< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Oneerlijke handelspraktijk, misleidende reclame en onjuiste prijsvergelijking van wijn.

Reclame code commissie en de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken.

Artikelen 6:193b, 6:193c en 6:193g BW en de Richtlijn nr. 2005/29/EG (B2C).

Aanbieder van wijnen maakt zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijk ten aanzien van enkele door haar op internet aangeboden wijzen. Vordering tot rectificatie slechts ten dele toewijsbaar. Tegenvordering afgewezen.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: C/16/444112 / KL ZA 17-297

Vonnis in kort geding van 29 september 2017

in de zaak van

1. de vereniging

KONINKLIJKE VERENIGING VAN NED. WIJNHANDELAREN,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RESIDENCE WIJNIMPORT B.V.,

gevestigd te Wateringen,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres sub 3] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eiseres,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres sub 4] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LA BOUTEILLE D’OR,

gevestigd te Tilburg,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

voor allen: advocaat mr. J. Overdijk te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

94 WINES B.V.,

gevestigd te Haaksbergen,

gedaagde (in conventie),

eiseres in reconventie t.o.v. eiseressen in conventie onder 2, 4 en 5,

advocaat mr. M.J. Heerma van Voss te Utrecht.

Eiseressen (in conventie) afzonderlijk zullen hierna respectievelijk KVNW, Residence, [eiseres sub 3] , [eiseres sub 4] , en La Bouteille d’Or genoemd worden. Gezamenlijk zullen zij met KVNW c.s. worden aangeduid. Gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie zal hierna 94 Wines worden genoemd. Verweersters in reconventie zullen ‘verweersters in reconventie’ worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 16 augustus 2017 met producties;

de mededeling van mr. Overdijk dat de aanvankelijke mede-eiser in conventie, zijnde de besloten vennootschap [bedrijf] B.V. te [vestigingsplaats] , haar vordering intrekt en dat de procedure door de overige eiseressen zal worden voortgezet;

de mondelinge behandeling op 8 september 2017, waarbij 94 Wines tegen eiseressen in conventie onder 2 tot en met 5 een voorwaardelijke tegenvordering hebben ingesteld, waarna ter zitting vervolgens de tegenvordering onvoorwaardelijk is ingesteld alsook verminderd;

de afwijzing van het protest door verweerders in reconventie tegen vorenbedoelde wijziging, nu zij door de wijziging redelijkerwijs niet in haar verdediging wordt geschaad;

de producties zijdens KVNW c.s. (1 t/m 62);

de producties zijdens 94 Wines in conventie (1 t/m 30);

de producties zijdens 94 Wines in reconventie (1 t/m 41);

de pleitnota van KVNW c.s. in conventie;

de pleitnota van 94 Wines in conventie en in reconventie;

de pleitnota van verweerders in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald op 22 september 2017, waarna het vonnis nader is bepaald op 29 september 2017.

2 De feiten

2.1.

KVNW is een professionele branchevereniging die ten doel heeft op te komen voor de belangen van de wijnimporteurs en wijnhandelaren in Nederland.

2.2.

Eiseressen in conventie onder 2 tot en met 5 zijn wijnhandelaren die zich onder meer via het internet op de wijnhandel met consumenten richten. Zij zijn allen lid van KVNW.

2.3. 94

Wines handelt onder de handelsnaam wijnoutlet via het internet (wijnoutlet.nl) en richt zich ook op de wijnhandel met consumenten. Bij het aanprijzen van de wijnen op haar website wordt gebruik gemaakt van vergelijkingswebsites als Wine-searcher.com en Vivino.com. 94 Wines is geen lid van KVNW.

2.4.

Bij beslissing van 26 maart 2013 (2013/00185) heeft de Reclame Code Commissie (hierna: RCC) beslist dat 94 Wines in strijd met artikel 20 lid 1 van de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken 2012 (hierna: RVA 2012) gehandeld heeft. De verweten gedraging betreft het reclame maken voor wijnen waarop een korting wordt aangeboden van meer dan 50 % (in casu 55% of 65%), hetgeen ingevolge het bepaalde van artikel 20 lid 1 RVA 2012 niet is toegestaan.

2.5.

Bij beslissing van 14 juni 2017 (2017/00322) heeft de RCC op grond van een door KVNW ingediende klacht beslist dat 94 Wines ter zake twee van de door haar op haar website aangeboden wijnen (te weten: Esprit de Preuillac Medoc 2012 en Sellata Nero di Troia 2014) misleidende informatie heeft verschaft en dat de op de website gedane uiting om die reden oneerlijk is in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Van de derde op haar website aangeboden wijn (Amarosso) heeft de RCC beslist dat gebruik is gemaakt van een uiting die in strijd is met het bepaalde in artikel 20 lid 1 Reclamecode voor alcoholhoudende dranken 2014 (hierna: RVA 2014). Met betrekking tot dit laatste heeft de RCC onder meer overwogen:

“In het onderhavige geval suggereert Wijnoutlet.nl door de aanprijzing van de Amarosso met de mededeling “maar liefst 59% goedkoper” en “59% voordeel” naar het oordeel van de Commissie dat het product meer dan de helft, te weten 59%, goedkoper is dan normaal. Gelet op het hiervoor genoemde doel en de strekking van artikel 20 lid 1 RvA is de Commissie van oordeel dat in dit geval ook de elders-prijs van € 14.52 waartegen het in de uiting geclaimde voordeel is afgezet onder het begrip “normale verkoopprijs” valt.”

2.6.

Bij brief van 3 juli 2017 (abusievelijk gedateerd op 3 juni 2017) heeft KVNW aan 94 Wines gemeld dat zij ‘nog steeds op vergelijkbare wijze misleidende reclame maakt’ en heeft in de brief een drietal wijnen als voorbeeld genoemd. KVNW heeft 94 Wines verzocht en zo nodig gesommeerd:

“(…) om uiterlijk donderdag 6 juli a.s. alle misleidende reclame, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot misleidende reclames/uitingen met betrekking tot het prijsvoordeel en reclames/uitingen met ongeoorloofde hoge kortingen, te verwijderen en verwijderd te houden.”

2.7.

Bij brief van 5 juli 2017 (abusievelijk gedateerd op 5 juni 2017) heeft 94 Wines onder meer gemeld:

“Met betrekking tot de sommatie (…) kunnen we kort zijn. (…). Wij kunnen ons niet vinden in de beslissing (van de RCC, vzr) en zijn derhalve niet voornemens de aanbevelingen over te nemen.

Eventuele vervolgstappen, al dan wel of niet in de vorm van een kort geding procedure, zien wij met vertrouwen tegemoet.”

2.8.

Bij e-mail van 13 juli 2017 heeft Vivino aan KVNW over de door 94 Wines op haar website aangeboden wijn rosso di montalcino 2014 het volgende gemeld:

“Now that price there is the global, user-contributed prices as it was a couple of months ago (it has changed ever since). No users from NL contributed with the price so they saw the global one. That global price was generated by 6 prices contributed by users from Denmark and the US. The Danish users added prices in the range of 10-12 euros, but the Ameicans had it for 50+ euros (most of them at restaurants, so again serving price, not selling prices). The result is that high avg price we showed there at the time. I am saying that because it has changed ever since (more user added prices) so the global user-contributed price is now at 13,5 euros”

2.9.

Bij brief van vrijdag 1 september 2017 heeft 94 Wines aan KVNW gemeld dat ‘uit slechts een kort onderzoek van de websites’ van eiseressen in conventie onder 2 tot en met 5 gebleken is dat zij zich schuldig maken aan oneerlijke handelspraktijken c.q. misleidende reclame. 94 Wines heeft KVNW gesommeerd hen aan te spreken op ‘hun oneerlijke handelspraktijken c.q. misleidende reclame’. Voorts wordt voor maandag 4 september 2017 om 11.00 uur een schriftelijke bevestiging gevraagd dat zij zich aan deze sommatie zullen houden. Bij gebreke daarvan is aangezegd dat de brief van 1 september 2017 rechtstreeks aan de eiseressen in conventie onder 2 tot en met 5 verzonden zal worden. Voorts is in de brief gemeld dat in het onderhavige kort geding een reconventionele vordering ingesteld zal gaan worden, waarbij ook rectificatie gevorderd zal worden.

2.10.

Bij brief van 4 september 2017 heeft 94 Wines aan KVNW c.s. gemeld dat er nog andere misleidende reclame-uitingen zijn gevonden op de websites van eiseressen in conventie onder 2 tot en met 5 en is de door 94 Wines verlangde rectificatietekst bekend gemaakt.

2.11.

Over de door 94 Wines aangeboden wijn Sellata Nero di Troia 2014, waarbij gemeld is dat deze wijn een gouden Berliner Wein Trophy medaille gewonnen heeft en de RCC in haar beslissing van 14 juni 2017 overwogen heeft dat 94 Wines de juistheid van deze claim onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt, heeft de Deutsche Wein Marketing (DWM), zijnde de organisator van de wijnwedstrijd, in haar e‑mail bericht van 5 september 2017 gemeld:

“Wir haben die Informationen geprüft und sind zu dem Entschluss gekommen, dass dieser Wein, nur unter einem anderen Namen angemeldet wurde.

Jedoch stimmt die Abgleichs Analyse mit dem Probenpass überein und somit darf der Wein undere Medaille tragen.”

2.12.

In een op 3 december 2015 door het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde uitgezonden programma over de productie van wijnen is aandacht besteed aan het toevoegen van additieven in wijn. Op de webpagina van het programma staat de volgende tekst:

“Wijn is een natuurproduct dat sterk afhankelijk is van de grondstoffen die worden gebruikt om het te produceren. Druiven smaken het éne jaar immers anders dan het andere. Voor grote producenten is dit lastig, omdat ze een product willen aanbieden dat altijd van een gelijke kwaliteit is. Om deze reden worden er bij de productie van wijn additieven gebruikt.”

3 Het geschil in conventie

3.1.

KVNW vordert dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad ,.

I. Primair:

94 Wines wordt geboden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het openbaar (laten) maken van de in het lichaam van de dagvaarding omschreven (reclame-)uitingen en/of het openbaar (laten) maken van (reclame-) uitingen waarin de in het lichaam van de dagvaarding genoemde onjuistheden en misleidende uitingen c.q. prijsvergelijkingen voorkomen, en/of het openbaar (laten) maken van (reclame) uitingen van gelijke aard of strekking, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, in het bijzonder, doch daar niet tot beperkt de uitingen ten aanzien van de navolgende wijnen:

1) Esprit de Preuillac Medoc ‘12;

2) Amarosso Romeo & Juliet Verona IGT Rosso ‘15;

3) La Fea Gran Reserva Cariñena DO ‘10;

4) La Lecciaia Rosso di Montalchino DOC ‘14;

5) Domaine Carlin Pinson Sancerre Tradition AOC ‘16;

6) Domaine Guillaume Belle Crozes Hermitage AOC ‘13;

7) Santoro Negroamaro Puglia ‘15.

94 Wines wordt verboden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis (reclame-)uitingen (online) openbaar te (laten) maken waarin gebruik wordt gemaakt van een prijsvergelijking tussen de door (of namens) 94 Wines aangeboden producten en producten van andere aanbieders, anders dan door middel van een directe internetlink c.q. directe doorverwijzing naar de betreffende aanbieding van de betreffende aanbieder (al dan niet op een vergelijkingswebsite), meer in het bijzonder daaronder begrepen: door gebruikmaking van (gedateerde) printscreens van dergelijke aanbiedingen;

94 Wines wordt geboden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het openbaar (laten) maken van (reclame-)uitingen waarin gebruik wordt gemaakt van een prijsvergelijking tussen de door (of namens) 94 Wines aangeboden producten en producten van andere aanbieders die hun producten distribueren vanuit een ander land dan Nederland;

94 Wines wordt geboden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het openbaar (laten) maken van reclame-uitingen die strijdig zijn met de vigerende Nederlandse Reclame Code en/of de vigerende Reclamecode voor alcoholhoudende dranken, in het bijzonder, doch daar niet tot beperkt het verbod op reclame-uitingen met kortingen c.q. prijsvoordelen van meer dan 50%;

94 Wines wordt geboden om binnen zeven (7) dagen na betekening van dit vonnis de in het lichaam van de dagvaarding omschreven rectificatie(s) te plaatsen in De Telegraaf en De Volkskrant en op haar eigen website (www.wijnoutlet.nl), dan wel op een wijze en met een inhoud die de voorzieningenrechter geraden voorkomt;

94 Wines een dwangsom wordt opgelegd van EUR 25.000 per keer dat 94 Wines te kort komt in de nakoming van één van de hiervoor sub a) tot en met e) genoemde verboden en/of geboden, zulks met een maximum van EUR 500.000, dan wel van een omvang en tot een hoogte die de voorzieningenrechter geraden voorkomt;

II. Subsidiair;

Een voorziening wordt getroffen die de voorzieningenrechter geraden voorkomt;

III. Primair en subsidiair:

94 Wines wordt veroordeeld tot betaling van de proceskosten van KVNW c.s., te vermeerderen met rente en nakosten.

3.2.

KVNW c.s. heeft daartoe gesteld - kort gezegd- dat 94 Wines zich schuldig maakt aan (primair) oneerlijke handelspraktijken als bedoeld in art. 6:193b lid 1 BW door op misleidende en bedrieglijke wijze reclame te maken voor haar producten. Hieronder moet worden begrepen ongeoorloofde prijsvergelijkingen (o.a. door niet van het juiste wijnjaar uit te gaan en/of door niet te filteren op Nederlandse aanbieders, maar uit te gaan van wijnaanbieders wereldwijd en/of ook restaurantprijzen in de prijsvergelijking mee te nemen) en op haar website 24-uurs deals op te voeren, terwijl ook na verloop van deze termijn de wijn voor dezelfde prijs verkrijgbaar is. Ook is het onrechtmatig door in strijd met artikel 20 lid 1 RvA , zijnde een gedragscode als bedoeld in de artikel 6: 193a lid 1 sub i BW, wijn aan te beiden tegen minder dan de helft van de normale verkoopprijs. 94 Wines valt immers onder de werkingssfeer van de RVA 2014, of zij de RVA nadrukkelijk heeft erkend of niet. Subsidiair, voor het geval wordt geoordeeld dat KVNW c.s. geen beroep zou toekomen op de bepalingen uit de afdeling 3A van boek 6 BW (art. 6:193a e.v. BW) nu zij geen consument is, stelt KVNW c.s. dat 94 Wines zich alsdan schuldig maakt aan misleidende reclame als bedoeld in art. 6:194 BW.

3.3. 94

Wines voert verweer, met conclusie tot afwijzing van het gevorderde en met veroordeling van KVNW c.s. in de proceskosten.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil in reconventie

4.1. 94

Wines vordert na wijziging en vermindering van eis, dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

ten aanzien van Residence:

I. Residence wordt geboden om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het gebruik van en het openbaar (laten) maken van

(1) de (reclame-)uitingen in diens Wijnaanbiedingen zoals omschreven in het lichaam van de eis in reconventie, en

(ii) (reclame-) uitingen waarin in het lichaam van de eis in reconventie genoemde oneerlijke handelspraktijken c.q. misleidende (reclame-)uitingen voorkomen en/of (reclame-) uitingen van gelijke aard of strekking, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, op straffe van een door Residence te verbeuren onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 25.000 voor iedere overtreding van dit gebod, te vermeerderen met een dwangsom van € 5.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 500.000; dan wel subsidiair met een hoogte en maximum door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen;

Residence wordt geboden om, binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis, een rectificatietekst te plaatsen geheel bovenin op en over de volle breedte van de homepage van haar website www.residence-wijnen.nl, in een wit vlak, met zwarte letters in Arial 12 pt of met een even groot ander lettertype, met gewone regelafstand, met uitsluitend de navolgende inhoud (of subsidiair een andere, door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen tekst en voorwaarden), zonder verdere toevoegingen, een en ander op straffe van een door Residence te verbeuren onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 25.000 voor iedere overtreding van dit gebod, te vermeerderen met een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van €500.000; dan wel subsidiair met een hoogte en maximum door de Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen;

“De Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad heeft ons bij vonnis van [datum] 2017 met kenmerk [II] veroordeeld de navolgende rectificatie te doen:

Gedurende 2017 hebben wij op onze website www.residence-wijnen.nl reclame uitingen gedaan ten aanzien van de navolgende wijnen:

- Labaume Aine & Fils bourgogne-chardonnay

- Château Bel-Air

- Spötburgunder Rebholz

In die uitingen hebben wij onjuiste informatie verstrekt omtrent het jaar van die drie wijnen.

Door deze reclame-uitingen hebben wij een onjuist beeld geschetst ten aanzien van de voornaamste kenmerken van het aangeboden product.

RESIDENCE WIJNIMPORT B. V.”

II. Residence wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 14 dagen, althans van af een door de Voorzieningenrechter redelijk geachte termijn, nadat betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden;

III. Residence wordt veroordeeld tot betaling van de na de uitspraak gevallen kosten overeenkomstig art. 237 lid 4 Rv. (de “nakosten’), deze te begroten op € 131,- zonder betekening, deze bedragen te verhogen tot € 199,- respectievelijk € 273,- in geval van betekening.

ten aanzien van [eiseres sub 4]

I. [eiseres sub 4] wordt geboden om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het gebruik van en het openbaar (laten) maken van

(i) de (reclame-)uitingen in diens Wijnaanbiedingen zoals omschreven in het lichaam van de eis in reconventie, en

(ii) (reclame-) uitingen waarin in het lichaam van de eis in reconventie genoemde oneerlijke handelspraktijken c.q. misleidende (reclame-)uitingen voorkomen en/of (reclame-) uitingen van gelijke aard of strekking, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze,

op straffe van een door [eiseres sub 4] 3 te verbeuren onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 25.000 voor iedere overtreding van dit gebod, te vermeerderen met een dwangsom van €5.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 500.000; dan wel subsidiair met een hoogte en maximum door de Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen;

II. [eiseres sub 4] wordt geboden om, binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis, een rectificatietekst te plaatsen geheel bovenin op en over de volle breedte van de homepage van haar website www.debruijnwijnkopers.nl, in een wit vlak, met zwarte letters in Arial 12 pt of met een even groot ander lettertype, met gewone regelafstand, met uitsluitend de navolgende inhoud (of subsidiair een andere, door de Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen tekst en voorwaarden), zonder verdere toevoegingen, een en ander op straffe van een door [eiseres sub 4] te verbeuren onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 25.000 voor iedere overtreding van dit gebod, te vermeerderen met een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 500.000; dan wel subsidiair met een hoogte en maximum door de Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen;

“De Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad heeft

ons bij vonnis van [datum] 2017 met kenmerk [#] veroordeeld de navolgende rectificatie

te doen:

Gedurende 2017 hebben wij op onze website www.debruijnwijnkopers.nl reclame-uitingen gedaan ten aanzien van de navolgende wijnen:

- Domaine Paul Mas — Les Tannines en Occitanie- Bourgogne & Bordeaux “Classique” (wijnpakket)

- Château Chapelle d’Aliénor 2012

- Château Le Calvaire - Bordeaux Supérieur 2011

In die uitingen hebben wij onjuiste informatie verstrekt omtrent het jaar van de laatst

genoemde drie wijnen.

Alsmede de onjuiste indruk gewekt dat:

- de wijnen van het label Les Tannines en Occitanie van Domaine Paul Mas exclusief voor ons zijn gemaakt;

- de wijn Château Chapelle d’Aliénor in het wijnpakket Bourgogne & Bordeaux “Classique” twee gouden medailles zou hebben gewonnen;

- de wijn Château Chapelle d’Aliénor 2012 een gouden medaille van Gilbert & Gaillard zou hebben ontvangen, en,

- de wijn Château Le Calvaire - Bordeaux Supérieur 2011 terecht zou zijn bekroond met een gouden medaille op het Concours de Bordeaux.

Door deze reclame-uitingen hebben wij een onjuist beeld geschetst ten aanzien van

de voornaamste kenmerken van het aangeboden product.

[eiseres sub 4] B.V.”

III. [eiseres sub 4] wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 14 dagen, althans van af een door de Voorzieningenrechter redelijk geachte termijn, nadat betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden;

IV. [eiseres sub 4] wordt veroordeeld tot betaling van de na de uitspraak gevallen kosten overeenkomstig art. 237 lid 4 Rv. (de nakosten’), deze te begroten op € 131,- zonder betekening, deze bedragen te verhogen tot € 199,- respectievelijk € 273,- in geval van betekening.

ten aanzien van La Bouteille d’Or.

I. La Bouteille d’Or wordt geboden om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het gebruik van en het openbaar (laten) maken van

i) de (reclame-)uitingen in diens Wijnaanbiedingen zoals omschreven in het lichaam van de eis in reconventie, en

(ii) (reclame-) uitingen waarin in het lichaam van de eis in reconventie genoemde oneerlijke handelspraktijken c.q. misleidende (reclame-)uitingen voorkomen en/of (reclame-) uitingen van gelijke aard of strekking, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze,

op straffe van een door La Bouteille d’Or te verbeuren onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 25.000 voor iedere overtreding van dit gebod, te vermeerderen met een dwangsom van € 5.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 500.000; dan wel subsidiair met een hoogte en maximum door de Voorzieningenrechter in goede Justitie te bepalen;

II. gebiedt om, binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis, een rectificatietekst te plaatsen geheel bovenin op en over de volle breedte van de homepage van haar website www.wifnkring.nl, in een wit vlak, met zwarte letters in Arial 12 pt of met een even groot ander lettertype, met gewone regel afstand, met uitsluitend de navolgende inhoud (of subsidiair een andere, door de Voorzieningenrechter in goede Justitie te bepalen tekst en voorwaarden), zonder verdere toevoegingen,

een en ander op straffe van een door La Bouteille d’Or te verbeuren onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 25.000 voor iedere overtreding van dit gebod, te vermeerderen met een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 500.000; dan wel subsidiair met een hoogte en maximum door de Voorzieningenrechter in goede Justitie te bepalen;

“De Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad heeft ons bij vonnis van [datum] 2017 met kenmerk [#] veroordeeld de navolgende rectificatie

te doen:

Gedurende 2017 hebben wij op onze website www.wijnkring.nl reclame-uitingen gedaan ten aanzien van de navolgende wijnen:

1. Laurent Miquel Vendanges Nocturnes Blanc

2. Laurent Miquel Vendanges Nocturnes Rosé

3. Laurent Miquel Vendanges Nocturnes Rouge

4. Barolo Riserva della Casa 2009

5. Barolo Cannubi2ûl2

6. Yalumba The Signature Cabernet Sauvignon & Shiraz

7. Barbaresco Serragrilli 2013

8. Barolo Tradizione

9. Salentein Primus Malbec

10. Ramôn Bilbao Mirto (Giftbox)

11. Brauneberger Mandelgraben Pinot Noir

In die uitingen hebben wij onjuiste informatie verstrekt omtrent het jaar van die elf wijnen.

Alsmede de onjuiste indruk gewekt dat:

- de wijn Barolo Riserva della Casa 2009 punten van Parker zou hebben ontvangen,

- de wijn Barolo Cannubi 2012 94 punten van Parker zou hebben ontvangen, en,

- de wijn Barbaresco Serragrilli 2013 van Wine Spectator punten zou hebben ontvangen.

Door deze reclame-uitingen hebben wij een onjuist beeld geschetst ten aanzien van de voornaamste kenmerken van het aangeboden product.

LA BOUTEILLE D’OR B.V. handelend onder de naam WIJNKRING.NL”

III. La Bouteille d’Or wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 14 dagen, althans van af een door de Voorzieningenrechter redelijk geachte termijn, nadat betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden;

IV. La Bouteille d’Or wordt veroordeeld tot betaling van de na de uitspraak gevallen kosten overeenkomstig art. 237 lid 4 Rv. (de ‘nakosten”), deze te begroten op € 131,- zonder betekening, deze bedragen te verhogen tot € 199,- respectievelijk € 273,- in geval van betekening.

4.2. 94

Wines heeft daartoe gesteld dat verweersters in reconventie zich schuldig hebben gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken door in haar wijnaanbiedingen feitelijke onjuiste informatie te verstrekken, informatie te verstrekken die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, essentiele informatie weglaat die de gemiddelde consument nodig heeft om een geinformeerd besluit over een transactie te nemen, of dat deze informatie wordt verborgen of op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze wordt verstrekt.

4.3.

Verweersters in reconventie voeren verweer met conclusie tot afwijzing van het gevorderde en met veroordeling van 94 Wines in de proceskosten.

4.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5 De beoordeling in conventie

5.1.

KVNW kan op grond van art. 3:305a BW worden ontvangen in haar vorderingen.

5.2.

KVNW c.s. doet terzake de gestelde oneerlijke handelspraktijk een beroep op de artikelen 6:193 b, 6:193c en 6:193g BW. Deze artikelen maken onderdeel uit van de bepalingen uit de afdeling 3A van boek 6 BW en hebben dientengevolge uitsluitend betrekking op business-to-consumer (hierna: B2C) communicatie. In de Nederlandse wet is niet expliciet de mogelijkheid opgenomen dat concurrenten de betreffende bepalingen jegens elkaar kunnen inroepen. Voornoemde bepalingen zijn echter een uitwerking van de Richtlijn nr. 2005/29/EG (hierna: Richtlijn) en in die Richtlijn staat expliciet benoemd dat concurrenten moeten worden beschermd tegen oneerlijke B2C handelspraktijken. Nu uit de wetsgeschiedenis niet is gebleken dat de nationale wetgever een expliciete keuze heeft gemaakt om op dit punt af te wijken van de Richtlijn, is richtlijnconforme uitleg het uitgangspunt. Gelet op hetgeen in de Richtlijn is opgenomen, moet naar het oordeel van de voorzieningenrechter aangenomen worden dat KVNW c.s. een beroep kan doen op de artikelen uit de afdeling 3A van boek 6 BW.

5.3.

Een handelspraktijk is oneerlijk indien de handelaar handelt in strijd met de vereisten van professionele toewijding waardoor het vermogen van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument of indien de handelaar zich richt op een specifieke groep, het vermogen van het gemiddelde lid van deze groep, om een geïnformeerd besluit te nemen aanmerkelijk wordt beperkt en de gemiddelde consument daardoor een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen dat hij anders niet had genomen. Daarnaast is een handelspraktijk oneerlijk indien er sprake is van een misleidende handelspraktijk waaronder mede wordt verstaan een misleidende omissie, of een agressieve handelspraktijk.

5.4.

Partijen in conventie zijn het er over eens dat beoordeeld dient te worden of de wijze waarop 94 Wines recentelijk de wijnen Espirit de Preuillac Medoc 2012, Amarosso Romeo & Juliet Verona IGT Rosso 2015, La Fea Gran Reserva Cariñena DO 2010, La Lecciaia Rosso di Montalchino DOC 2014, Domaine Carlin Pinson Sancerre Tradition AOC 2016, Domaine Guillaume Belle Crozes Hermitage AOC 2013 en Santoro Negroamaro Puglia 2015 te koop heeft aangeboden, al dan niet als een oneerlijke handelspraktijk kan worden gekwalificeerd. De voorzieningenrechter zal dit per wijn beoordelen.

Esprit de Preuillac Medoc 2012

5.5. 94

Wines heeft de wijn Esprit de Preuillac uit het wijnjaar 2012 aangeboden voor € 6,99 per fles, met de mededeling dat deze fles elders € 18,00 kost. Over de op haar website afgebeelde fles is een rood kader geplaatst met de tekst ‘op=op’ en ‘60% voordeel’. De op de website geplaatste tekst: ‘De gemiddelde prijs bij Wine-seracher.com is zelfs € 18,- excl. BTW! Vergelijk nu!’ bevat een link. Bij het aanklikken van de link verschijnt een print screen als pop-up. Op deze print screen is onder meer te lezen (deze tekst is door 94 Wines zelf vermeld): ‘De gemiddelde prijs bij Wine Searcher is gemeten tijdens ons online bezoek van 21-2-2017’. Als ‘average price’ staat € 18,-- vermeld. Verder is op de print screen een rijtje jaartallen te zien: 2005, 2010, 2011 en 2012. Voor deze jaartallen staat het woord ‘All’ en dit woord is groen opgelicht.

5.6.

KVNW c.s. stelt dat de door 94 Wines genoemde prijs van € 18.00 niet een fles uit 2012 betreft, maar een exemplaar uit het oogstjaar 2013. Volgens KVNW c.s. is het oogstjaar een zeer belangrijk element in de prijs en kwaliteit van een wijnfles en wordt dit nu niet juist toegepast. Als men wel het juiste jaar (2012) invoert, dan heeft deze wijn een gemiddelde prijs van € 9,00. Ook is het volgens KVNW c.s. niet geoorloofd om een korting te verlenen van meer dan 50%. Volgens KVNW c.s. maakt het niet uit of je dan vermeld ‘voordeel’, ‘goedkoper’ of ‘korting’, omdat, gelet op doel en strekking van art. 20 lid 1 RVA, je dit gelijk kan stellen met het percentage voordeel op de normale verkoopprijs van 94 Wines, hetgeen niet is toegestaan. Voorts wordt door KVNW c.s. gesteld dat een juiste en zorgvuldige prijsvergelijking vereist dat 94 Wines haar wijnen niet mag vergelijken met aanbieders buiten Nederland. Dit laatste omdat de consument geen kennis kan nemen van de diverse bijkomende kosten (o.a. verzendkosten en eventuele importheffingen). Bovendien is niet bekend of buitenlandse leveranciers eigenlijk wel in Nederland leveren. Verder wordt door 94 Wines niet inzichtelijk gemaakt met wie vergeleken wordt en/of hoeveel andere aanbieders er zijn.

5.7. 94

Wines betwist dat in deze zaak het wijnjaar (oogstjaar) een relevant kenmerk is voor de onder 5.4 bedoelde wijnen. Zo noemt bijvoorbeeld Albert Heijn ook niet meer altijd het wijnjaar in haar aanbieding. Het wijnjaar kan hooguit een rol spelen bij speciale wijnen of wijnen van meer dan 20 euro. Dat het jaartal voor de gemiddelde consument geen rol van betekenis speelt komt doordat tijdens de productie van wijnen namelijk vele additieven worden toegevoegd teneinde de kwaliteit van elk jaar constant te houden en niet meer afhankelijk te zijn van de klimatologische en andere omstandigheden die vroeger de kwaliteit van een wijnjaar konden laten verschillen.

Volgens 94 Wines is er ook geen enkele grond om in de door haar gebruikte prijsvergelijkingen zich alleen te concentreren op Nederlandse aanbieders. Prijzen van buitenlandse aanbieders zijn voor de gemiddelde consument wel relevant, ook als deze buitenlandse aanbieders de wijn niet in Nederland leveren.

Het is ook geen vereiste dat uit de bij de desbetreffende wijn behorende print screen direct duidelijk wordt met hoeveel aanbieders de door 94 Wines te koop aangeboden wijn wordt vergeleken. Bij de wijn is duidelijk aangegeven welke prijsvergelijkingssite is gebruikt. De gemiddelde internetgebruiker zal dus gemakkelijk op die site de betreffende wijn kunnen intikken en daar zien waar de elders prijs op gebaseerd is en wie de wijnen aanbiedt.

Uit de print screen behorende bij Esprit de Preuillac Medoc 2012 is overigens direct te zien dat de gemiddelde prijs is berekend over meerdere jaren.

Om een goed beeld te geven van de gemiddelde prijs elders, wordt door 94 Wines de eigen prijs niet meegenomen. Om deze reden valt de door 94 Wines genoemde gemiddelde prijs hoger uit dan de wijze waarop KVNW c.s. de gemiddelde prijs van € 9,00 heeft berekend.

5.8.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat een wijnjaar (oogstjaar) een relevant kenmerk is van een wijn en ook mede bepalend is voor de prijs. Het mag zo zijn dat er additieven aan wijnen worden toegevoegd om de smaakverschillen per wijnjaar te beperken, maar dat betekent nog niet dat daarmee de relevantie van het vermelden van het betreffende wijnjaar komt te vervallen. Het blijft immers mogelijk dat een bepaald wijnjaar wordt gekenmerkt door een druif van een bijzonder goede kwaliteit en dat dit in de prijs tot uiting komt. Voorts is het aannemelijk dat de prijs mede beïnvloed door de wijnopbrengst van een bepaald oogstjaar. Dit betekent dat als 94 Wines de Esprit de Preuillac Medoc uit 2012 aanbiedt, zij een prijsvergelijking moet doen met aanbieders van die wijn uit hetzelfde wijnjaar. 94 Wines heeft haar prijs voor de Esprit de Preuillac Medoc uit 2012 echter vergeleken met de prijs van de wijn uit verschillende jaren (All).

5.9.

De voorzieningenrechter volgt KVNW c.s. niet in haar stelling dat 94 Wines alleen een prijsvergelijking mag doen ten opzichte van Nederlandse aanbieders. Bij de bepaling van de gemiddelde consument bij de keuze voor een wijn kán een rol van betekenis spelen dat een bepaalde door 94 Wines aangeboden wijn veel goedkoper is dan bijvoorbeeld in België, Frankrijk of Duitsland.

Voor de door 94 Wines te maken prijsvergelijking is het niet noodzakelijk dat een buitenlandse aanbieder de wijn ook in Nederland moet kunnen leveren en dat de eventuele extra kosten daarbij vermeld moet worden. Van belang is dat de consument op een goede wijze geïnformeerd wordt over de prijs van dezelfde fles wijn bij een andere aanbieder. Voor een goede prijsvergelijking is dan wel noodzakelijk dat voor de consument direct bekend is uit welke landen deze aanbieders afkomstig zijn en om hoeveel andere aanbieders het gaat. Ook indien melding wordt gemaakt van welke prijsvergelijkingssite (o.a. Wine-searcher.com of Vivino.com) er gebruik gemaakt is. Van de gemiddelde internet gebruikende consument kan namelijk niet verwacht worden dat hij zelf naar een dergelijke vergelijkingssite gaat. Laat staan dat de gemiddelde consument door het invoeren van enkele zoekwoorden ook direct de juiste wijn als zoekresultaat vindt. Het niet direct melden om welke aanbieders het gaat zou wellicht verschoonbaar zijn, indien er een directe en ook werkende link naar de betreffende internetpagina van de prijsvergelijkingssite gaat (waarop dus direct alle aanbieders van dezelfde wijn zichtbaar zijn), maar daar heeft 94 Wines niet voor gekozen. 94 Wines volstaat met een inhoudelijk beperkte print screen als pop-up.

Voorts geldt dat als 94 Wines gebruik maakt van aanprijzingen op grond van gemiddelde prijzen er wel meer dan één andere aanbieder moet zijn. Dit is voor het betreffende wijnjaar 2014 echter niet het geval, er is slechts één andere aanbieder.

5.10.

Voor wat betreft de door KVNW c.s. bestreden wervende mededeling van ‘60% voordeel’ geldt dat KVNW c.s. zich beroept op artikel 20 RVA 2014. Ook als KVNW c.s. wordt gevolgd in haar stelling dat de RVA moet worden aangemerkt als een gedragscode als bedoeld in art. 6:193a lid 1 sub i BW, kan dit haar niet baten. 94 Wines is geen lid van KVNW en heeft zich ook anderszins niet gebonden aan de RVA 2014. De uitspraak van de RCC over het door 94 Wines gestelde prijsvoordeel (zie bijvoorbeeld onder 2.5) is voor 94 Wines dan ook niet bindend. Omstandigheden waarom een dergelijke beslissing dan toch jegens 94 Wines in rechte kan worden afgedwongen zijn niet gesteld of gebleken. Ook heeft KVNW c.s. geen gronden aangevoerd op grond waarvan zou kunnen worden aangenomen dat zij zich in deze procedure direct op het bepaalde van artikel 20 RVA 2014 kan beroepen.

5.11.

De conclusie voor de door 94 Wines aangeboden wijn Esprit de Preuillac uit het wijnjaar 2012 luidt dat 94 Wines ten onrechte een prijsvergelijking heeft gemaakt met deze wijn uit een ander jaar (oogstjaar 2013), dan wel andere jaren (All). Tevens wordt door 94 Wines onvoldoende inzichtelijk gemaakt op welke wijze het door haar gestelde prijsvoordeel is berekend (om hoeveel andere aanbieders het gaat en uit welke landen deze komen). Op grond hiervan is het voldoende aannemelijk dat de bodemrechter – later oordelende – zal beslissen dat 94 Wines zich schuldig gemaakt heeft aan een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in art. 6:193b BW juncto 6:193c lid 1 onder b en d BW en daarmee onrechtmatig gehandeld heeft jegens de consument.

Amarosso Romeo & Juliet Verona IGT Rosso 2015

5.12.

Op 5 juli 2017 heeft 94 Wines de wijn Amarosso Romeo & Juliet Verona IGT Rosso uit het wijnjaar 2015 aangeboden voor € 5,99 per fles, met de mededeling dat deze fles elders € 11,64 kost. Over de op haar website afgebeelde fles is een rood kader geplaatst met de tekst ‘op=op’ en ‘50% korting. Verder is bij de mededeling ‘Prijs elders’ vermeld dat deze prijs betreft de prijs op 11 april 2017 bij Wine Searcher. Verder staat er de mededeling: ‘Vergelijk nu!’. Deze mededeling bevat een link en bij het aanklikken daarvan verschijnt een print screen als pop up. Op deze print screen is onder meer te lezen (deze tekst is door 94 Wines zelf vermeld): ‘Bij Wine Searcher gemeten tijdens ons online bezoek van 21 april 2017’. Verder ziet men naast 94 Wines zelf nog één andere aanbieder. Dit betreft een aanbieder uit het Verenigd Koninkrijk die een fles uit het wijnjaar 2013 aanbiedt voor de prijs van € 11,64.

5.13.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de Esprit de Preuillac Medoc 2012, geldt dat het reeds voldoende aannemelijk dat de bodemrechter – later oordelende – zal beslissen dat 94 Wines zich ook ten aanzien van de door haar aangeboden Amarosso Romeo & Juliet Verona IGT Rosso 2015 schuldig gemaakt heeft aan een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in art. 6:193b BW juncto 6:193c lid 1 onder b en d BW en daarmee onrechtmatig gehandeld heeft jegens de consument. Immers, 94 Wines vergelijkt de prijs van de door haar aangeboden wijn uit het wijnjaar 2015 met een fles uit het wijnjaar 2013.

5.14.

Anders dan bij de Esprit de Preuillac Medoc 2012 laat 94 Wines overigens wel op een adequate wijze zien hoeveel aanbieders er zijn (slechts één andere aanbieder) en waar deze vandaan komen (het Verenigd Koninkrijk). Zoals hiervoor reeds is overwogen, hoeft 94 Wines – anders dan KVNW c.s. heeft betoogd – zich ook niet te beperken tot aanbieders uit Nederland. Bovendien spreekt 94 Wines terecht niet van een gemiddelde prijs, nu er slechts sprake is geweest van één andere aanbieder.

La Fea Gran Reserva Cariñena DO 2010

5.15.

Op 13 juli 2017 heeft 94 Wines de wijn La Fea Gran Reserva Cariñena DO uit het wijnjaar 2010 aangeboden voor € 7,99 per fles, met de mededeling dat deze fles elders € 20.00 kost. Over de op haar website afgebeelde fles is een rood kader geplaatst met de tekst ‘op=op’ en ‘60% korting’. Verder is bij de mededeling ‘Prijs elders’ vermeld dat de gemiddelde prijs voor deze wijn bij Wine-Searcher.com zelfs € 20.00 is, excl. BTW! Verder staat er de mededeling: ‘Vergelijk nu!’. Deze mededeling bevat een link en bij het aanklikken daarvan verschijnt een print screen als pop up. Op deze print screen staat € 20,00 als ‘average price’ vermeld. Verder is op de print screen een rijtje jaartallen te zien: 2008 en 2009. Voor deze jaartallen staat het woord ‘All’ en dit woord is groen opgelicht. Op deze print screen is verder onder meer te lezen (deze tekst is door 94 Wines zelf vermeld): ‘De gemiddelde prijs bij Wine Searcher is gemeten tijdens ons online bezoek van 5 april 2017.’

5.16.

KVNW c.s. heeft onbetwist gesteld dat 94 Wines de enige aanbieder van deze wijn met het oogstjaar 2010 is. Voorts blijkt uit de pop up dat de prijsvergelijking is gebaseerd op meerdere wijnjaren (All, hetgeen in dit geval 2008 en 2009 betekent) waardoor 94 Wines voorbij gaat aan de omstandigheid dat een wijnjaar een relevant kenmerk is van een wijn en ook mede bepalend is voor de prijs (zie 5.8). Verder wordt uit de pop up niet duidelijk om hoeveel aanbieders het gaat en waar zij gevestigd zijn. Ook kan er niet direct worden doorgelinkt naar de website van Wine-searcher.

5.17. 94

Wines heeft als verweer aangevoerd dat de aanbieding voor de La Fea Gran Reserva Cariñena DO 2010 geoorloofd was op dezelfde gronden als aangevoerd bij de hiervoor genoemde wijnen Amarosso Romeo & Juliet Verona IGT Rosso uit 2015 en de Esprit de Preuillac Medoc uit 2012. Zoals hiervoor al bij de respectievelijke wijnen is overwogen (zie 5.11 en 5.13) wordt 94 Wines niet in dat standpunt gevolgd. Ook het verweer dat de website wijnoutlet.nl slechts met een zeer beperkt aantal mensen (‘4 kantoormensen’) wordt gerund en dat er gehandeld wordt in meer dan 120 wijnen, betekent niet dat het verschoonbaar geacht moet worden als de door 94 Wines genoemde ‘prijzen elders’ niet altijd actueel zijn. Het is een bewuste keuze van 94 Wines door niet actueel door te linken naar de relevante pagina van de vergelijkingssites, zodat de daardoor ontstane onjuistheden en onregelmatigheden voor haar risico komen.

5.18.

De conclusie voor de door 94 Wines aangeboden wijn La Fea Gran Reserva Cariñena DO, zoals onder 5.14 omschreven, luidt dan ook, dat het voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter – later oordelende – zal beslissen dat 94 Wines zich schuldig gemaakt heeft aan een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in art. 6:193b BW juncto 6:193c lid 1 onder b en d BW en daarmee onrechtmatig gehandeld heeft jegens de consument. Dit laatste geldt vooralsnog niet voor wat betreft het door KVNW c.s. gemaakte verwijt dat de wijn wordt aangeboden met een de mededeling ‘60% voordeel’. Zoals uit r.o. 5.10 volgt, kan in dit kort geding niet worden aangenomen dat 94 Wines zich dient te houden aan artikel 20 RVA 2014.

La Lecciaia Rosso di Montalchino DOC 2014

5.19.

Op 5 juli 2017 heeft 94 Wines de wijn La Lecciaia Rosso di Montalchino DOC uit het wijnjaar 2014 aangeboden voor € 11,99 per fles, met de mededeling dat deze fles elders € 28,39 kost. Over de op haar website afgebeelde fles is een rood kader geplaatst met de tekst ‘op=op’ en ‘60% voordeel’. Verder is bij de mededeling ‘Prijs elders’ vermeld dat de wijn ‘Bij Vivino zelfs € 28,39’ is. De mededeling ‘Vergelijk nu!’ bevat een link en bij het aanklikken daarvan verschijnt een print screen als pop-up. Op deze print screen is een wijnfles van de wijn La Lecciaia Rosso di Montalchino DOC uit het wijnjaar 2014 te zien met de gemiddelde prijsvermelding van € 28,39 .

5.20.

KVNW c.s. heeft ter onderbouwing van haar standpunt dat de door 94 Wines gestelde prijs elders van € 28,39 niet juist is en dat deze mede is gebaseerd op restaurantprijzen van Amerikaanse restaurants zich beroepen op een door haar overgelegde e-mail van vivino.com (zie 2.8). KVNW c.s. stelt dat uit een recente prijsvergelijking op vivino.com blijkt dat de gemiddelde prijs nog maar € 13,50 is. Voorts stelt KVNW c.s. dat 94 Wines ook hier heeft gehandeld in strijd met de RVA 2014 door een wijn aan te bieden met een prijsvoordeel c.q. korting van meer dan 50%.

5.21. 94

Wines heeft onweersproken gesteld dat zij, direct nadat zij van de inhoud van de e-mail van vivino.com op de hoogte was, haar website heeft aangepast. Zij betwist echter dat de door haar getoonde prijs onjuist zou zijn geweest en volgens 94 Wines kon de consument deze vergelijking bovendien ook zelf verifiëren op de website van vivino.com.

5.22.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit de e-mail van vivino.com op zich niet blijkt dat 94 Wines een onjuiste gemiddelde prijs heeft weergegeven voor de wijn La Lecciaia Rosso di Montalchino DOC uit het wijnjaar 2014, maar op grond van de e-mail mag wel worden aangenomen dat de door 94 Wines getoonde prijsvergelijking mede is gebaseerd op zogenaamde restaurantprijzen. Dit laatste levert voor de consument een onzuiver en zeer misleidend prijsbeeld op. Voor de gemiddelde consument is slechts relevant dat er een prijsvergelijking wordt gedaan met wijnhandelaren die de wijn te koop aanbieden. Anders dan 94 Wines betoogt kan haar dit wel worden aangerekend. Bovendien geldt ook hier dat uit de wijze waarop 94 Wines de prijsvermelding heeft gedaan het volstrekt onduidelijk blijft hoeveel aanbieders aan de gemiddelde prijstelling hebben bijgedragen en om welke aanbieders dit gaat. Ook ontbreekt bij de prijsvermelding door 94 Wines de datum waarop het prijsgemiddelde zou hebben gegolden. KVNW c.s. heeft onweersproken gesteld dat thans de gemiddelde prijs € 13,50 bedraagt. Zoals hiervoor al onder 5.9 is overwogen moet het verweer van 94 Wines dat de consument ook zelf de website van vivino.com kan bezoeken om een prijsvergelijking te maken worden verworpen.

5.23.

Zoals uit r.o. 5.10 volgt kan in dit kort geding niet worden aangenomen dat 94 Wines zich ook dient te houden aan artikel 20 RVA 2014 (de korting mag maximaal 50% van de normale verkoopprijs bedragen). Ook voor de aanbieding van deze wijn geldt dat het beroep van KVNW c.s. op de RVA 2014 moet worden verworpen.

5.24.

De conclusie voor de door 94 Wines aangeboden wijn La Lecciaia Rosso di Montalchino DOC uit het wijnjaar 2014 luidt dat op grond van hetgeen onder 5.22 is overwogen het voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter – later oordelende – zal beslissen dat 94 Wines zich schuldig gemaakt heeft aan een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in art. 6:193b BW juncto 6:193c lid 1 onder d BW en daarmee onrechtmatig gehandeld heeft jegens de consument.

Domaine Carlin Pinson Sancerre Tradition AOC 2016

5.25.

Op 5 juli 2017 heeft 94 Wines de wijn Domaine Carlin Pinson Sancerre Tradition AOC uit het wijnjaar 2016 aangeboden voor € 14,75 per fles, met de mededeling dat deze fles elders een prijs heeft van € 35,00. Over de op haar website afgebeelde fles is een rood kader geplaatst met de tekst ‘op=op’ en ‘60% voordeel’. Verder is bij de mededeling ‘Prijs elders’ vermeld dat de wijn ‘Bij Vivino zelfs € 35.00’ is. De mededeling ‘Vergelijk nu!’ bevat een link en bij het aanklikken daarvan verschijnt een print screen als pop-up. Op deze print screen is een wijnfles van de wijn Domaine Carlin Pinson Sancerre Tradition AOC (zonder wijnjaar) te zien met de gemiddelde prijsvermelding van € 35,00.

5.26.

KVNW c.s. stelt dat zij met de zoekmachine van vivino.com zelf geen zoekresultaten kreeg en dat navraag bij vivino.com haar geleerd heeft dat er - behalve 94 Wines - er geen andere wijnaanbieders waren voor het wijnjaar uit 2016 en dat de door 94 Wines gebruikte print screen een wijn uit het oogstjaar 2012 was en dat de prijs van € 35,00 wederom een restaurantprijs bedroeg.

5.27. 94

Wines heeft zich verweerd stellende dat zij haar website heeft aangepast, nadat zij via de dagvaarding op de hoogte was gesteld. Volgens 94 Wines bevat het bericht van vivino.com ook een onjuistheid, omdat er wordt gesproken over een wijn uit 2014, terwijl het gaat om een wijn uit 2016. Volgens 94 Wines blijft onverkort overeind dat, zoals ook uit de pop-up van de advertentie blijkt, de geadverteerde elders prijs van € 35,00 was gebaseerd op de gemiddelde prijs voor deze wijn van welk jaartal dan ook en dus ook een juiste mededeling was.

5.28.

De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om niet van de juistheid van de e‑mail van vivino.com uit te gaan. Uit de door KVNW c.s. als productie 30 overgelegde e‑mail blijkt dat vivino.com, zoals ook door 94 Wines is gesteld, deels een onderzoek heeft gedaan naar de wijn uit het wijnjaar 2014 terwijl 94 Wines een wijn uit het wijnjaar 2016 aanbood. Dit betekent echter niet dat 94 Wines zich dan ook niet schuldig maakt aan een oneerlijke handelspraktijk. Ook bij deze aanbieding van 94 Wines geldt dat het voor de gemiddelde consument volstrekt onduidelijk blijft om hoeveel aanbieders aan deze prijstelling hebben bijgedragen en om welke aanbieders dit gaat. Bovendien blijkt uit de e‑mail van vivino.com dat voor de door 94 Wines in haar print screen getoonde wijn uit 2012 er op het moment van de aanbieding nog slechts één andere aanbieder was, terwijl de door 94 Wines genoemde gemiddelde prijs van € 34,00 bovendien mede bepaald is doordat in de prijsvergelijking wederom een restaurantprijs (‘so is was the serving price’) was meegenomen. Het verweer van 94 Wines dat het een gemiddelde prijs van de wijn was van welk jaartal dan ook, kan haar niet helpen omdat, zoals onder 5.8. reeds is overwogen, een wijnjaar voor de gemiddelde consument een relevant kenmerk is van een wijn en ook mede bepalend is voor de prijs. Volgens haar eigen stellingen zou 94 Wines dit standpunt hier ook moeten onderschrijven, nu zij adverteerde met een gemiddelde prijs van € 34,00 en zij van mening is dat het wijnjaar wel een rol kan spelen bij wijnen van meer dan € 20,00 (zie 5.7).

5.29.

Voor wat betreft de mededeling van ‘60% voordeel’, geldt ook hier dat in dit kort geding niet kan worden aangenomen dat 94 Wines zich dient te houden aan artikel 20 RVA 2014 (de korting mag maximaal 50% van de normale verkoopprijs bedragen). Het beroep van KVNW c.s. op de RVA 2014 kan dan ook niet gehonoreerd worden.

5.30.

Conclusie voor de door 94 Wines aangeboden wijn Domaine Carlin Pinson Sancerre Tradition AOC uit het wijnjaar 2016 geldt dat het voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter – later oordelende – zal beslissen dat 94 Wines zich schuldig gemaakt heeft aan een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in art. 6:193b BW juncto 6:193c lid 1 onder d BW en daarmee onrechtmatig gehandeld heeft jegens de consument.

Domaine Guillaume Belle Crozes Hermitage AOC 2013

5.31.

Op 11 juli 2017 heeft 94 Wines de wijn Domaine Guillaume Belle Crozes Hermitage AOC uit het wijnjaar 2013 aangeboden voor € 14,75 per fles, met de mededeling dat de fles slechts 24 uur in de aanbieding is. De volgende dag heeft 94 Wines deze fles als reguliere op=op aanbieding aangeboden voor dezelfde prijs van € 14,75 per fles, met de mededeling dat deze fles elders € 21,98 kost. Voor beide aanbiedingen geldt dat over de op de website afgebeelde fles een rood kader is geplaatst met de tekst ‘op=op’ en ‘40% voordeel’. Anders dan bij de andere wijnen is hier geen mededeling ‘Vergelijk nu!’ gedaan. Eveneens ontbreekt een link waarna bij het aanklikken een print screen als pop-up verschijnt.

5.32.

KVNW c.s. stelt dat 94 Wines ten onrechte de wijn als een 24-uurs aanbieding heeft gepresenteerd en dat de wijn ook nu nog steeds voor die 24-uurs prijs te koop is bij 94 Wines. Voorts stelt KVNW c.s. dat 94 Wines niet inzichtelijk maakt hoe de ‘prijs elders’ is bepaald en dat 94 Wines de wijn uit het wijnjaar 2013 ten onrechte aanprijst als een ‘met goud bekroonde Shyraz uit 2013’. Volgens KVNW c.s. is enkel het oogstjaar 2012 met een gouden medaille bekroond.

5.33. 94

Wines betwist dat zij op bedrieglijke wijze, zoals art. 6:193g, sub g BW als voorwaarde stelt, de wijn aanvankelijk als 24-uursaanbieding had aangeboden. Volgens 94 Wines is de simpele waarheid niet meer dan dat de aanbieding veel minder snel liep dan verwacht en dus ook nu nog steeds niet uitverkocht is. 94 Wines stelt dat uit de als productie 22 deel uitmakende printscreen blijkt dat 94 Wines thans op haar website zichtbaar maakt dat de wijn inderdaad elders € 21,99 kost. 94 Wines erkent dat abusievelijk is gemeld dat de wijn bekroond was met een gouden medaille, maar dat dit een kleine vergissing was en veroorzaakt was omdat men naar het verkeerde jaartal had gekeken. Na ontvangst van de dagvaarding was 94 Wines van deze fout op de hoogte en heeft zij een en ander snel aangepast.

5.34.

De voorzieningenrechter volgt 94 Wines niet in haar standpunt dat voor een geldig beroep op het bepaalde in artikel 6:193g sub g BW (het bedrieglijk beweren dat een product slechts gedurende een zeer beperkte tijd voor de aangeboden prijs beschikbaar zal zijn om de consument onmiddellijk te doen beslissen en hem geen kans of onvoldoende tijd te geven een geïnformeerd besluit te nemen) vereist is dat bij de aanbieder sprake moet zijn van kwaad opzet. Voor de invulling van het begrip “bedrieglijk beweren” dient verder ook aansluiting te worden gezocht bij het privaatrechtelijk begrippenkader en niet bij het begrip bedrog in het Wetboek van Strafrecht.

5.35. 94

Wines heeft gedurende een veel langere periode dan 24-uur de wijn Domaine Guillaume Belle Crozes Hermitage AOC uit het wijnjaar 2013 aangeboden voor € 14,75 per fles. Zij stelt dat dit haar in het geheel niet aan te rekenen is, omdat de aanbieding minder hard liep dan zij had verwacht. Ook als er van uitgegaan wordt dat 94 Wines aanvankelijk dacht dat de wijn binnen wel binnen de 24-uursaanbieding zou zijn verkocht, moest de gemiddelde consument er op vertrouwen dat haar slechts een zeer beperkte tijd was gegund om over een mogelijke aankoop te beslissen. Door na ommekomst van de termijn van 24 uur te besluiten om de wijn ook nadien voor langere tijd voor dezelfde prijs aan te bieden, zijn de door 94 Wines aanvankelijk gedane mededeling over de 24-aanbieding (alsnog opzettelijk) onjuist gebleken en is de uitlating aan te merken als bedrieglijk in de zin van art. 6:193g lid g BW.

5.36.

De voorzieningenrechter volgt 94 Wines evenmin in haar standpunt dat het aanprijzen van de wijn als een gouden medaille winnaar, terwijl de wijn geen enkele medaille heeft gewonnen, een kleine vergissing is. Juist bij de keuze van wijnen kan het behalen van een prijs, zeker een gouden medailles, doorslaggevend zijn bij de keuze van de gemiddelde consument.

5.37.

De conclusie voor de door 94 Wines aangeboden wijn Domaine Guillaume Belle Crozes Hermitage AOC uit het wijnjaar 2013 luidt dat het voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter – later oordelende – zal beslissen dat 94 Wines zich schuldig gemaakt heeft aan een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in art. 6:193b BW juncto 6:193c lid 1 onder d BW en art. 6:193g, sub g BW en daarmee onrechtmatig gehandeld heeft jegens de consument.

Santoro Negroamaro Puglia 2015

5.38.

Op 19 juli 2017 heeft 94 Wines de wijn Santoro Negroamaro Puglia uit het wijnjaar 2015 aangeboden voor € 5,99 per fles, met de mededeling dat de fles slechts 24 uur in de aanbieding is. Voorts is meegedeeld dat deze fles elders een prijs heeft van € 13,00. Over de op haar website afgebeelde fles is een rood kader geplaatst met de tekst ‘op=op’ en ‘55% voordeel’. Verder is bij de mededeling ‘Prijs elders’ vermeld dat de wijn ‘Bij Wine Searcher zelfs € 13.00’ is. De mededeling ‘Vergelijk nu!’ bevat een link en bij het aanklikken daarvan verschijnt een print screen als pop-up. Op deze print screen is (19 juli 2017 om 10.17 uur) een wijnfles van de wijn Santoro Negroamaro Puglia (gefilterd op het wijnjaar 2015) te zien met de gemiddelde prijsvermelding van € 13,00.

5.39.

KVNW c.s. stelt dat uit de door haar op dezelfde dag gemaakte (19 juli 2017 om 10:22 uur) prijsvergelijking blijkt dat de wijn geen gemiddelde prijs elders van € 13,00 heeft, maar € 12.00 en dat de vier overige aanbieder uit Nederland (1x), Hong Kong (1x) en Brazilië (2x) afkomstig zijn. Volgens KVNW c.s. maakt 94 Wines een prijsvergelijking met aanbieders die niet relevant zijn voor de Nederlandse consument. Ook is de korting van 55% niet te verenigen met art. 20 RVA 2014. Verder wordt een onjuiste producent van de wijn genoemd op de website van 94 Wines.

5.40. 94

Wines erkent dat abusievelijk (menselijke vergissing) een verkeerde producent van de wijn is vermeld, maar betwist dat deze fout relevant is geweest voor de aankoopbeslissing van de Nederlandse consument. De gemiddelde consument zal volgens 94 Wines dan ook geen verkeerde aankoopbeslissing doen, temeer, omdat dit soort informatie voor de gemiddelde online wijn consument niet terzake doende is.

5.41.

De voorzieningenrechter gaat bij de beoordeling van deze 24-uursaanbieding er van uit, zoals door 94 Wines ook onweersproken is gesteld, dat de wijn binnen 24 uur was uitverkocht.

5.42.

Voor wat betreft de mededeling van ‘55% voordeel’, geldt ook hier dat in dit kort geding niet kan worden aangenomen dat 94 Wines zich dient te houden aan artikel 20 RVA 2014 (de korting mag maximaal 50% van de normale verkoopprijs bedragen). Het beroep van KVNW c.s. op de RVA 2014 kan dan ook niet gehonoreerd worden.

5.43.

Zoals hiervoor onder 5.9 reeds is overwogen, hoeft 94 Wines – anders dan KVNW c.s. heeft betoogd – zich niet te beperken tot aanbieders uit Nederland. Echter ook bij de commerciële uitlatingen ter zake de aanbieding Santoro Negroamaro Puglia uit het wijnjaar 2015 is het volstrekt onduidelijk hoeveel aanbieders aan de gemiddelde prijstelling hebben bijgedragen en om welke aanbieders dit gaat. Dit is 94 Wines aan te rekenen, nu van de gemiddelde internet gebruikende consument niet verwacht kan worden dat hij zelf naar een dergelijke vergelijkingssite gaat. Laat staan dat de gemiddelde consument door het invoeren van enkele zoekwoorden ook direct de juiste wijn als zoekresultaat vindt. De onder 5.9 genoemde mogelijke verschoningsgrond is niet aan de orde, nu 94 Wines ook hier volstaat heeft met een beperkte print screen als pop-up.

5.44. 94

Wines heeft erkend dat zij bij het doen van de aanbieding heeft verwezen naar een verkeerde producent. Anders dan 94 Wines heeft betoogd, kan haar dit wel worden aangerekend. 94 Wines heeft in een wervende tekst verwezen naar een producent zijnde een familiebedrijf die zich als taak gesteld heeft om de wijntraditie in het Zuiden van Italië in ere te houden, waarbij deze traditie terug gaat tot in de diepe middeleeuwen (1179). Feitelijk gaat het niet om een familiebedrijf maar om een grote producent, zijnde een in 1962 opgerichte coöperatie met ruim 1.200 leden en jaarlijkse productieomvang van zo’n 9½ miljoen flessen wijn. Hoewel dit niet direct iets zegt over de door 94 Wines geboden kwaliteit van de wijn, kan het voor de gemiddelde consument die op zoek is naar een specifiek geproduceerde wijn wel doorslaggevend zijn bij diens keuze voor een wijn. Dit geldt te meer nu de consument, gelet op het feit dat het een 24 uurs-aanbieding betreft met bovendien de mededeling op=op, gedurende een zeer beperkte tijd een beslissing moet nemen, terwijl er geen of onvoldoende tijd wordt gegeven om een geïnformeerd besluit te nemen.

5.45.

De conclusie voor de door 94 Wines aangeboden wijn Domaine Guillaume Belle Crozes Hermitage AOC uit het wijnjaar 2013 luidt dat het voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter – later oordelende – zal beslissen dat 94 Wines zich schuldig gemaakt heeft aan een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in art. 6:193b BW juncto 6:193c lid 1 onder b en d BW en daarmee onrechtmatig gehandeld heeft jegens de consument.

Conclusie

5.46.

Uit alles wat hiervoor is overwogen volgt dat 94 Wines zich ten aanzien van de door haar aangeboden wijnen op haar website www.wijnoutlet.nl betreffende de wijnen Espirit de Preuillac Medoc 2012, Amarosso Romeo & Juliet Verona IGT Rosso 2015, La Fea Gran Reserva Cariñena DO 2010, La Lecciaia Rosso di Montalchino DOC 2014, Domaine Carlin Pinson Sancerre Tradition AOC 2016, Domaine Guillaume Belle Crozes Hermitage AOC 2013, Santoro Negroamaro Puglia 2015 zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. Dit betekent echter niet dat daarmee ook de door KVNW c.s. gevraagde voorzieningen in kort geding kunnen worden toegewezen.

5.47.

Met betrekking tot het onder 3.1 onder I primair onder a) gevorderde verbod geldt dat deze zeer algemeen is geformuleerd en bovendien verwijst naar diverse ‘in het lichaam van de dagvaarding omschreven (reclame)uitingen’ en ‘in het lichaam van de dagvaarding genoemde onjuistheden en misleidende uitingen c.q. prijsvergelijkingen’. Een dergelijke ruime en onvoldoende gespecificeerde vordering kan niet worden toegewezen.

5.48.

Met betrekking tot het onder 3.1 onder I primair onder b) gevorderde verbod geldt dat deze ook zeer algemeen is geformuleerd. Het gebruik van een print screen hoeft bovendien niet onrechtmatig te zijn. Het is de concrete inhoud van een print screen die maakt of 94 Wines zich schuldig maakt aan een oneerlijke handelspraktijk of niet. Zoals hiervoor onder 5.9 is overwogen kan het direct doorlinken naar vergelijkingswebsites een goed middel zijn om de gemiddelde consument (inhoudelijk) op de hoogte te stellen van een door 94 Wines gestelde prijsstelling, maar er zijn ook andere mogelijkheden denkbaar. Toewijzing van het gevorderde op dit punt zou 94 Wines dan ook te zeer beperken in haar keuzemogelijkheden. Dit onderdeel van het gevorderde zal dan ook niet worden toegewezen.

5.49.

Met betrekking tot het onder 3.1 onder I primair onder c) gevorderde gebod geldt dat op grond van het vorenstaande (zie onder meer onder 5.9) er geen grond bestaat dat 94 Wines in haar prijsvergelijking wordt beperkt tot aanbieders die hun producten distribueren vanuit Nederland. Ook dit deel van het gevorderde zal worden afgewezen.

5.50.

Met betrekking tot het onder 3.1 onder I primair onder d) gevorderde gebod geldt dat deze niet toewijsbaar is, omdat 94 Wines niet gebonden is aan de RVA 2014 en door KVNW c.s. zijn geen gronden aangevoerd op grond waarvan zou kunnen worden aangenomen dat in deze procedure zij zich jegens 94 Wines direct op het bepaalde van artikel 20 RVA 2014 kan beroepen (zie ook 5.10).

5.51.

Met betrekking tot het onder 3.1 onder I primair onder e) gevorderde rectificatiegebod geldt dat KVNW c.s. recht op en voldoende spoedeisend belang heeft bij een rectificatie. 94 Wines heeft zich ten aanzien van de onder 5.46 genoemde wijnen immers schuldig gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. Voorts heeft 94 Wines duidelijk gemaakt aan de oordelen van de RCC geen boodschap te hebben en ook ter zitting heeft 94 Wines zich nadrukkelijk op het standpunt gesteld dat zij op geen enkele wijze onrechtmatig gehandeld heeft jegens KVNW c.s.. Voor het plaatsen van een rectificatie in een tweetal landelijke dagbladen is echter onvoldoende aanleiding, zodat de rectificatie zal worden beperk tot de eigen website www.wijnoutlet.nl. Voorts is de door KVNW c.s. onder randnummer 102 van de dagvaarding geformuleerde rectificatie te ruim geformuleerd, zodat 94 Wines de hierna in het dictum geformuleerde rectificatie dient te plaatsen. 94 Wines heeft geen mededelingen gedaan betreffende technische (on)mogelijkheden terzake een rectificatie op haar website.

5.52.

De onder 3.1 primair onder f) gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd,

5.53.

Met betrekking tot de onder 3.1 onder II gevorderde subsidiaire vordering geldt dat de voorzieningenrechter geen aanleiding ziet om verdere voorzieningen te treffen.

5.54. 94

Wines zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van KVNW c.s. worden begroot op:

- betekening oproeping € 85,21

- griffierecht 618,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.519,21

6 De beoordeling in reconventie

6.1. 94

Wines stelt dat verweersters in reconventie zich schuldig maken aan een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de artikelen 6:193a-j BW alsook reclame maken die als misleidend als bedoeld in artikel 6:194 BW moet worden aangemerkt. Zij stelt recht op en spoedeisend belang te hebben bij het gevorderde.

6.2. 94

Wines heeft verweersters in reconventie voor het eerst bij sommatiebrieven van 1 september 2017 en 4 september 2017 (zie 2.9 en 2.10) op de door haar gestelde oneerlijke handelspraktijk dan wel misleidende reclame-uitingen gewezen. Deze brieven zijn verstuurd nadat het kort geding reeds door KVNW c.s. aanhangig is gemaakt. Tevens is in deze brieven aangekondigd dat 94 Wines een reconventionele vordering zal instellen. Sterker, in de brief van 4 september 2017 is wel melding gemaakt dat 94 Wines ‘nog andere misleidende reclame-uitingen’ gevonden heeft op de websites van verweersters in reconventie, maar dat deze pas ‘morgen via de (concept) Eis in reconventie’ bekend zal worden gemaakt.

6.3.

Ter zitting van het kort geding is gebleken dat verweersters in reconventie een aantal van de door 94 Wines gestelde onjuistheden op de website, direct nadat zij daar door 94 Wines op waren gewezen, hebben aangepast en dat er bij sommige aanbiedingen ook een extra tekst als rectificatie geplaatst is. Voorts hebben zij meegedeeld dat zij ook in de toekomst onjuistheden zullen corrigeren als daartoe aanleiding is.

6.4.

De voorzieningenrechter heeft geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de door verweersters in reconventie gedane mededeling dat zij bij eventuele onjuistheden de op hun respectievelijke website geplaatste reclame-uiting zullen aanpassen. Reeds om deze reden is er geen aanleiding om het gevorderde in kort geding toe te wijzen.

6.5.

Dit geldt te meer, nu een aantal van de door 94 Wines aan hen verweten gedragingen door verweersters in reconventie gemotiveerd zijn weerlegd. Voorbeelden hiervan is het verwijt dat de door [eiseres sub 4] aangeboden wijn Château Chappele geen twee gouden medailles zou hebben gewonnen en dat [eiseres sub 4] voor Nederland geen exclusiviteitsafspraak heeft ten aanzien van het label Les Tannes en Occitanie van Domaine Paul Mas. Verder zijn de door 94 Wines terecht geconstateerde onjuistheden in de regel van een andere orde dan de haar in conventie verweten gedraging. Zo zijn de door 94 Wines geconstateerde onjuiste vermelding van jaartallen slechts terug te vinden op de afbeelding van het achter etiket van de fles, terwijl op de overige afbeeldingen van de betreffende wijn het jaartal al ontbrak en in de beschrijving van de wijn wel het juiste wijnjaar was vermeld. En was de door La Bouteille d’Or gestelde bekroning van de wijn Barolo Cannubi uit het wijnjaar 2012 inderdaad geen 94 punten Robert Parker en 90 punten Wine Spectator, maar 90 punten voor zowel Robert Parker als Wine Spectator. Ook heeft de door [eiseres sub 4] aangeboden wijn Château Le Calvaire uit het wijnjaar 2011 een zilveren medaille gewonnen in plaats van de gestelde gouden medaille. Zoals hiervoor reeds is aangegeven, geldt dat deze onjuiste reclame-uitingen inmiddels allemaal zijn gewijzigd, al dan niet met een bijbehorende rectificatie.

6.6.

Slotsom is dat de door 94 Wines ingestelde vordering niet voor toewijzingen aanmerking komt.

6.7. 94

Wines zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van KVNW c.s. worden begroot op € 408,00 voor salaris advocaat (factor 0,5 × tarief € 816,00).

7 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1.

veroordeelt 94 Wines om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis

op de homepage van de website www.wijnoutlet.nl de hierna volgende rectificatietekst te plaatsen (in het op de website gebruikelijke lettertype, duidelijk leesbaar, zonder wijziging, toevoeging of commentaar) en dat deze rectificatie bij ieder bezoek aan de website in een pop-up venster zal worden getoond gedurende een termijn van twee weken:

RECTIFICATIE

Gedurende 2017 hebben wij op deze website reclame-uitingen gedaan ten aanzien van de navolgende wijnen

- Espirit de Preuillac Medoc 2012

- Amarosso Romeo & Juliet Verona IGT Rosso 2015

- La Fea Gran Reserva Cariñena DO 2010

- La Lecciaia Rosso di Montalchino DOC 2014,

- Domaine Carlin Pinson Sancerre Tradition AOC 2016

- Domaine Guillaume Belle Crozes Hermitage AOC 2013

- Santoro Negroamaro Puglia 2015.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft bij vonnis in kort geding van 29 september 2017 geoordeeld dat wij dit op een onrechtmatige wijze gedaan hebben, omdat wij ons daarbij schuldig hebben gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk.

7.2.

veroordeelt 94 Wines om aan KVNW c.s. een dwangsom te betalen van € 5.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de onder 7.1 uitgesproken veroordeling voldoet,

7.3.

bepaalt dat uit hoofde van dit vonnis niet meer dwangsommen worden verbeurd dan tot een bedrag van € 100.000,00 is bereikt,

7.4.

veroordeelt 94 Wines in de proceskosten, aan de zijde van KVNW c.s. tot op heden begroot op € 1.519,21, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

7.5.

veroordeelt 94 Wines in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat 94 Wines niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

7.6.

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.7.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

7.8.

wijst de vorderingen af,

7.9.

veroordeelt 94 Wines in de proceskosten, aan de zijde van KVNW c.s. tot op heden begroot op € 408,00,

7.10.

verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. Schuman, bijgestaan door mr. T. Stokvis als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 29 september 2017.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature