E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBLIM:2020:4513
Rechtbank Limburg, AWB - 20 _ 305,20_379

Inhoudsindicatie:

Toewijzen verzoeken om voorlopige voorzieningen hangende bezwaar: gemeente Beek mag betoging met caravans voorlopig niet beëindigen, nu woonwagenbeleid uitblijft.

Bij het bestreden besluit heeft de gemeente Beek beperkingen aan de betoging van verzoekers gesteld die onder meer inhouden dat het gebruik caravans niet is toegestaan.

De voorzieningenrechter is met verzoekers van oordeel dat de beperking dat het gebruik van caravans op de locatie niet is toegestaan feitelijk een verbod op het voortzetten van de betoging inhoudt. De door verzoekers gekozen vorm van een kampement is van essentieel belang voor hun betoging. Het continu blijven staan met kampeermiddelen is essentieel voor hun protest en laat hun manier van leven zien. Op grond van artikel 5, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wet openbare manifestaties kan een verbod slechts worden gegeven indien een van de in artikel 2 genoemde belangen dat vordert. Deze belangen zijn ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of ter voorkoming van wanordelijkheden.

De gemeente Beek heeft deze belangen in het bestreden besluit op geen enkele wijze nader onderbouwd dan wel aannemelijk gemaakt. Van gezondheidsrisico’s of verkeersproblemen veroorzaakt door de actie van verzoekers is niet gebleken. Van wanordelijkheden is evenmin gebleken. Daarnaast heeft de gemeente Beek in het bestreden besluit niet deugdelijk gemotiveerd dat een dergelijk verbod noodzakelijk is, omdat niet is gebleken dat verweerder niet met lichtere maatregelen had kunnen volstaan.

Het standpunt van de burgemeester dat verzoekers inmiddels hun punt hebben gemaakt, volgt de voorzieningenrechter evenmin. De gemeente Beek kon ter zitting niet duidelijk maken wat er sinds oktober 2018 concreet aan het aantal woonwagenstandplaatsen in de gemeente Beek is gebeurd.

De betogers mogen hun betoging dus voortzetten. Wel kan de burgemeester voorschriften en beperkingen stellen aan de betoging.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie