E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBMNE:2018:6857
Rechtbank Midden-Nederland, C/16/395043 / HA ZA 15-553

Inhoudsindicatie:

Regiobank heeft de dienstverlening ter zake van door haar klanten ingelegde spaargelden grotendeels uitbesteed aan zogenaamde “zelfstandig adviseurs”. De rechtbank oordeelt dat deze zelfstandig adviseurs kwalificeren als hulppersonen in de zin van artikel 6:76 BW . Regiobank is aansprakelijk voor de gedragingen van haar zelfstandig adviseurs op gelijke wijze als zij aansprakelijk is voor haar eigen gedragingen. De rechtbank oordeelt dat zelfstandig adviseur V. (in de persoon van B.) grovelijk tekortgeschoten is in het zorgvuldig beheer van de spaartegoeden van klant D. en het correct uitvoeren van door klant D. opgedragen financiële mutaties. De rechtbank oordeelt dat Regiobank aansprakelijk is voor de schade die klant D. daardoor heeft geleden. Bij het bepalen van de omvang van de schade moet als uitgangspunt worden genomen dat klant D. met schadevergoeding zoveel mogelijk in de situatie wordt gebracht waarin hij zou hebben verkeerd zonder de onrechtmatige afboekingen, die door de zelfstandig adviseur zijn verricht. Partijen krijgen gelegenheid om hun stellingen daarop nader aan te vullen. De formele verweren van Regiobank dat niet voldaan is aan de controle- en klachtplicht (artikel 12 en 13 Algemene Bankvoorwaarden en artikel 6:140 lid 3 BW) en schending van de klachtplicht (artikel 6:89 BW) worden verworpen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie