E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBLIM:2019:9174
Rechtbank Limburg, AWB - 19 _ 933u

Inhoudsindicatie:

Ziektewet en benadelingshandeling. De rechtbank oordeelt dat er geen handelingen zijn gepleegd door de ex- werknemer tijdens zijn ziekte die kunnen worden aangemerkt als een benadelingshandeling jegens eiseres als eigenrisicodrager. Verweerder heeft daarom terecht, zij het op onjuiste gronden, geconcludeerd dat de weigeringsgrond van artikel 45, eerste lid, aanhef en onder j, van de ZW niet aan de orde is. De vraag of de benadelingshandeling jegens de eigenrisicodrager alleen kan dateren van na 1 januari 2018 of ook van daarvoor, kan daarom onbeantwoord blijven. Beroep gegrond, zelf voorzien, toekenning ZW-uitkering.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie