Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBLIM:2017:4422
Rechtbank Limburg, 5884514 AZ VERZ 17-50

Inhoudsindicatie:

Wwz. UWV heeft toestemming geweigerd om arbeidsovereenkomst met werkneemster op de ‘a-grond’ in art. 7:669 lid 3 BW (bedrijfseconomische redenen) op te zeggen. Kantonrechter wijst verzoek tot ontbinding van arbeidsovereenkomst af, omdat er sprake is van een valse grond voor ontslag: beweerd disfunctioneren van werkneemster (en dus niet bedrijfseconomische redenen) liggen aan het verzoek ten grondslag. Voor ambtshalve aanvulling van het verzoek (bijvoorbeeld met de ‘g-grond’, de verstoorde arbeidsverhouding) is in dit geval geen plaats. Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst wordt afgewezen en verzoek tot wedertewerkstelling werkneemster wordt toegewezen. Daarnaast beslecht de kantonrechter een geschil over de leaseauto die aan werkneemster ter beschikking is gesteld.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug