E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBMAA:2010:9164
Rechtbank Maastricht, 330144 CV EXPL 09-1689

Inhoudsindicatie:

Aan het in eindvonnis van Rechtbank Maastricht d.d. 18-08-2010 in dit huurgeschil van de verhuurster met de curator zijn twee tussenbeslissingen van Kantonrechter Maastricht voorafgegaan.

In een tussenvonnis van 4 november 2009 is beslist op het door verhuurster Favini Real Estate ter zake van de tegenvordering van de curator opgeworpen bevoegdheidsincident.

Het bewuste verweer is verworpen en de zaak is naar de rol verwezen voor voortzetting van het schriftelijke debat (dupliek in reconventie).

In het tussenvonnis van 14 april 2010 is het verdere procesverloop geschetst naar aanleiding van aangevraagd pleidooi.

Op een dergelijk pleidooi was door eisende partij Favini Real Estate aangedrongen nadat al zeer uitgebreid in conventie èn reconventie geconcludeerd was en nog een extra ronde van aktewisseling plaatsgevonden had.

Op de voor pleidooien bepaalde zitting van 30 maart 2010 is partijen voorgehouden dat de kantonrechter tot het oordeel gekomen was dat het (enorm uitgedijde) geschil zich niet of minder leende voor beslissing door één rechter.

Temeer nu in belangrijke mate beslist diende te worden omtrent vorderingen die op zichzelf tot de competentie van de Sector Civiel/Handel van Rechtbank Maastricht behoorden.

De zaak is daarom alsnog voor verdere afdoening (te beginnen met de pleidooien) verwezen naar de meervoudige kamer van de Sector Civiel.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie