< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Veroordeling voor het jarenlang plegen van ontucht met zijn minderjarig buurmeisje en het bezit van grote hoeveelheden kinderporno en dierenporno. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 9 jaren en legt de 38z-maatregel op. De vordering van de benadeelde partij wordt toegewezen tot een bedrag van €45.670,-.

UitspraakRECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummer : 03/309465-21

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 20 juli 2022

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1956,

gedetineerd in P.I. Sittard te Sittard.

De verdachte wordt bijgestaan door mr. J.W. Heemskerk, advocaat kantoorhoudende te Roermond.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 06 juli 2022. De verdachte en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De (gewijzigde) tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:

Feit 1: ontucht heeft gepleegd met zijn buurmeisje [slachtoffer] , die op dat moment de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, die (mede) bestond uit het seksueel binnendringen van haar lichaam.

Feit 2: ontucht heeft gepleegd met zijn buurmeisje [slachtoffer] , die op dat moment de leeftijd van (twaalf jaren al wel maar) zestien jaren nog niet had bereikt, die (mede) bestond uit het seksueel binnendringen van haar lichaam.

Feit 3: zijn buurmeisje [slachtoffer] heeft verkracht (nadat zij de leeftijd van zestien jaren had bereikt);

Feit 4: kinder- en dierenporno in zijn bezit heeft gehad en daarvan een gewoonte heeft gemaakt.

Feit 5: dierenporno zijn bezit heeft gehad en daarvan een gewoonte heeft gemaakt.

Feit 6: kinderporno van zijn buurmeisje [slachtoffer] heeft vervaardigd en daarvan een gewoonte heeft gemaakt.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht de feiten 1 tot en met 6 wettig en overtuigend bewezen, op basis van de verklaringen van [slachtoffer] , de verklaringen van de vier ‘disclosure’-getuigen (haar moeder, haar vader, een vriendin van haar ouders en een vriendin van [slachtoffer] ) en de bekennende verklaring van de verdachte afgelegd ten overstaan van de politie.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich voor wat betreft feit 2, 4, 5 en 6 gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Ten aanzien van feit 1 heeft de raadsman bepleit dat verdachte partieel zal moeten worden vrijgesproken van de periode 14 april 2007 tot en met 13 april 2009 nu niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte ook in die periode ontuchtige handelingen met [slachtoffer] heeft gepleegd.

Ten aanzien van feit 4 heeft de raadsman bepleit dat verdachte zal moeten worden vrijgesproken. Primair heeft de raadsman daartoe aangevoerd dat op basis van het dossier niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat [slachtoffer] de leeftijd van 16 jaren reeds had bereikt toen de tenlastegelegde gebeurtenis plaatsvond. Subsidiair heeft de raadsman daartoe aangevoerd dat op basis van het dossier niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat sprake is geweest van dwang.

3.3

Het oordeel van de rechtbank

3.3.1

Feit 1 en 2

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte in de periode van 14 april 2007 tot en met 13 april 2013 en de periode 14 april 2013 tot en met 13 april 2017 een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd met zijn minderjarige buurmeisje [slachtoffer] , geboren op [geboortedatum 2] , die (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, gelet op:

- het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer] ;

de bekennende verklaring van verdachte afgelegd bij de politie op 15 november 2021;

de bekennende verklaring van verdachte afgelegd bij de politie op 16 november 2021.

De raadsman heeft met betrekking tot feit 1 aangevoerd dat verdachte partieel zal moeten worden vrijgesproken van de periode 14 april 2007 tot en met 13 april 2009 nu wettig en overtuigend bewijs daarvoor ontbreekt. De rechtbank verwerpt dit verweer. Verdachte heeft bij de politie immers verklaard dat het strelen, over onder andere haar borsten, begon toen [slachtoffer] zes jaar oud was. Gelet op deze verklaring van verdachte kan ook het plegen van ontuchtige handelingen in de periode van 14 april 2007 tot en met 13 april 2009 bewezen worden verklaard.

3.3.2

Feit 3

De rechtbank is – met de verdediging – van oordeel dat het dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bevat om te komen tot een bewezenverklaring van het onder feit 3 tenlastegelegde. Aangeefster heeft verklaard dat zij 16 jaar was toen het seksueel misbruik voor de laatste keer plaatsvond. De verdachte heeft verklaard dat aangeefster nog geen 16 jaar was toen hij de laatste keer seksuele handelingen met haar verrichtte. Het dossier bevat overigens geen bewijsmateriaal waaruit blijkt wanneer de gebeurtenis die aangeefster beschrijft moet hebben plaatsgevonden. De rechtbank gelooft wel dat deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden, maar kan niet vaststellen dat zij toen al 16 jaar was, zodat niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat het feit is begaan in de tenlastegelegde periode. Daarom spreekt de rechtbank de verdachte vrij van het onder 3 tenlastegelegde feit.

3.3.3

Feit 4 en 5

De rechtbank acht – evenals de officier van justitie en de verdediging – het onder feit 4 en 5 tenlastegelegde bezit van kinder- en dierenporno wettig en overtuigend bewezen. Nu de verdachte het bewezenverklaarde duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend en namens hem geen vrijspraak is bepleit, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, te weten:

- het proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 november 2021;

- het proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 december 2021;

- het proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 maart 2022;

- het proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 januari 2022;

het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal (door het team ter bestrijding van kinderpornografie en kindersekstoerisme) van verbalisant [naam 1] met bijlagen;

de bekennende verklaring van verdachte afgelegd bij de politie op 16 november 2021;

de bekennende verklaring van verdachte afgelegd bij de politie op 31 maart 2022.

3.3.4

Feit 6

De rechtbank acht ook – evenals de officier van justitie en de verdediging – feit 6 wettig en overtuigend bewezen. Nu de verdachte het bewezenverklaarde duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend en namens hem geen vrijspraak is bepleit, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, te weten:

het proces-verbaal digitaal onderzoek gebruikerssporen;

het proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 november 2021;

het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal (door het team ter bestrijding van kinderpornografie en kindersekstoerisme) van verbalisant [naam 1] met bijlagen;

de bekennende verklaring van verdachte afgelegd bij de politie op 15 november 2021;

de bekennende verklaring van verdachte afgelegd bij de politie op 16 november 2021;

de bekennende verklaring van verdachte afgelegd bij de politie op 31 maart 2022;

het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer] .

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte

Feit 1

in de periode van 14 april 2007 tot en met 13 april 2013 in de gemeente Nederweert, in elk geval in Nederland, meermalen, (telkens) met [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum 2] ), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] ;

Feit 2

in de periode van 14 april 2013 tot en met 13 april 2017 in de gemeente Nederweert, in elk geval in Nederland, meermalen, (telkens) met [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum 2] ), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] ;

Feit 4

op meer tijdstippen

in de periode van 19 november 2001 tot en met 15 november 2021 in de gemeente Nederweert,

meermalen, (telkens)

afbeeldingen, te weten foto's en video's – en bladen/magazines en gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten een computer en harddisks en USB-sticks en diskettes – van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft

in bezit gehad en

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de penis en/of (een) vinger(s) en/of (een) voorwerp(en) oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de penis en/of (een) hand oraal, vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [magazine S. 1] nr.9 en nr. 13,p. 113 en 114 pv en/of

een [magazine L. 1] 6, p. 114 pv en/of

[magazine L. 1] 18 en 43 p. 115 pv en/of

een [Magazine N.] 5, p. 116 pv en/of

een [magazine S. 2] 6, p. 116 pv en/of

een foto (foto 2) met bestandsnaam: [bestandsnaam 1] , p. 110 pv en/of

een foto (foto 3) met bestandsnaam: [bestandsnaam 2] , p. 110 pv en/of

een foto (foto 8) met bestandsnaam: [bestandsnaam 2] .JPG / [bestandsnaam 2] .JPG.jpg, p. 111 en 112

pv’ en/of

een foto (foto 9) met bestandsnaam: [bestandsnaam 3] JPG, p. 112 pv)

en/of

het met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong en/of (een) voorwerp(en) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de anus en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met (een) vinger(s)/hand en/of een voorwerp betasten en/of aanraken van het eigen geslachtsdeel door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(een [magazine S. 1] nr. 13, p. 113 en 114 pv en/of

een [Magazine N.] 5, p. 116 pv en/of

een [magazine S. 2] 7, p. 116 pv en/of

een [magazine S. 2] 8, p. 116 pv en/of

een foto (foto 4) met bestandsnaam: [bestandsnaam 4] .JPG, p. 110 en 111 pv en/of

een foto (foto 6) met bestandsnaam: [bestandsnaam 5] .JPG, p. 111 pv en/of

een foto (foto 7) met bestandsnaam: [bestandsnaam 6] , p. 111 pv en/of

en/of

het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(een [magazine S. 1] nr. 13, p. 113 en 114 pv en/of

een foto (foto 11) met bestandsnaam: [bestandsnaam 7] .JPG, p. 112 pv)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is met een voorwerp en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij haar leeftijd past/passen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

( [magazine S. 1] nr. 9 en nr. 13 p. 113 en 114 pv en/of

een [magazine S. 3] 3, p. 114 pv en/of

een [magazine L. 2] 10, p. 115 pv en/of

een [magazine L. 3] 7, p. 115 pv en/of

een foto (foto 1) met bestandsnaam: [bestandsnaam 8] .JPG, p. 110 pv en/of

een of meer foto('s) (foto 5) met bestandsnaam: [bestandsnaam 9] (2).JPG en/of

[bestandsnaam 10] .JPG en/of [bestandsnaam 11] .JPG, p. 111 pv en/of

een foto (foto 7) met bestandsnaam: [bestandsnaam 12] JPG, p. 111 pv en/of

een foto (foto 10) met bestandsnaam: [bestandsnaam 13] , p. 112 pv)

en/of

het ejaculeren op het gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (en/of waarbij op dat gezicht een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) en/of

het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, plaats laten nemen voor en/of laten kijken naar een beeldscherm, waarop pornografische afbeeldingen, althans seksuele handelingen (tussen volwassenen) te zien zijn, (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(een [magazine S. 1] nr. 13, p. 113 en 114 pv en/of

een [magazine L. 1] 43, p. 115 pv en/of

een foto (foto 12) met bestandsnaam: [bestandsnaam 14] .JPG, p. 112 en 113 pv en p. 1 en 2 aanvullend pv bevindingen nr. 5)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

Feit 5

op meer tijdstippen

in de periode van 1 januari 2016 tot en met 15 november 2021 in de gemeente Nederweert, in elk geval in Nederland,

meermalen, (telkens)

afbeeldingen, te weten foto's en/of video's en/of films - en/of bladen/magazines en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten een of meer computer(s) en/of harddisk(s) en/of USB stick(s) en/of floppydisk(s) en/of diskette(s) en/of cd('s) en/of DVD('s) en/of videoband(en) en/of telefoon(s) en/of fotocamera('s) -

van ontuchtige handelingen, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken,

heeft

in bezit gehad,

welke ontuchtige handelingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het door een dier vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (volwassen) vrouw

en/of

het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de anus en/of de billen en/of de borsten van een (volwassen) vrouw

en/of

het door een (volwassen) vrouw en/of man, likken, in de mond nemen, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een dier

en/of

het door een (volwassen) vrouw en/of man, althans een mens, met de penis en/of (een) vinger/hand en/of de mond/tong oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van een dier

(een [magazine 1] , p. 117 pv en/of

een [magazine 2] , p. 118 pv en/of

een [magazine 3] , p. 118 pv en/of

een [magazine 4] , p. 119 pv en/of

een [magazine 5] , p. 119 pv en/of

een [magazine 6] , p. 119 pv en/of

een [magazine 7] 2, p. 119 en 120 pv en/of

een [magazine 7] 3, p. 120 pv en/of

een [magazine 8] 15, p. 120 en 121 pv en/of

een [magazine 8] 16, p. 121 pv en/of

een [magazine 9] in bestialiteit, p. 121 pv)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

Feit 6

op meer tijdstippen

in de periode van 14 april 2007 tot en met 13 april 2019 in de gemeente Nederweert, in elk geval in Nederland,

meermalen, (telkens)

afbeeldingen, te weten foto's en/of films en/of video's - en/of (een) gegevensdrager(s), bevattende afbeeldingen, te weten een harde schijf (Medion Hddrive 2 Go met beslagnummer PL2300-2020105633-1462125 en SIM-nummer [nummer 1] ) -

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum 2] ), is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft vervaardigd,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de penis en/of (een) vinger oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van die [slachtoffer] ,

(een foto (foto 2) met bestandsnaam: [bestandsnaam 1] , p. 110 pv en/of

een foto (foto 3) met bestandsnaam: [bestandsnaam 8] .JPG, p. 110 pv en/of

een foto (foto 8) met bestandsnaam: [bestandsnaam 2] .JPG / [bestandsnaam 2] .JPG.jpg, p. 111 en 112

pv en/of

een foto (foto 9) met bestandsnaam: [bestandsnaam 3] JPG, p. 112 pv)

en/of

het met (een) vinger betasten en/of aanraken en/of de anus en/of de billen van die [slachtoffer]

en/of

het met (een) vinger(s)/hand en/of een voorwerp (te weten een vibrator) betasten en/of aanraken van het eigen geslachtsdeel door die [slachtoffer]

(een foto (foto 4) met bestandsnaam: [bestandsnaam 4] .JPG, p. 110 en 111 pv en/of

een foto (foto 6) met bestandsnaam: [bestandsnaam 5] .JPG, p. 111 pv en/of

een foto (foto 7) met bestandsnaam: [bestandsnaam 6] , p. 111 pv)

en/of

het door een dier likken of aanraken van het geslachtsdeel, van die [slachtoffer] ,

(een foto (foto 11) met bestandsnaam: [bestandsnaam 7] .JPG, p. 112 pv)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door die [slachtoffer] , waarbij die [slachtoffer] , poseert met een voorwerp(en) (o.a. riem(en) om haar nek, polsen en/of door haar mond) en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij haar leeftijd past/passen

en/of door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die [slachtoffer] , nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die [slachtoffer] , in beeld wordt gebracht

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(een foto (foto 1) met bestandsnaam: [bestandsnaam 8] .JPG, p. 110 pv en/of

een of meer foto('s) (foto 5) met bestandsnaam: [bestandsnaam 9] (2).JPG en/of

[bestandsnaam 10] .JPG en/of [bestandsnaam 11] .JPG, p. 111 pv en/of

een foto (foto 7) met bestandsnaam: [bestandsnaam 12] JPG, p. 111 pv en/of

een foto (foto 10) met bestandsnaam: [bestandsnaam 13] , p. 112 pv)

en/of

het door die [slachtoffer] , , plaats laten nemen voor en/of laten kijken naar een beeldscherm, waarop pornografische afbeeldingen, althans seksuele handelingen (tussen volwassenen) te zien zijn,

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(een foto (foto 12) met bestandsnaam: [bestandsnaam 14] .JPG, p. 112 en 113 pv en p.

1 en 2 aanvullend pv bevindingen nr. 5)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

Feit 1

met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam

Feit 2

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam

Feit 4

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt

Feit 5

een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt,

Feit 6

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De psycholoog drs. F.M. Vuister heeft over de geestvermogens van de verdachte op 14 december 2021 een rapport uitgebracht. De deskundige geeft hierin aan dat bij verdachte sprake is van een pedofiele stoornis, een seksueel masochismestoornis en een andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis met dwangmatige trekken. Diezelfde stoornissen waren aanwezig ten tijde van het tenlastegelegde en beïnvloedden enigszins de gedragskeuzes en gedragingen van verdachte ten tijde van het tenlastegelegde, maar niet in die mate dat verdachte het tenlastegelegde in verminderde mate kan worden toegerekend. Meer in het algemeen is er wat betreft het vermoedelijke seksuele misbruik veeleer sprake van een gelijktijdigheidsverband en met betrekking tot het verzamelen van pornografie van een causaal verband. Verdachte bekent de hem ten laste gelegde feiten en zegt dat het ten dele voortkwam uit zijn sterk op seksualiteit gerichte fantasiewereld. Deze fantasiewereld wordt echter vooral gekenmerkt aan seksuele onderwerping en controle op de liefst machteloze ander. Het (vermoedelijke) seksuele misbruik van zijn buurmeisje kwam veeleer voort uit een naar de mening van verdachte speels begin en een vervolgens jarenlang achterwege blijven van protesten of weerstand van de kant van de aangeefster. Verdachte was zich ten volle bewust van de strafbaarheid van zijn jarenlang voortgaande gedragingen maar op basis van vooral opportunistische en hedonistische motieven handelde hij hier niet naar. Wanneer het daarnaast gaat om het bijeenbrengen van de grote hoeveelheid pornografie is er naar de mening van de deskundige veeleer sprake van een causaal verband, maar verdachte was zich volledig bewust van het strafrechtelijke karakter van het materiaal met uitzondering van de aanwezige dierenporno, waarvan verdachte zegt niet te hebben geweten dat het bezit daarvan strafbaar was.

De deskundige adviseert op basis van het bovenstaande om verdachte de hem ten laste gelegde feiten geheel toe te rekenen.

De rechtbank komt op basis van de in het voornoemd rapport vervatte bevindingen en het daarin vervatte advies niet tot de conclusie dat bij de verdachte sprake is van een omstandigheid die zijn strafbaarheid geheel uitsluit. De verdachte is derhalve strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De straf en/of de maatregel

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd aan de verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 9 jaren met aftrek van voorarrest. Daarnaast heeft de officier van justitie gevorderd aan verdachte een vrijheidsbeperkende maatregel ex artikel 38v van het Wetboek van Strafrecht op te leggen voor de duur van 5 jaar, inhoudende een contactverbod met het slachtoffer, haar ouders en haar broer en een locatieverbod voor de [straat] in Nederweert.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft – mede gelet op het blanco strafblad van de verdachte en het feit dat hij van begin af zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en openheid van zaken heeft gegeven – verzocht de eis van de officier van justitie fors te matigen. Voorts heeft hij zich op het standpunt gesteld dat in strafverlagende zin zal moeten meewegen dat er geen penetratie met de penis heeft plaatsgevonden. De raadsman heeft verzocht om te volstaan met een gevangenisstraf van 4 jaren, waarvan een deel voorwaardelijk en met de bijzondere voorwaarden zoals door de reclassering geadviseerd, zodat de verdachte in een verplicht kader de behandeling kan volgen die hij nodig heeft. De raadsman heeft ten slotte aangevoerd geen bezwaar te hebben tegen een eventueel contact- en locatieverbod.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Seksueel misbruik

De verdachte heeft zich gedurende een zeer lange periode van bijna tien jaren stelselmatig schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met zijn buurmeisje [slachtoffer] , die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van haar lichaam. Het misbruik begon toen het slachtoffer zes jaar oud was en stopte pas toen zij bijna zestien jaar oud was. De ontuchtige handelingen bestonden uit het brengen van zijn penis in de mond van het slachtoffer, het brengen van zijn vingers tussen de schaamlippen van het slachtoffer, het betasten van en likken aan de vagina van het slachtoffer en het betasten en zich laten aftrekken door het slachtoffer. Het misbruik vond niet alleen vele malen plaats in het huis van de verdachte, maar ook in het huis waar het slachtoffer met haar gezin woont.

Het misbruik is bijzonder ernstig, gelet op de jonge leeftijd van het slachtoffer, de lange duur van het misbruik en de hoge frequentie ervan. Wat het nog erger maakt, is dat er sprake is geweest van verregaande handelingen: het binnendringen van het lichaam, het gebruik van attributen zoals tepelklemmen, een riem en een vibrator, maar bovenal ook dat verdachte beeldopnamen heeft gemaakt van het misbruik en daarmee kinderporno heeft vervaardigd van het slachtoffer. Daaraan doet niet af dat de verdachte zegt deze niet te hebben verspreid.

Door zo te handelen heeft verdachte op verregaande wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer. Als buurman was de verdachte goed bevriend met de familie van het slachtoffer en zij kwamen dan ook meerdere keren per week bij elkaar over de vloer. De familie beschouwde de verdachte zelfs als zo’n goede vriend dat ze hem de sleutel van hun huis hadden toevertrouwd. Het slachtoffer, dat ten tijde van het misbruik nog (zeer) jong en kwetsbaar was, maar ook haar ouders en broertje mochten er op vertrouwen dat zij bij haar buurman in een veilige omgeving zou zijn. Dit vertrouwen is door verdachte ernstig beschaamd. Gedurende een belangrijk deel van de jeugd van het slachtoffer heeft de verdachte slechts oog gehad voor zijn eigen lusten en gevoelens. Hij heeft zich geen moment om de gevoelens van het slachtoffer bekommerd, noch over de mogelijke impact en gevolgen van het seksueel misbruik voor haar. Met zijn handelen heeft de verdachte haar persoonlijke en seksuele ontwikkeling op grove wijze doorkruist. Het is een feit van algemene bekendheid dat dit vaak langdurige en ernstige schade kan toebrengen aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer. Dat de ontuchtige handelingen uiteindelijk zijn gestopt, is niet te danken aan de verdachte, maar aan het feit dat het slachtoffer niet meer naar de verdachte wilde gaan en hem uiteindelijk een halt durfde toe te roepen.

Bezit kinder- en dierenporno

De verdachte heeft daarnaast in de loop van bijna een halve eeuw een zeer groot aantal afbeeldingen van kinderporno en dierenporno verzameld. Het betreft onder andere afbeeldingen van kinderen van (zeer) jonge leeftijd die seksuele handelingen ondergaan. Dit betreft een zeer ernstig feit. Kinderporno is heel beschadigend, met name omdat bij de vervaardiging hiervan kinderen seksueel worden misbruikt en uitgebuit. Er wordt op zeer grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer van deze kinderen. Het is algemeen bekend dat kinderen daarvan ernstige psychische (en lichamelijke) schade kunnen ondervinden. Dit kan ook vele jaren later nog diepe sporen nalaten. Daarbij moet worden bedacht dat de afbeeldingen voor altijd op het internet kunnen circuleren. Verdachte moet hiervoor mede verantwoordelijk worden gehouden, omdat hij niet alleen door het vervaardigen, maar ook door het verzamelen van kinder- en dierenporno heeft bijgedragen aan de instandhouding en de vraag daarnaar.

Uit de omschrijving van de aangetroffen afbeeldingen blijkt dat verdachte beschikte over een groot assortiment aan kinderporno en dierenporno, van een extreme en verderfelijke categorie. De rechtbank doelt bijvoorbeeld op porno waarbij jonge kinderen door volwassenen oraal, vaginaal of anaal worden gepenetreerd en porno waarbij volwassenen of kinderen seksuele handelingen verrichten met dieren en vice versa.

Verdachte heeft moreel zeer verwerpelijk en schadelijk gedrag vertoond. Hij heeft zich slechts laten leiden door zijn eigen behoeftebevrediging, zowel door zelf een kind te misbruiken als door het verzamelen van kinderporno, met grote schade voor de slachtoffer tot gevolg.

Persoon van de verdachte

De rechtbank heeft kennis genomen van het strafblad van verdachte van 13 juni 2022, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen. Het strafblad werkt derhalve niet strafverzwarend.

Ook heeft de rechtbank kennisgenomen van het reclasseringsrapport over de persoon van verdachte opgemaakt op 21 juni 2022. De reclassering schrijft – kort samengevat – in haar rapport dat verdachte door zijn omgeving wordt gezien als een sociale en behulpzame man die zijn leven op praktisch vlak goed op orde heeft. Hij beschikte over werk, een vaste woonplek en schulden waren afgelost. Er zijn geen aanwijzingen voor middelenproblematiek en er lijkt geen sprake te zijn van een pro-criminele houding. De criminogene factoren en problematiek lijken voornamelijk gelegen binnen zijn psychosociaal functioneren en seksuele fantasiebeleving. Gezien de ernst van het tenlastegelegde en de vastgestelde problematiek ziet de reclassering belang in het opleggen van een verplichte behandeling. Het recidiverisico wordt als hoog ingeschat en met name gezien de vermijdende persoonlijkheidsproblematiek ziet de reclassering risico in het niet starten of niet afronden van een behandeling bij het ontbreken van een verplicht karakter. Bij een onvoorwaardelijke veroordeling kan er een plan worden opgesteld voor tijdens de detentiefasering en/of de periode van voorwaardelijke invrijheidsstelling.

De psycholoog schat het recidiverisico daarentegen als laag in en hoewel verdachte volgens haar wel gebaat is bij een vorm van hulpverlening, acht zij gelet op het lage recidiverisico een verplichte behandeling in een juridisch kader niet noodzakelijk.

Straf

Alles overwegend is de rechtbank van oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan zeer ernstige strafbare feiten die het opleggen van een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigen. De rechtbank heeft daarbij gekeken naar de oriëntatiepunten en straffen die doorgaans in vergelijkbare gevallen worden opgelegd. Zowel voor het gewoonte maken van het bezitten en vervaardigen van kinderporno als voor het seksueel misbruik onder de bewezen omstandigheden worden doorgaans jarenlange onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd. Specifiek ten aanzien van de feiten heeft de rechtbank hiervoor reeds aangegeven wat zij als strafverzwarend beschouwt. Hoewel de verdediging in haar pleidooi diverse feiten en omstandigheden heeft benoemd die met betrekking tot de strafmaat in het voordeel van verdachte zouden moeten meewegen, vindt de rechtbank dat een deels voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vier jaren geen recht doet aan de ernst en de omvang van de door verdachte gepleegde strafbare feiten ende gevolgen die dit voor het slachtoffer en haar familie heeft gehad. De rechtbank is voorts van oordeel dat een eventuele behandeling van verdachte ook in de fase van detentiefasering of de periode van voorwaardelijke invrijheidsstelling kan worden opgestart.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf voor de duur van 9 jaren, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht. Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat de vrijspraak voor feit 3 naast de andere, wel bewezen feiten een te verwaarlozen invloed heeft op de straftoemeting.

Daarnaast acht de rechtbank het gelet op de ernst van de feiten aangewezen om aan verdachte een maatregel als bedoeld in artikel 38z van het Wetboek van Strafrecht op te leggen. De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de maatregel niet kan worden opgelegd, omdat de feiten dateren van voor 1 juli 2018 en dus van voordat de maatregel in het Wetboek van Strafrecht was opgenomen. De rechtbank neemt echter de gehele periode waarin de feiten zijn gepleegd in aanmerking. Aangezien de feiten die zien op de kinderporno en dierenporno ook na invoering van de maatregel zijn gepleegd, kan naar het oordeel van de rechtbank de maatregel worden opgelegd. Aan de voorwaarden voor het opleggen van de maatregel is voldaan, nu aan de verdachte een gevangenisstraf wordt opgelegd onder andere wegens een misdrijf als omschreven in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht én de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen de oplegging van een dergelijke maatregel eist. Door oplegging van deze maatregel krijgt de officier van justitie, als daartoe – onverhoopt – aanleiding bestaat, de mogelijkheid om aan de rechter de tenuitvoerlegging van deze maatregel te vragen door aan het gedrag van de verdachte voorwaarden te stellen die op dat moment noodzakelijk worden geacht.

Tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat de verdachte in aanmerking komt voor deelname aan een penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 Penitentiaire beginselenwet of tot het moment dat de regeling van voorwaardelijke invrijheidsstelling aan de orde is, als bedoeld in artikel 6:2:10 Wetboek van Strafvordering.

7 De benadeelde partijen en de schadevergoedingsmaatregel

7.1

De vorderingen van de benadeelde partijen

De vordering van benadeelde partij [slachtoffer]

De benadeelde partij [slachtoffer] vordert een schadevergoeding van € 67.348,-, vermeerderd met de wettelijke rente, waarvan € 25.000,00 voor geleden immateriële schade (smartengeld) en €2.228,- aan proceskosten. Voor wat betreft de immateriële schade is aansluiting gezocht bij categorie 5 in de letsellijst van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De materiële schade is onderverdeeld in de schadeposten:

€3.120,- gemaakte en nog te maken kosten psycholoog

€37.000 kosten studievertraging

Tevens heeft de benadeelde partij verzocht de schadevergoedingsmaatregel op te leggen en het bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag.

De vorderingen van de ouders en broertje van de benadeelde partij [slachtoffer]

Naast de benadeelde partij [slachtoffer] hebben ook haar ouders, [moeder] en [vader] een schadevergoeding gevorderd voor de geleden immateriële schade (smartengeld), beiden van een bedrag van €2.000,-. Haar broer, [broer] , heeft een schadevergoeding gevorderd voor de geleden immateriële schade (smartengeld) voor een bedrag van €1.000,-.

7.2

Het standpunt van de officier van justitie

Vordering benadeelde partij [slachtoffer]

De officier van justitie heeft zich met betrekking tot de post ‘kosten psycholoog’ en de proceskosten niet verzet tegen toewijzing daarvan. Voor wat betreft de post ‘studiekosten’ heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat één jaar studievertraging kan worden aangemerkt als rechtstreekse schade, zodat de post gedeeltelijk kan worden toegewezen voor een bedrag van €18.500,-. De officier van justitie heeft zich voorts ten aanzien van de immateriële schade op het standpunt gesteld dat deze voldoende is onderbouwd en kan worden aangemerkt als rechtstreekse schade. Gelet op de aard en de duur van het misbruik en de leeftijd van het slachtoffer acht de officier van justitie het gevorderde bedrag van €25.000,- redelijk, zodat het bedrag geheel voor toewijzing in aanmerking komt.

De vorderingen van de ouders en broertje van de benadeelde partij [slachtoffer]

De officier van justitie heeft zich voorts – onder verwijzing naar jurisprudentie – op het standpunt gesteld dat de vorderingen van de ouders en de broer van de benadeelde partij [slachtoffer] geheel voor toewijzing in aanmerking komen.

7.3

Het standpunt van de verdediging

De vordering van benadeelde partij [slachtoffer]

De raadsman heeft zich voor de materiële schade bestaande uit de post ‘kosten psycholoog’ en de post ‘studievertraging’ primair op het standpunt gesteld dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk moet worden verklaard, nu de vordering op deze punten een onevenredige belasting van het strafproces oplevert. De raadsman heeft hiertoe aangevoerd dat onvoldoende is komen vast te staan dan wel onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de sessies met de psycholoog en de studievertraging geheel dan wel grotendeels het gevolg zouden zijn van de tenlastegelegde feiten. Met betrekking tot de post ‘kosten psycholoog’ heeft de raadsman hiertoe verder aangevoerd dat het aantal toekomstige sessies die nodig zouden zijn onvoldoende is onderbouwd en voorts niet duidelijk is waarom (een deel van) de behandelingen niet door de ziektekostenverzekeraar is vergoed. De raadsman heeft zich subsidiair op het standpunt gesteld dat ten aanzien van de post ‘kosten psycholoog’ alleen de reeds gevolgde behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen en dat de post ‘kosten studievertraging’ moet worden beperkt tot één jaar studievertraging, nu onvoldoende is komen vast te staan dat het slachtoffer twee jaar studievertraging zou oplopen als gevolg van de tenlastegelegde feiten.

Met betrekking tot de immateriële schade heeft de raadsman verzocht het bedrag te matigen tot een bedrag van €10.000 euro.

Met betrekking tot de proceskosten heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De vorderingen van de ouders en broertje van de benadeelde partij [slachtoffer]

De raadsman heeft zich voorts voor de vorderingen van de ouders en het broertje van benadeelde partij [slachtoffer] primair op het standpunt gesteld dat de vorderingen moeten worden afgewezen, nu zij niet als benadeelde partij of slachtoffer kunnen worden aangemerkt in deze zaak. Subsidiair heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat de benadeelde partijen niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in hun vorderingen nu deze onvoldoende zijn onderbouwd.

7.4

Het oordeel van de rechtbank

De vordering van benadeelde partij [slachtoffer]

De aan de verdachte tenlastegelegde feiten zijn (in overwegende mate) bewezen verklaard. Dit zijn strafbare feiten en aan de verdachte zal voor deze feiten een straf worden opgelegd. De rechtbank is van oordeel dat aannemelijk is geworden dat door de benadeelde partij als gevolg van de bewezenverklaarde strafbare feiten zowel materiële als immateriële schade is geleden en dat deze schade het rechtstreeks gevolg is van deze feiten. De benadeelde partij is dan ook ontvankelijk in haar vordering.

De rechtbank acht toewijsbaar, als rechtstreeks door de bewezenverklaarde feiten toegebrachte schade een immateriële schadevergoeding van € 25.000,- en een materiële schadevergoeding van € 20.670, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van het delict tot aan de dag der algehele voldoening, en overweegt verder als volgt.

Materiële schade

De rechtbank zal de materiële schadevergoeding voor zover het betreft reeds gemaakte kosten voor behandeling bij de psycholoog toewijzen nu deze kosten voldoende zijn onderbouwd en het bovendien aannemelijk is dat benadeelde partij deze kosten heeft moeten maken vanwege de bewezenverklaarde feiten. Over de schade die bestaat uit nog te volgen behandelingen bij de psycholoog, is de rechtbank van oordeel dat na afweging van goede en kwade kansen al voldoende aannemelijk is geworden dat nog minimaal 10 behandelingen nodig zijn. Uit de stukken die ter onderbouwing zijn overgelegd volgt immers dat de benadeelde partij reeds 10 behandelingen heeft gevolgd en dat zij nog niet is uitbehandeld. De kosten van deze toekomstige behandelingen zullen tenminste € 950,- bedragen. Dit betekent dat de rechtbank een bedrag van in totaal € 2.170,- zal toewijzen ten aanzien van de kosten voor behandeling bij de psycholoog en dit deel van de vordering voor het overige niet-ontvankelijk zal verklaren. Mocht later blijken dat de schade op dit punt groter is dan nu voorzien, dan kan de benadeelde partij die vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Verder zal de rechtbank de materiële schadevergoeding voor wat betreft de kosten in verband met studievertraging toewijzen tot een forfaitair bedrag van € 18.500,-, dat staat voor één jaar studievertraging. Uit de onderbouwing blijkt dat dit ene jaar reeds een gegeven is en dat (de media-aandacht voor) deze strafzaak daarvoor de directe oorzaak vormt. De rechtbank is van oordeel dat onvoldoende is onderbouwd dat een studievertraging voor de duur van 2 jaar zal optreden en zal dat deel van de vordering dan ook niet-ontvankelijk verklaren. Ook daarvoor geldt dat de burgerlijke rechter kan worden ingeschakeld.

Immateriële schade

De rechtbank is voorts van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat de benadeelde partij immateriële schade heeft geleden door het handelen van verdachte. Uit de vordering van de benadeelde partij volgt dat het slachtoffer een trauma heeft opgelopen waarvoor onder andere EMDR-therapie wordt ingezet. Ten aanzien van de gevorderde immateriële schade is het uitgangspunt dat de hoogte daarvan naar billijkheid moet worden vastgesteld, waarbij rekening gehouden moet worden met alle omstandigheden van het geval, in het bijzonder het aan verdachte gemaakte verwijt en de aard en ernst van de gevolgen voor de benadeelde partij. Bij de beoordeling wordt ook betrokken wat door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen wordt toegekend. De rechtbank is van oordeel dat – gelet op de duur, de frequentie, de aard en de ernst van het misbruik en het vervaardigen van kinderporno dat daarmee gepaard is gegaan – een immateriële schadevergoeding van

€ 25.000,- redelijk en billijk is voor de door verdachte gepleegde strafbare feiten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf dezelfde datum als hiervoor bepaald. De gevorderde immateriële schade komt daarmee geheel voor vergoeding in aanmerking.

Proceskosten

De rechtbank zal de conform het liquidatietarief gevorderde proceskosten ten bedrage van € 2.228,- eveneens toewijzen.

Totale schade en wettelijke rente

De rechtbank zal de hiervoor genoemde schade aldus vaststellen op een bedrag van € 45.670,-. De rechtbank heeft de proceskosten vastgesteld op een bedrag van €2.228,-. De verdachte is naar burgerlijk recht aansprakelijk voor deze schade. De rechtbank zal de verdachte daarom veroordelen tot betaling van voornoemd bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag, te rekenen van de dag van wijzen van het vonnis tot de dag der algehele voldoening. Voor het overige zal de rechtbank de vordering niet ontvankelijk verklaren.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal tevens aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 45.670,- bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door gijzeling voor de duur van 263 dagen, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag te rekenen vanaf 13 april 2019 tot de dag der algehele voldoening, te betalen ten behoeve van [slachtoffer] zoals hierna in het dictum genoemd.

Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2019:793) is de begroting van de proceskosten een feitelijke beslissing die geen motivering behoeft. De kosten van rechtsbijstand zijn voorts niet aan te merken als schade die rechtstreeks is geleden door het strafbare feit. Proceskosten kunnen om die reden ook niet worden meegenomen bij de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht.

De vorderingen van de ouders en broer van de benadeelde partij [slachtoffer]

Volgens artikel 51f, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering kan degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, zich als benadeelde partij voegen in het strafproces. De rechtbank is echter van oordeel dat de ouders en de broer van de benadeelde partij [slachtoffer] niet onder het bereik en het beschermende belang van artikel 51f van het Wetboek van Strafvordering vallen (vgl. de conclusie voor het arrest van de Hoge Raad, HR 22 april 2014, NJ 2015, 71, tekst en voetnoot 60). Voor zover zij hebben bedoeld te stellen dat zij schade hebben geleden doordat de verdachte hun vertrouwen heeft misbruikt, heeft hun schade dan ook niet te gelden als rechtstreeks veroorzaakt door de bewezenverklaarde feiten. Voor zover zij hebben bedoeld te stellen dat zij schade hebben geleden doordat de verdachte hun dochter en zus heeft misbruikt, hebben zij alleen recht op vergoeding van hun schade als zij voldoen aan de voorwaarden voor vergoeding van zogeheten schok- of affectieschade. Gesteld noch gebleken is dat dit het geval is. De rechtbank zal de benadeelde partijen derhalve niet-ontvankelijk verklaren in hun vordering.

De rechtbank veroordeelt de benadeelde partij in de kosten, door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, begroot tot heden op nihil.

8 Het beslag

Onder verdachte zijn de volgende voorwerpen in beslag genomen:

26 harde schijven;

2 mobiele telefoons;

1 computer;

1 laptop;

1 roze fotocamera inclusief geheugenkaartje;

2 mobiele telefoons;

3 USB sticks;

17 seksboeken met kinderporno en 3 losse blaadjes.

11 seksboeken welke dierenporno bevatten.

8.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat alle inbeslaggenomen goederen moeten worden onttrokken aan het verkeer.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht tot teruggave aan verdachte van de inbeslaggenomen roze fotocamera en de Samsung telefoon.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Teruggave aan rechthebbende

De rechtbank is van oordeel dat de inbeslaggenomen telefoon van het merk Samsung ( [nummer 2] ) kan worden teruggegeven aan de rechthebbende, te weten verdachte nu hierop geen kinder- of dierenpornografische afbeeldingen zijn aangetroffen en derhalve niet is komen vast te staan dat verdachte met deze voorwerpen strafbare feiten heeft gepleegd.

Verbeurdverklaring

De rechtbank oordeelt dat het onder feit 6 bewezenverklaarde is begaan met behulp van de roze fotocamera (Casio Exilim). Met behulp van deze gegevensdrager zijn namelijk de in de bewezenverklaring genoemde kinderpornografische afbeeldingen van slachtoffer [slachtoffer] vervaardigd. De rechtbank zal de inbeslaggenomen roze fotocamera daarom verbeurd verklaren.

Onttrekking aan verkeer

De rechtbank is voorts van oordeel dat de overige inbeslaggenomen voorwerpen vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer, daar deze bij gelegenheid van het onderzoek naar de door de verdachte begane feiten zijn aangetroffen en van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. Door de aanwezigheid op die gegevensdragers van bestanden bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken zijn deze voorwerpen van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

9 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 33, 33 a, 57, 240b, 244, 245, en 254a van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt de verdachte vrij van het onder 3 ten laste gelegde feit;

Bewezenverklaring

verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.4 is omschreven;

spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

verklaart de verdachte strafbaar;

Straf

veroordeelt de verdachte voor de feiten 1, 2 en 4, 5 en 6 tot een gevangenisstraf van 9 jaren;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van deze gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Maatregel

- legt aan verdachte op de maatregel als bedoeld in artikel 38 z van het Wetboek van Strafvordering, strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking;

Benadeelde partijen en schadevergoedingsmaatregel

wijst gedeeltelijk toe de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer] en veroordeelt verdachte om tegen bewijs van betaling ten behoeve van voornoemde benadeelde partij te betalen een bedrag van € 45.670,-, bestaande uit materiële schade en immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag te rekenen vanaf 20 juli 2022 tot de dag der algehele voldoening;

verklaart de vordering voor het overige niet-ontvankelijk;

veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij in het kader van deze procedure gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, begroot tot heden op € 2.228,-;

legt aan de verdachte de verplichting op tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer, [slachtoffer] , van € 45.670,-, te vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen over de periode vanaf 20 juli 2022 tot aan de dag van de volledige voldoening;

bepaalt dat, indien volledig verhaal niet mogelijk blijkt, gijzeling kan worden toegepast voor de duur van 263 dagen. De toepassing van de gijzeling heft de betalingsverplichting niet op;

bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de staat in zoverre komt te vervallen;

verklaart de benadeelde partij [moeder] (moeder van [slachtoffer] ) niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten, door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, begroot tot heden op nihil.

verklaart de benadeelde partij [vader] (vader van [slachtoffer] ) niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten, door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, begroot tot heden op nihil.

verklaart de benadeelde partij [broer] (broer van [slachtoffer] ) niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten, door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, begroot tot heden op nihil.

Beslag

- verklaart verbeurd het volgende in beslag genomen voorwerp:

1 roze fotocamera inclusief geheugenkaartje van het merk Casio Exilim;

- onttrekt aan het verkeer de volgende in beslag genomen voorwerpen:

26 harde schijven;

2 mobiele telefoons;

1 computer;

1 laptop;

1 mobiele telefoon;

3 USB sticks;

17 seksboeken met kinderporno en 3 losse blaadjes.

11 seksboeken welke dierenporno bevatten.

- gelast de teruggave van de volgende in beslag genomen voorwerpen aan verdachte:

1 mobiele telefoon van het merk Samsung ( [nummer 2] ).

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Verkijk, voorzitter, mr. N.P.J. van de Pasch en mr. V.C. Andeweg, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.H.C. van den Munckhof, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 20 juli 2022.

Buiten staat

Mr. R. Verkijk en mr. V.C. Andeweg zijn niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is – na wijziging tenlastelegging – ten laste gelegd dat

T.a.v. feit 1:

hij

in of omstreeks de periode van 14 april 2007 tot en met 13 april 2013 in de gemeente Nederweert, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

met [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum 2] ), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] ;

T.a.v. feit 2:

hij

in of omstreeks de periode van 14 april 2013 tot en met 13 april 2017 in de gemeente Nederweert, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

met [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum 2] ), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] ;

T.a.v. feit 3:

hij

in of omstreeks de periode van 14 april 2017 tot en met 13 april 2018 in de gemeente Nederweert, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid een persoon genaamd [slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van een of meer handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] ,

bestaande dat geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid hierin dat hij, verdachte, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- die [slachtoffer] heeft meegenomen naar een zolderkamer en/of een slaapkamer en/of in een auto, althans ergens mee naartoe heeft genomen en/of ergens heeft opgezocht, waar hij, verdachte, alleen was met die [slachtoffer] en/of

- ( heel dicht) bij en/of naast en/of tegenover en/of voor en/of achter die [slachtoffer] is gaan en/of blijven staan en/of

- de broek van die [slachtoffer] heeft open gemaakt en/of

- zijn, verdachtes, hand in de broek en/of de onderbroek van die [slachtoffer] heeft gebracht en/of gehouden en/of

- de broek en/of de onderbroek van die [slachtoffer] naar beneden heeft gedaan en/of heeft uitgetrokken en/of

- een shirt en/of een onderhemd van die [slachtoffer] heeft uitgetrokken en/of mee heeft helpen uittrekken en/of

- ( een hand van) die [slachtoffer] heeft vastgepakt en/of vastgehouden en/of

- tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat zij moest bukken en/of op haar knieën moest gaan zitten en/of

- het hoofd van die [slachtoffer] heeft vastgepakt en/of vastgehouden en/of zijn, verdachtes, hand(en) op het (achter)hoofd van die [slachtoffer] heeft gelegd en/of gehouden en/of (vervolgens) het hoofd van die [slachtoffer] naar zijn, verdachtes, penis heeft getrokken en/of geduwd en/of gebracht en/of

- zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer] heeft geduwd en/of gebracht en/of (vervolgens) het hoofd en/of de mond van die [slachtoffer] omhoog en omlaag heeft geduwd en/of heeft bewogen over zijn, verdachtes, penis en/of

- de benen van die [slachtoffer] uit elkaar heeft gedaan en/of

- ( daarbij) (telkens) misbruik heeft gemaakt van zijn, verdachtes, lichamelijke en/of psychische overwicht op die [slachtoffer] (o.a. voortvloeiend uit het grote leeftijdsverschil tussen hem, verdachte, en die [slachtoffer] ) en/of

- ( daarbij) (telkens) misbruik heeft gemaakt van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, dat hij als buurman en/of goede vriend en/of bekende van het gezin [slachtoffer] , op die [slachtoffer] had en/of (in die hoedanigheid) heeft voortgebouwd op de angst en/of de kwetsbaarheid, die bij die [slachtoffer] is ontstaan door eerder seksueel binnendringen en/of door eerdere seksuele handelingen dat/die verdachte in het verleden en/of in de periode van de afgelopen en/of voorafgaande (ongeveer tien) jaren bij/met die [slachtoffer] heeft gepleegd,

waardoor verdachte (aldus) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan en/of die [slachtoffer] in een situatie heeft gebracht, waarin zij zich niet kon en/of durfde te verzetten tegen en/of te onttrekken aan het seksueel binnendringen van haar lichaam en/of daaraan geen of onvoldoende weerstand kon en/of durfde te bieden en/of een zodanige situatie voor die [slachtoffer] heeft doen ontstaan dat zij dat seksueel binnendringen niet kon of wist (te) voorkomen;

T.a.v. feit 4:

hij

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 19 november 2001 tot en met 15 november 2021 in de gemeente Nederweert, althans in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

afbeeldingen, te weten foto's en/of films en/of video's - en/of bladen/magazines en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten een of meer computer(s) en/of harddisk(s) en/of telefoon(s) en/of USB stick(s) en/of floppydisk(s) en/of diskette(s) en/of cd('s) en/of DVD('s) en/of videoband(en) en/of fotocamera('s) -

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft

verspreid

aangeboden,

openlijk tentoongesteld,

ingevoerd,

doorgevoerd,

uitgevoerd,

verworven,

in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong en/of (een) voorwerp(en) oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong en/of (een) voorwerp(en) oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het eigen lichaam door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [magazine S. 1] nr.9 en nr. 13,

p. 113 en 114 pv en/of

een [magazine L. 1] 6, p. 114 pv en/of

[magazine L. 1] 18 en 43 p. 115 pv en/of

een [magazine L. 1] [naam 2] 3, p. 115 pv en/of

een [Magazine N.] 5, p. 116 pv en/of

een [magazine S. 2] 6, p. 116 pv en/of

een foto (foto 2) met bestandsnaam: [bestandsnaam 1] , p. 110 pv en/of

een foto (foto 3) met bestandsnaam: [bestandsnaam 2] .JPG.jpg, p. 110 pv en/of

een foto (foto 7) met bestandsnaam: [bestandsnaam 6] , p. 111 pv en/of

een foto (foto 8) met bestandsnaam: [bestandsnaam 2] .JPG / [bestandsnaam 2] .JPG.jpg, p. 111 en 112

pv’ en/of

een foto (foto 9) met bestandsnaam: [bestandsnaam 3] JPG, p. 112 pv)

en/of

het met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong en/of (een) voorwerp(en) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de anus en/of de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong en/of (een) voorwerp(en) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de anus en/of de billen en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) betasten en/of aanraken van het eigen geslachtsdeel en/of de eigen anus en/of de eigen billen en/of borsten door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(een [magazine S. 1] nr. 13, p. 113 en 114 pv

en/of

een [Magazine N.] 5, p. 116 pv en/of

een [magazine S. 2] 7, p. 116 pv en/of

een [magazine S. 2] 8, p. 116 pv en/of

een foto (foto 4) met bestandsnaam: [bestandsnaam 4] .JPG, p. 110 en 111 pv en/of

een foto (foto 6) met bestandsnaam: [bestandsnaam 5] .JPG, p. 111 pv en/of

een foto (foto 7) met bestandsnaam: [bestandsnaam 6] , p. 111 pv en/of

en/of

het door een dier oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de anus, de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt likken, in de mond nemen, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een dier

en/of

het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong en/of (een) voorwerp(en) oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van een dier

(een [magazine S. 1] nr. 13, p. 113 en 114 pv

en/of

een foto (foto 11) met bestandsnaam: [bestandsnaam 7] .JPG, p. 112 pv)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een erotisch getinte houding

(op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

( [magazine S. 1] nr. 9 en nr. 13 p. 113

en 114 pv en/of

een [magazine S. 3] 3, p. 114 pv en/of

een [magazine L. 2] 10, p. 115 pv en/of

een [magazine L. 3] 7, p. 115 pv en/of

een foto (foto 1) met bestandsnaam: [bestandsnaam 8] .JPG, p. 110 pv en/of

een of meer foto('s) (foto 5) met bestandsnaam: [bestandsnaam 9] (2).JPG en/of

[bestandsnaam 10] .JPG en/of [bestandsnaam 11] .JPG, p. 111 pv en/of

een foto (foto 7) met bestandsnaam: [bestandsnaam 12] JPG, p. 111 pv en/of

een foto (foto 10) met bestandsnaam: [bestandsnaam 13] , p. 112 pv)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (en/of waarbij op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) en/of

het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, plaats laten nemen voor en/of laten kijken naar een beeldscherm, waarop pornografische afbeeldingen, althans seksuele handelingen (tussen volwassenen) te zien zijn,

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(een [magazine S. 1] nr. 13, p. 113 en 114

pv en/of

een [magazine L. 1] 43, p. 115 pv en/of

een foto (foto 12) met bestandsnaam: [bestandsnaam 14] .JPG, p. 112 en 113 pv en p. 1 en

2 aanvullend pv bevindingen nr. 5)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

______________________________________________________

MEDEDELINGEN:

De officier van justitie deelt mede dat een toonmap met (een representatieve collectie van) de afbeeldingen is samengesteld, die ter voorkoming van strafbare feiten en verdere verspreiding, niet in het dossier is gevoegd en ook niet in afschrift zal worden verstrekt. De officier van justitie zal deze toonmap als stuk van overtuiging op de terechtzitting aanwezig hebben en aan de rechtbank overleggen. Voorafgaand aan de terechtzitting kan inzage in genoemd materiaal verleend worden op afspraak met de officier van justitie.

T.a.v. feit 5:

hij

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 1 januari 2016 tot en met 15 november 2021 in de gemeente Nederweert, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

afbeeldingen, te weten foto's en/of video's en/of films - en/of bladen/magazines en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten een of meer computer(s) en/of harddisk(s) en/of USB stick(s) en/of floppydisk(s) en/of diskette(s) en/of cd('s) en/of DVD('s) en/of videoband(en) en/of telefoon(s) en/of fotocamera('s) -

van ontuchtige handelingen, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken,

heeft

verspreid,

openlijk tentoongesteld,

vervaardigd,

ingevoerd,

doorgevoerd,

uitgevoerd en/of

in bezit gehad,

welke ontuchtige handelingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het door een dier oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (volwassen) vrouw en/of man, althans een mens

en/of

het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de anus en/of de billen en/of de borsten van een (volwassen) vrouw en/of man, althans een mens

en/of

het door een (volwassen) vrouw en/of man, althans een mens, likken, in de mond nemen, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een dier

en/of

het door een (volwassen) vrouw en/of man, althans een mens, met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong en/of (een) voorwerp(en) oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van een dier

(een [magazine 1] , p. 117 pv en/of

een [magazine 2] , p. 118 pv en/of

een [magazine 3] , p. 118 pv en/of

een [magazine 4] , p. 119 pv en/of

een [magazine 5] , p. 119 pv en/of

een [magazine 6] , p. 119 pv en/of

een [magazine 7] 2, p. 119 en 120 pv en/of

een [magazine 7] 3, p. 120 pv en/of

een [magazine 8] 15, p. 120 en 121 pv en/of

een [magazine 8] 16, p. 121 pv en/of

een [magazine 9] in bestialiteit, p. 121 pv)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

______________________________________________________

MEDEDELINGEN:

De officier van justitie deelt mede dat een toonmap met (een representatieve collectie van) de afbeeldingen is samengesteld, die ter voorkoming van strafbare feiten en verdere verspreiding, niet in het dossier is gevoegd en ook niet in afschrift zal worden verstrekt. De officier van justitie zal deze toonmap als stuk van overtuiging op de terechtzitting aanwezig hebben en aan de rechtbank overleggen. Voorafgaand aan de terechtzitting kan inzage in genoemd materiaal

verleend worden op afspraak met de officier van justitie.

T.a.v. feit 6:

hij

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 14 april 2007 tot en met 13 april 2019 in de gemeente Nederweert, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

afbeeldingen, te weten foto's en/of films en/of video's - en/of (een) gegevensdrager(s), bevattende afbeeldingen, te weten een harde schijf (Medion Hddrive 2 Go met beslagnummer PL2300-2020105633-1462125 en SIM-nummer [nummer 1] ) -

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum 2] ), is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft vervaardigd,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong en/of een voorwerp(en) oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van die [slachtoffer] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) (te weten een vibrator), oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het eigen lichaam door die [slachtoffer] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(een foto (foto 2) met bestandsnaam: [bestandsnaam 1] , p. 110 pv en/of

een foto (foto 3) met bestandsnaam: [bestandsnaam 8] .JPG, p. 110 pv en/of

een foto (foto 7) met bestandsnaam: [bestandsnaam 6] , p. 111 pv en/of

een foto (foto 8) met bestandsnaam: [bestandsnaam 2] .JPG / [bestandsnaam 2] .JPG.jpg, p. 111 en 112

pv en/of

een foto (foto 9) met bestandsnaam: [bestandsnaam 3] JPG, p. 112 pv)

en/of

het met (een) vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de anus en/of de billen en/of borsten van die [slachtoffer] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met (een) vinger(s) en/of de mond/tong en/of (een) voorwerp(en) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de anus en/of de billen en/of borsten van een (ander) persoon door die [slachtoffer] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) (te weten een vibrator) betasten en/of aanraken van het eigen geslachtsdeel en/of de eigen anus en/of de eigen billen en/of borsten door die [slachtoffer] , althans een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(een foto (foto 4) met bestandsnaam: [bestandsnaam 4] .JPG, p. 110 en 111 pv en/of

een foto (foto 6) met bestandsnaam: [bestandsnaam 5] .JPG, p. 111 pv en/of

een foto (foto 7) met bestandsnaam: [bestandsnaam 6] , p. 111 pv)

en/of

het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de anus, de billen en/of de borsten van die [slachtoffer] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(een foto (foto 11) met bestandsnaam: [bestandsnaam 7] .JPG, p. 112 pv)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door die [slachtoffer] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij die [slachtoffer] , althans deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) (o.a. tepelklemmen en/of een vibrator en/of riem(en) om haar nek, polsen en/of in/door haar mond) en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij haar leeftijd past/passen

en/of waarbij die [slachtoffer] , althans deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar kleding ontdoet

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die [slachtoffer] , althans deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de anus, de borsten en/of billen van die [slachtoffer] , althans deze persoon in beeld wordt gebracht

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(een foto (foto 1) met bestandsnaam: [bestandsnaam 8] .JPG, p. 110 pv en/of

een of meer foto('s) (foto 5) met bestandsnaam: [bestandsnaam 9] (2).JPG en/of

[bestandsnaam 10] .JPG en/of [bestandsnaam 11] .JPG, p. 111 pv en/of

een foto (foto 7) met bestandsnaam: [bestandsnaam 12] JPG, p. 111 pv en/of

een foto (foto 10) met bestandsnaam: [bestandsnaam 13] , p. 112 pv)

en/of

het door die [slachtoffer] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, plaats laten nemen voor en/of laten kijken naar een beeldscherm, waarop pornografische afbeeldingen, althans seksuele handelingen (tussen volwassenen) te zien zijn,

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(een foto (foto 12) met bestandsnaam: [bestandsnaam 14] .JPG, p. 112 en 113 pv en p.

1 en 2 aanvullend pv bevindingen nr. 5)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

______________________________________________________

MEDEDELINGEN:

De officier van justitie deelt mede dat een toonmap met (een representatieve collectie van) de afbeeldingen is samengesteld, die ter voorkoming van strafbare feiten en verdere verspreiding, niet in het dossier is gevoegd en ook niet in afschrift zal worden verstrekt. De officier van justitie zal deze toonmap als stuk van overtuiging op de terechtzitting aanwezig hebben en aan de rechtbank overleggen. Voorafgaand aan de terechtzitting kan inzage in genoemd materiaal verleend worden op afspraak met de officier van justitie.

Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie Eenheid Limburg, proces-verbaalnummer PL2300-2020105633, gesloten d.d. 4 april 2022, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 216.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer] d.d. 27 oktober 2020, p. 11-18.

Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 november 2021, p. 84-85.

Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 december 2021, p. 99.

Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 maart 2022, p. 100-102.

Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 januari 2022, p. 103-104.

Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 november 2021, p. 98.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer] d.d. 27 oktober 2020, p. 11-18.

Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 november 2021, p. 97.

Kennisgeving van inbeslagneming, pag. 135.

Kennisgeving van inbeslagneming, pag. 145.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature