licht wordt bevonden voor verdachtes problematiek.

Verder blijkt uit een de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van

10 mei 2019 dat verdachte eerder is veroordeeld voor een vermogensdelict, namelijk door de kinderrechter in deze rechtbank op 9 augustus 2015 voor het medeplegen van een straatroof en een vernieling tot een werkstraf voor de duur van 50 uren. Verder is hij in 2017 veroordeeld voor belediging.

Oplegging van straf

Gelet op het aantal door verdachte gepleegde strafbare feiten, de langdurige periode dat hij zich daarmee bezig heeft gehouden in een georganiseerd verband en het feit dat hij geen of onvoldoende lering heeft getrokken uit eerdere straffen, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders dan dat verdachte een onvoorwaardelijke jeugddetentie wordt opgelegd. In hetgeen door de deskundigen naar voren is gebracht, ziet de rechtbank aanleiding een deel van de straf voorwaardelijk op te leggen, zodat verdachte in het kader daarvan kan worden begeleid en behandeld. Verdachte heeft ter terechtzitting aangegeven dat hij de tijd die hij in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht niet leuk vond. Het waren lange dagen. De rechtbank ziet in een voorwaardelijke jeugddetentie van voldoende omvang een goede stok achter de deur om te zorgen dat verdachte zich aan de begeleiding en behandeling zal houden.

De rechtbank acht het in dat kader opleggen van een voorwaardelijke PIJ-maatregel niet opportuun. Hiertoe overweegt de rechtbank allereerst dat in haar visie pas tot het opleggen van een voorwaardelijke PIJ-maatregel wordt gekomen als het handelen en de persoon van de verdachte de oplegging van deze verstrekkende en vrijheidsbenemende maatregel in onvoorwaardelijke zin rechtvaardigen, maar dat de verdachte nog een kans wordt geboden te laten zien dat hij met een lichter kader (in de vorm van de voorwaardelijke maatregel) tot gedragsverandering kan komen. Deze situatie doet zich hier evenwel niet voor, nu de deskundigen ambulante behandeling de meest passende reactie vinden gelet op de feiten en de persoon van verdachte, in welke conclusie de rechtbank zich kan vinden. De rechtbank acht een voorwaardelijke PIJ-maatregel als een zware ‘stok achter de deur’ in een dergelijk geval niet passend. Verder overweegt de rechtbank dat van een voorwaardelijke jeugddetentie sneller (gedeeltelijke) tenuitvoerlegging zal worden gevraagd, en aldus zal verdachte, bij niet meewerken, sneller worden teruggemeld en gevolgen van zijn handelen ondervinden, dan het geval zal zijn bij een voorwaardelijke PIJ-maatregel. Een tenuitvoerlegging van een dergelijke maatregel heeft namelijk een veel absoluter karakter. De rechtbank vindt een voorwaardelijke jeugddetentie een passender ‘stok achter de deur’.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een jeugddetentie voor de duur van

16 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en de in het dictum genoemde bijzondere voorwaarden, passend en geboden is. Van het onvoorwaardelijk deel van de straf dient de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht, te worden afgetrokken. De rechtbank legt hiermee een zwaardere straf op dan door de officier van justitie is geëist. De rechtbank acht dit nodig gelet op de hoeveelheid en de ernst van de strafbare feiten en het georganiseerde verband waarbinnen deze feiten zijn gepleegd, bezien in het licht van de oriëntatiepunten van de rechtspraak, inhoudende 120 uur taakstraf dan wel 60 dagen jeugddetentie per woninginbraak.

Voorlopige hechtenis

Gelet op de hoeveelheid aan bewezenverklaringen, de impact die dat op de (inwoners van de) gemeente [woonplaats] heeft gehad en de hoogte van het recidiverisico, acht de rechtbank het in het belang van de maatschappij dat verdachte zo snel mogelijk wordt begeleid en behandeld om dit gedrag in de toekomst te voorkomen. Daarvoor dient hij eerst het onvoorwaardelijk deel van de jeugddetentie uit te zitten. Dit maakt naar het oordeel van de rechtbank dat het maatschappelijk belang dat wordt gediend door de voorlopige hechtenis op dit moment zwaarder weegt dan het persoonlijk belang van verdachte om in vrijheid te zijn. In haar oordeel heeft de rechtbank tevens meegenomen dat het ook in het belang van verdachte is als hij zo snel mogelijk zijn leven weer kan oppakken met daarbij passende begeleiding en behandeling. De rechtbank zal aldus de schorsing van de voorlopige hechtenis opheffen.

9 BENADEELDE PARTIJ

Ten aanzien van het onder 8. ten laste gelegde

[benadeelde partij] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 1.746,- aan materiële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder 8. ten laste gelegde feit.

9.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de vordering van de benadeelde partij hoofdelijk toe te wijzen, te vermeerderen met de wettelijke rente en met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering dient te worden verklaard gelet op de door haar bepleite vrijspraak.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de benadeelde partij [benadeelde partij] niet-ontvankelijk verklaren in de vordering nu verdachte van het ten laste gelegde zal worden vrijgesproken. De benadeelde partij kan de vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Nu de benadeelde partij niet-ontvankelijk wordt verklaard in de vordering, zal de benadeelde partij in de kosten van verdachte worden veroordeeld voor zover deze betrekking hebben op het verweer tegen de vordering. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

10 BESLAG

Teruggave aan de rechthebbenden

De rechtbank zal op vordering van de officier van justitie teruggave gelasten van de in beslag genomen voorwerpen, te weten:

- PL0900-MD3R018035_483298 – ketting grove schakel;

- PL0900-MD3R018035_483299 – herenhorloge achterzijde mist plaatje;

aan degenen die redelijkerwijs als rechthebbenden van deze voorwerpen kunnen worden aangemerkt.

11 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen

45, 77a, 77g, 77i, 77x, 77y, 77z, 77aa, 77gg, 140, 311 en 416 van het Wetboek van Strafrecht en

26 en 55 van de Wet wapens en munitie;

zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

12 BESLISSING

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart het onder 2., 8., 10., 11., 12. en 13. ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde onder 1., 3., 4., 5., 6., 7., 9. en 14. bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een jeugddetentie van 16 maanden;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de jeugddetentie in mindering zal worden gebracht;

- bepaalt dat van de jeugddetentie een gedeelte van 4 maanden, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene en bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

- stelt daarbij een proeftijd van 2 jaren vast;

- als algemene voorwaarden gelden dat verdachte:

* zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

* medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 77aa, eerste tot en met vierde lid van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:

* zich in het kader van de maatregel van Toezicht en Begeleiding, waarvan de eerste 6 maanden na invrijheidstelling zullen bestaan uit de maatregel van ITB Harde Kern, binnen 5 dagen na zijn invrijheidstelling meldt bij de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering op het nummer 088-5260000, en zich daarna gedurende een door de jeugdreclassering te bepalen periode (die loopt tot maximaal het einde van de proeftijd) en op door de jeugdreclassering te bepalen tijdstippen dient te blijven melden bij deze instelling, zo frequent en zo lang die instelling dat noodzakelijk acht;

* gedurende maximaal de eerste 12 maanden van de proeftijd na invrijheidstelling onder elektronisch toezicht zal worden gesteld, tenzij de reclassering dit in die periode niet langer nodig acht (de reclassering wordt nadrukkelijk niet in de gelegenheid gesteld elektronisch toezicht dat gedurende de eerste 12 maanden van de proeftijd verwijderd is, weer aan te brengen zonder tussenkomst van de rechter. Dit gelet op het ingrijpende karakter van een dergelijke beslissing);

* zich onder behandeling zal stellen van ATC Match, Nieuwe Perspectieven of De Waag of soortgelijke instellingen, op de tijden en plaatsen als door of namens die instelling aan te geven, teneinde zich te laten behandelen zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

* zal meewerken aan het vinden en behouden van een zinvolle dagbesteding, zoals school, werk of vrijwilligerswerk;

* gedurende maximaal de eerste 12 maanden van de proeftijd na invrijheidstelling op geen enkele wijze – direct of indirect – contact zal opnemen, zoeken of hebben met de volgende personen:

 [medeverdachte 3] , geboren op [geboortedatum] 2000;

 [medeverdachte 5] , geboren op [geboortedatum] 1999;

 [medeverdachte 1] , geboren op [geboortedatum] 2000;

 [medeverdachte 6] , geboren op [geboortedatum] 1999;

 [medeverdachte 4] , geboren op [geboortedatum] 2001;

 [medeverdachte 2] , geboren op [geboortedatum] 1998;

 [getuige 6] , geboren op [geboortedatum] 2001;

 [naam 3] , geboren op [geboortedatum] 2000;

 [naam 13] , geboren op [geboortedatum] 1994;

tenzij de reclassering dit niet langer nodig acht;

- waarbij de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering opdracht wordt gegeven toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

Beslag

- gelast de teruggave aan de rechthebbende van de volgende voorwerpen:

PL0900-MD3R018035_483298 – ketting grove schakel;

PL0900-MD3R018035_483299 – herenhorloge achterzijde mist plaatje;

Benadeelde partij ten aanzien van het onder 8. ten laste gelegde

verklaart [benadeelde partij] niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

Voorlopige hechtenis

- heft op de schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Gerritse, voorzitter, tevens kinderrechter,

mr. E.W.A. Vonk, rechter en mr. H.F. Koenis, kinderrechter, in tegenwoordigheid van

mr. N. Kruijswijk, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van

2 augustus 2019.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 17 oktober 2018 te [woonplaats] en/of te Soest en/of te Eemnes, althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten (onder andere) [medeverdachte 3] en/of en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 2] en/of [naam 14] en/of enige andere leden, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het (al dan niet in vereniging) plegen van diefstallen (al dan niet met braak en/of verbreking en/of inklimming) en/of heling;

(art 140 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

2.

hij op of omstreeks 14 april 2018 te [woonplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 1] ), goederen en/of geld van zijn/hunner gading, althans enig goed, weg te nemen, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 15] en/of [naam B.V.] , althans aan (een) ander(e

n) dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking,

- naar (de voordeur van) die woning is/zijn toegegaan, en/of

- ( vervolgens) de voordeur van die woning heeft/hebben opengebroken, en/of

- ( vervolgens) het raampje van de voordeur van die woning heeft/hebben ingeslagen/open gebroken,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht; art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

3.

hij op of omstreeks 17 april 2018 te [woonplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 2] ), goederen en/of geld van zijn/hunner gading, althans enig goed, weg te nemen, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 1] , althans aan (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming,

- naar de woning is/zijn toegegaan en/of de (achter)tuin van die woning is/zijn in gegaan, en/of

- ( vervolgens) de ruit (aan de achterzijde) van die woning heeft/hebben open gebroken, en/of

- ( vervolgens) die woning heeft/hebben betreden en/of in die woning heeft/hebben gezocht,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht; art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

4.

hij op of omstreeks 14 juni 2018 te [woonplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen in/uit een woning (gelegen aan de [adres 3] ), (een) goed(eren), te weten (onder andere) telefoons en/of geluidsapparatuur (van het merk Sonos) en/of spaarpotten (met inhoud), althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht)

5.

hij in of omstreeks de periode van 24 juni 2018 tot en met 25 juni 2018 te [woonplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 4] ), goederen en/of geld van zijn/hunner gading, althans enig goed, weg te nemen, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 3] , althans aan (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming,

- naar de woning is/zijn toegegaan en/of de (achter)tuin van die woning is/zijn in gegaan, en/of

- ( vervolgens) met een breekijzer en/of schroevendraaier, althans met een breekvoorwerp, tussen het kozijn en het raam gedaan en/of (vervolgens) gewrikt (ten einde het raam van die woning open te breken),

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht; art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

6.

hij in of omstreeks de periode van 7 juli 2018 tot en met 8 juli 2018 te [woonplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen in/uit een woning (gelegen aan de [adres 5] ), goederen en/of een hoeveelheid geld, te weten (onder andere) een spaarpot (met als inhoud 100 euro) en/of sieraden en/of (foto)camera's en/of cameralens, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 4] en/of [aangever 5] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht)

7.

hij in of omstreeks de periode van 8 augustus 2018 en 9 augustus 2018 te Eemnes, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen in/uit een woning (gelegen aan de [adres 6] ), goederen en/of (een grote hoeveelheid) geld, te weten (onder andere) 2.800 euro en/ sieraden en/of horloges, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 7] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht)

8.

hij in of omstreeks de periode van 29 juli 2018 en 30 juli 2018 te [woonplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen in/uit een woning (gelegen aan de [adres 7] ), goederen en/of een hoeveelheid geld, te weten (onder andere) diverse sieraden en/of spaarpotten (met inhoud) en/of een spelcomputer (merk en model Playstation 4) en/of drie spelcomputer-controllers, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht)

9.

hij op of omstreeks 17 oktober 2018 te [woonplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, een (vuur)wapen van categorie III van de Wet wapens en munitie, te weten een alarmpistool omgebouwd naar een gaspistool, merk en model Röhm RG4s, voorhanden heeft gehad;

(art 26 lid 1 Wet wapens en munitie)

10.

hij op of omstreeks 22 februari 2018 te [woonplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een goed, te weten een (elektrische) fiets (merk Gazelle), heeft verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit goed wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

(art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht)

11.

hij in of omstreeks de periode van 09 maart 2018 tot en met 10 maart 2018 te [woonplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de Botter 11), goederen en/of geld van zijn gading, althans enig goed, weg te nemen, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 9] , althans aan ander dan aan verdachte, en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking,

- naar (de voordeur van) die woning is toegegaan, en/of

- ( vervolgens) met een breekijzer, althans een breekvoorwerp een raam van die woning heeft/hebben opengebroken,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht; art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

12.

hij op of omstreeks 5 juli 2018 te [woonplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, in/uit een woning (gelegen aan de [adres 8] ), goederen en/of geld van zijn/hunner gading, althans enig goed, weg te nemen, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 10] , althans aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking,

- naar die woning is/zijn toegegaan, en/of

- ( vervolgens) door de poort in de achtertuin in is/zijn gegaan, en/of

- ( vervolgens) met een schroevendraaier, althans een breekvoorwerp, de ruit (van die woning) heeft/hebben open gebroken en/of geforceerd

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht; art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

13.

hij in of omstreeks 10 oktober 2018 tot en met 16 oktober 2018 te [woonplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, in/uit een woning (gelegen aan de [adres 9] ), goederen, te weten onder andere een tablet (merk Samsung), een eReader (merk Kobo), een luidspreker, diverse sieraden en/of diverse horloges en/of een hoeveelheid geld (te weten 350 euro), geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 11] , althans aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht)

14.

hij op of omstreeks 10 maart 2018 te [woonplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, een goed, te weten een telefoon, merk en model Samsung Galaxy GT-S7500), heeft verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen terwijl hij wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

(art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht)

Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 18 december 2018, genummerd 2018292089C (032HICKievit), opgemaakt door politie Midden-Nederland, niet doorgenummerd. Voor ieder genoemd paginanummer wordt ‘ZD’ van ‘zaaksdossier’ met daarachter het nummer van het betreffende zaaksdossier weergegeven, zodat men, bij raadpleging van het dossier, weet in welk zaaksdossier het betreffende paginanummer kan worden gevonden. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 12.

Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [verdachte] – pagina 18.

Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [verdachte] – pagina 19.

Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [medeverdachte 3] – pagina 19.

Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [verdachte] – pagina 19 en een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 3 – pagina 24.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 220.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 227.

Bijlage G, ZD CSV – pagina 102.

Zie voetnoot 8, en een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 160.

Weergaves van tapgesprekken, zijnde geschriften, ZD CSV – pagina’s 54, 122, 160 en 161.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 229.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 231.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 232.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 233.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 117.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 251.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 259.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 32.

Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [medeverdachte 3] – pagina 19.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 301.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 305.

Bijlage G, ZD CSV – pagina 98, en proces-verbaal van verhoor verdachte, persoonsdossier [medeverdachte 4] – pagina 74.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 319.

Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [verdachte] – pagina 19 en een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 3 – pagina 24.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 321.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 134.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 329.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 359.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 380.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 400.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 409.

Bijlage G, ZD CSV – pagina 100 en persoonsdossier [medeverdachte 1] – pagina 19.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 424.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 190.

Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [verdachte] – pagina 19.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 457.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 630.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 640.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 104.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 113.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 113.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 114.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 116.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 117.

Een proces-verbaal van bevindingen, algemeen dossier – pagina 78.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 117.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 118.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 121.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 122.

Een proces-verbaal van bevindingen, algemeen dossier – pagina 172.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 124.

Bijlage G, ZD CSV – pagina 98, en persoonsdossier [medeverdachte 1] – pagina 19.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 126.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 128.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 124.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 133.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 138.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 139.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 149.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 621.

Een proces-verbaal van bevindingen, zaakdossier CSV – pagina 614.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 638.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 458.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 465.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 131.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 468.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 469.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 471.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 472.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 477.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 479.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 483.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 484.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 486.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 488.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 491.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 493.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 166.

Een proces-verbaal van verhoor getuige, algemeen dossier – pagina 123.

Een proces-verbaal van verhoor getuige, algemeen dossier – pagina 124.

Een proces-verbaal van verhoor getuige, algemeen dossier – pagina 125.

Een proces-verbaal van verdenking van 1 mei 2018 (BOB-dossier), niet genummerd.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 3 – pagina 24.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 3 – pagina 35.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 3 – pagina 37.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 3 – pagina 37.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 3 – pagina 19.

Een proces-verbaal van aangifte, ZD 3 – pagina 5.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 3 – pagina 20.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 3 – pagina 39.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 3 – pagina 41.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 3 – pagina 42.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 3 – pagina 19 en proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

Een proces-verbaal ter terechtzitting van 21 juni 2019.

Zie voetnoten 1 t/m 3 voor de koppeling van dit nummer aan verdachte.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 4 – pagina 31.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 4 – pagina 32.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 4 – pagina 33.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 4 – pagina 28.

Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

Een proces-verbaal van aangifte, ZD 4 – pagina 5.

Een proces-verbaal van aangifte, ZD 4 – pagina 6.

Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 4 – pagina 9.

Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 4 – pagina 10.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 4 – pagina 16.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 4 – pagina 17.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 4 – pagina 34.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 4 – pagina 28.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 4 – pagina 17.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 4 – pagina 35.

Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

Een proces-verbaal aanvraag bevel opnemen (tele)communicatie van 2 juli 2018 (BOB-dossier).

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 7 – pagina 11.

Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 7 – pagina 7.

Een proces-verbaal van aangifte, ZD 7 – pagina 7.

Een proces-verbaal van aangifte, ZD 7 – pagina 6.

Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 105.

Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 29.

Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 30.

Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 107.

Het proces-verbaal ter terechtzitting van 21 juni 2019.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 30.

Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 31.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 32.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 8 – pagina 26.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 33.

Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 34.

Een proces-verbaal van aangifte, ZD 8 – pagina 5.

Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 8 – pagina 8.

Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 8 – pagina 19.

Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 8 – pagina 20.

Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 8 – pagina 21.

Een proces-verbaal van sporenonderzoek, ZD 8 – pagina 23.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 8 – pagina 25.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 8 – pagina 24.

Zie Google Maps.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 34.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 35.

Een proces-verbaal aanvraag bevel opnemen (tele)communicatie van 8 augustus 2018 (BOB-dossier).

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 25.

Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 105.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 26.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 3 – pagina 19 en proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 29.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 29.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 11 – pagina 21.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 29.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 11 (aanvulling) – pagina 53.

Een proces-verbaal van aangifte, ZD 11 – pagina 6.

Een proces-verbaal van aangifte, ZD 11 – pagina 6.

Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 11 – pagina 11.

Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 11 – pagina 11-13.

Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 11 – pagina 13.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 11 – pagina 19.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 32.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 32.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 11 – pagina 21.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 32.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 36.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 38.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 11 – pagina 22.

Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 105.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 10 – pagina 32.

Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 40.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 11 – pagina 22.

Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 17 – pagina 4.

Een proces-verbaal van aangifte, ZD 17 – pagina 12.

Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 17 – pagina 15.

Het proces-verbaal ter terechtzitting van 21 juni 2019.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature