E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBMAA:2012:BV3810
LJN BV3810, Rechtbank Maastricht, 161411 / FA RK 11-577

Inhoudsindicatie:

Verhaalsbijdrage in het kader van de Wet werk en bijstand. Onverkorte toepassing van de Tremanormen in dit geval niet redelijk. Het inkomen van de onderhoudsplichtige wordt aangevuld met een toeslag krachtens de Toeslagenwet, zodat de onderhoudsplichtige samen met zijn echtgenote en de drie bij hen verblijvende kinderen een inkomen hebben dat overeenkomt met het sociaal minimum. Dat inkomen is nagenoeg gelijk aan de bijstandsnorm voor gehuwden en voornoemde toeslag is dan ook bedoeld ter bestrijding van de noodzakelijke levensbehoeften van het gezin. Onder die omstandigheden is het onbillijk en niet conform de werkelijkheid dat vervolgens bij de uitgavenkant wordt uitgegaan van de aanname dat de onderhoudsplichtige alleenstaand is en verder geen kosten aan zijn gezin zou hebben. Spiegelbeeld van voornoemde aanname zou in het onderhavige geval dan ook moeten zijn dat de onderhoudsplichtige bij de inkomstenkant ook als alleenstaande zou moeten worden aangemerkt. In dit geval is er geen draagkracht om een verhaalsbijdage te voldoen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie