E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBLIM:2021:8851
Rechtbank Limburg, 296344 FT/RK 21.397 en 296723 FT/RK 21.416

Inhoudsindicatie:

WHOA-zaak. Verzoek tot homologatie van een akkoord en toestemming voor de eenzijdige opzegging van een overeenkomst als bedoeld in artikel 383 Fw . Een schuldeiser verzoekt om afwijzing van de homologatie. De verzoeken worden toegewezen omdat geen van de afwijzingsgronden van toepassing is. Het feit dat aan een concurrente schuldeiser een garantie is verstrekt, betekent niet dat deze schuldeiser op grond van artikel 374 Fw in een andere klasse moet worden ingedeeld dan de andere concurrente schuldeisers. Ook maakt de garantie niet dat deze schuldeiser een beroep toekomt op artikel 384 lid 3 Fw (‘best interest of creditors’ test). De nakoming van het akkoord is voldoende gewaarborgd omdat onaannemelijk is dat de vordering van de tegenstemmende schuldenaar zo hoog is dat daarvoor onvoldoende is gereserveerd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie