Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBLIM:2017:3484
Rechtbank Limburg, AWB 16/3723

Inhoudsindicatie:

Eisers hebben een verzoek om toekenning van een planschadevergoeding ingediend dat door verweerder is afgewezen. Verweerder heeft dit verzoek bij het primaire besluit, gehandhaafd in het bestreden besluit, afgewezen. De rechtbank ziet geen aanleiding om een waardedaling van de agrarische bedrijfswoning van eisers als gevolg van privacyverlies aan te nemen. Ter plaatse van de burgerwoning was het planologisch toegestaan om zowel een agrarische bedrijfswoning als andere agrarische bebouwing te realiseren. Dat zich al een agrarische bedrijfswoning op het perceel bevindt en het realiseren van een tweede agrarische bedrijfswoning op het perceel niet is toegestaan, betekent niet dat sprake is van een omstandigheid op grond waarvan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten dat ter plaatse van de burgerwoning een agrarische bedrijfswoning zou worden gerealiseerd. De feitelijke situatie is bij planvergelijking niet van belang en, onder het oude planologische regime, was het mogelijk dat de eigenaar of een opvolgend eigenaar van het perceel tot sloop van de bestaande agrarische bedrijfswoning en nieuwbouw ter plaatse van de burgerwoning zou overgaan. De rechtbank ziet evenmin aanleiding om een waardedaling van het agrarische bedrijf van eisers als gevolg van het aspect geluid aan te nemen, nu de geluidsnormen reeds worden beperkt door andere, reeds bestaande, woningen. Het beroep is ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug