E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBLIM:2020:2525
Rechtbank Limburg, AWB - 19 _ 712

Inhoudsindicatie:

Verjaring verzoek om nadeelcompensatie op grond van de (toen geldende) Regeling Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999. Als datum van het onderhavige verzoek om nadeelcompensatie heeft te gelden 20 februari 2009, onder meer omdat de eerdere verzoeken op verschillende schades en schadeoorzaken zien. Het Koninklijk besluit van 6 maart 1998 moet als schadeveroorzakend besluit aangemerkt worden, aangezien op dat moment de percelen van eiseressen onder het toepassingsbereik van de Beleidslijn “Ruimte voor de rivier” (Beleidslijn) zijn komen te vallen. Vanaf dat moment was immers duidelijk dat de percelen van eiseressen in het winterbed van de Maas lagen en dat er op grond van de Beleidslijn met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nagenoeg niet meer kon worden gebouwd in het winterbed. Eiseressen hebben niet aannemelijk gemaakt dat er bijzondere omstandigheden zijn op grond waarvan verweerder niet in redelijkheid de verjaringstermijn heeft kunnen tegenwerpen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie