< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Instellen meerderjarigenbewind en mentorschap als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand met inachtneming van notariële volmacht, met publicatie van het bewind.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

UitspraakRECHTBANK LIMBURG

Team Toezicht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummers: 8735167 BM VERZ 20-3950 en 8735168 MS VERZ 20-860

BM-nummer: 394080

MB-nummer: 40146

Uitspraakdatum: 24 september 2020

Beschikking instelling bewind en mentorschap

op het verzoek van:

[verzoekster sub 1] ,

geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedatum 1] ,

wonende [adres 1] te [woonplaats 1] ,

en

[verzoeker sub 2] ,

geboren te [geboorteplaats 2] op [geboortedatum 2] ,

wonende [adres 2] te [woonplaats 2] .

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen op 1 september 2020,

- de bereidverklaringen van de voorgestelde bewindvoerders, mentoren dan wel curatoren.

De kantonrechter heeft vervolgens bepaald dat het verzoek zonder mondelinge behandeling toewijsbaar is en de uitspraak bepaald op heden.

verzoek

De kantonrechter begrijpt uit het ingediende verzoek met bijlagen dat dit primair strekt tot instelling van bewind over de goederen die (zullen) toebehoren aan, alsmede instelling van mentorschap ten behoeve van:

[rechthebbende] ,

geboren te [geboorteplaats 3] op [geboortedatum 3] ,

wonende te [woonplaats 1] , [adres 1] ,

hierna: de rechthebbende/betrokkene,

subsidiair tot ondercuratelestelling van de betrokkene.

beoordeling

Gelet op de bij het verzoekschrift gevoegde bijlagen, speciaal gezien de notariële volmacht, opgemaakt door notaris [naam notaris] te [vestigingsplaats] , verleden op 12 januari 2016, en de bijlagen betrekking hebbende op een primair en subsidiair verzoek, is de kantonrechter van oordeel dat kan worden volstaan met de instelling van een beschermingsbewind en een mentorschap ten behoeve van de betrokkene.

Op grond van de inhoud van de ingezonden stukken is de kantonrechter van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat de betrokkene als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. Met inachtneming van de eerder genoemde notariële volmacht waarin verzoekster sub 1 door de rechthebbende/betrokkene als gevolmachtigde wordt aangesteld en van welke volmacht, na telefonische informatie van notaris Veugen, is gebleken dat deze niet is herroepen dan wel ingetrokken, zal het primaire verzoek worden toegewezen met benoeming van de voorgestelde bewindvoerder en mentor.

Nu dit primaire verzoek geheel strookt met hetgeen bij volmacht is vastgelegd, wordt aan de beoordeling van het subsidiair verzochte niet meer toegekomen.

Verder zal worden overgegaan tot publicatie van het bewind, aangezien de kantonrechter dat in het belang van de rechthebbende/betrokkene acht.

beslissing

De kantonrechter:

- stelt de goederen die (zullen) toebehoren aan [rechthebbende] wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand onder bewind met ingang van heden,

- stelt ten behoeve van [rechthebbende] een mentorschap in met ingang van heden,

- benoemt tot bewindvoerder en mentor:

[verzoekster sub 1] ,

wonende [adres 1] te [woonplaats 1] ,

- bepaalt dat het bewind wordt ingeschreven in het Centraal Curatele- en bewindregister, bedoeld in art. 1:391 BW,

- bepaalt dat de bewindvoerder binnen 4 maanden na de ingangsdatum van het bewind een afschrift van de beschrijving van de aan het bewind onderworpen goederen aan het team Toezicht overlegt,

- wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. B.R.M. de Bruijn, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.JS

Tegen deze beschikking kan – door tussenkomst van een advocaat - hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Den Bosch, door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze beschikking (digitaal) is verstrekt of verzonden binnen drie maanden vanaf de uitspraakdatum en door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening van de uitspraak of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature