Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBLIM:2017:3967
Rechtbank Limburg, AWB - 16 _ 1696

Inhoudsindicatie:

Strafontslag. Eiser was werkzaam als ambulance-chauffeur. Naar aanleiding van een klacht van een patiƫnt dat eiser tijdens een rit meermalen niet handfree belde en sms-berichten verstuurde, heeft verweerder nader onderzoek gedaan. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van ernstig plichtsverzuim en dat strafontslag niet onredelijk is. De gevolgen voor eiser zijn groot, maar de feiten zijn dermate ernstig dat verweerde de maatregel van stafontslag mocht toepassen. Het beroep is ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug