Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBLIM:2016:10055
Rechtbank Limburg, AWB - 15 _ 2663u

Inhoudsindicatie:

Weigering omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2°, van de Wabo voor vergroting van de opslagcapaciteit afvalverwerker. Procesbelang curator in faillissement. Toepassing artikel 2.21 Wabo vindt slechts op verzoek van de aanvrager plaats. Naleefbaarheid van de te vergunnen situatie dient in het kader van de beoordeling van de gevolgen voor het milieu te worden betrokken. Feitelijk ontstane situatie en niet de overtredingen van de geldende vergunningvoorschriften aan de weigering ten grondslag gelegd. De rechtbank is van oordeel dat verweerder geen aanleiding heft hoeven zien om te onderzoeken of de aangevraagde activiteiten door het stellen van een voorschrift over de hoogte van keermuren vergunbaar zijn. Weigering berust niet op het Landelijk Afvalbeheerplan; verweerder mocht doelmatig afvalbeheer en strijd met de uitgangspunten van het LAP betrekken bij de conclusie dat de aangevraagde opslagcapaciteit leidt tot negatieve gevolgen voor het milieu.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug