< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank veroordeelt een man wegens bezit van kinderporno tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. De man wordt vrijgesproken van verspreiding van kinderporno. De man zal, na detentie, gedurende 2 jaren onder toezicht van de reclassering komen te staan en tevens een ambulante behandeling moeten ondergaan.

UitspraakRECHTBANK LEEUWARDEN

Sector straf

parketnummer 17/880255-10

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 23 februari 2012 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1959 te [geboorteplaats],

wonende te [adres].

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 14 april 2011, 20 december 2011 en 9 februari 2012.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. T. van der Goot, advocaat te Leeuwarden.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 18 juni 2010

te Mantgum, (althans) in de gemeente Littenseradiel, in elk geval in

Nederland,

één of meermalen een (groot aantal)

(in ieder geval 5877 foto's en/of 177 films of daaromtrent) afbeelding(en)

en/of filmfragmenten en/of (een) gegevensdrager(s) (te weten één of meer

computer(s) en/of (een) diskette(s) en/of (een) harddisk(s) en/of (een)

cd-rom(s) en/of (een) DVD('s)) bevattende (een) afbeelding(en),

(telkens)

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk

tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of

uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich door middel

van een geautomatiseerd werk, en/of met gebruikmaking van een

communicatiedienst, de toegang tot die afbeelding(en) heeft

verschaft,

terwijl op die afbeeldinge(n) (een) seksuele gedraging(en)

zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van

achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het vaginaal en/of anaal penetreren [met de penis en/of vinger(s) en/of

een (op een) dildo (gelijkend voorwerp)] en/of een schroevendraaier en/of een

potlood door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een)

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet

heeft/hebben bereikt ([bestandsnamen])

en/of

- het (laten) betasten van de vagina en/of de borsten en/of de billen en/of

de (stijve) penis van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18

jaren nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een persoon die

eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder

meer: [bestandsnamen])

en/of

- het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden van een vinger

tussen de schaamlippen en/of het drukken van een (stijve) penis in/tegen de

vagina en/of de billen van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van

18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer: [bestandsnamen])

en/of

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de (stijve) penis

van een volwassen man door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18

jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer: [bestandsnamen])

en/of

- het in de mond (laten) nemen van de (stijve) penis van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt door een persoon

die (eveneens) kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

(onder meer: [bestandsnamen])

en/of

- het houden van een (stijve) penis naast het gezicht/lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt (onder meer: [bestandsnamen])

en/of

- het (door een volwassen man) masturberen boven en/of ejaculeren op het

lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft

bereikt (onder meer: [bestandsnamen])

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en)

die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij

door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van

kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in

beeld gebracht worden (onder meer: [bestandsnamen])

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en)

die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij

deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt zijn en/of in een omgeving en/of

met voorwerpen en/of in (erotisch getinte) houdingen poseert/poseren die niet

bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich

(vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun

kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de

(onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en)

nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder

meer: [bestandsnamen]),

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Vordering officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd:

- veroordeling voor het ten laste gelegde;

- oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren;

- oplegging van de bijzondere voorwaarde van verplicht reclasseringstoezicht, ook als dat inhoudt het volgen van een ambulante behandeling bij de Ambulante Forensische Psychiatrie;

- onttrokkenverklaring aan het verkeer van de inbeslaggenomen DVD en harde schijven;

- verbeurdverklaring van de computer.

Beoordeling van het bewijs

Vordering artikel 126 na Wetboek van Strafvordering

De raadsman heeft bepleit dat de vordering ex artikel 126 na van het Wetboek van Strafvordering onrechtmatig is geweest, nu er geen sprake was van een verdenking tegen verdachte. De raadsman stelt dat het naar aanleiding van de vordering verkregen bewijsmateriaal dient te worden uitgesloten van het bewijs en dat verdachte dient te worden vrijgesproken.

De rechtbank oordeelt als volgt.

Op 18 maart 2010 ontving het Korps landelijke politiediensten, Team Beeld en Internet, door tussenkomst van Interpol een bericht van het Duitse Bundeskriminalamt te Wiesbaden, met de mededeling dat een Oostenrijkse journalist contact met hen had opgenomen. Deze journalist maakte gebruik van een infiltrant in het [naam netwerk] netwerk, die aangaf dat hij een persoon was tegengekomen die grote hoeveelheden kinderpornografisch materiaal deelde met andere gebruikers. Het IP-adres van deze gebruiker zou leiden naar een IP-adres van de Nederlandse internetprovider Het Net ( KPN ). Deze informatie was onderbouwd door middel van screenshots van [naam netwerk] en het IP-adres.

Op grond van deze informatie bestond naar het oordeel van de rechtbank een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit, te weten overtreding van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht. Er was voor de politie voldoende aanleiding om onderzoek in te stellen naar de gebruiker van het desbetreffende IP-adres. Dat de identiteit van de informant niet bekend is, doet hieraan naar het oordeel van de rechtbank niet af.

De rechtbank verwerpt derhalve het verweer van de raadsman en zal de tengevolge van de vordering ex artikel 126 na van het Wetboek van Strafvordering verkregen informatie bezigen tot het bewijs.

Bezit van kinderpornografische bestanden

De raadsman heeft aangevoerd dat volgens het aanvullend proces-verbaal van bevindingen van het Shared Service Center-Noord van de politie weliswaar kan worden bewezen dat er afbeeldingen van kinderpornografische aard in de "thumbs" op de harde schijf van verdachte zijn aangetroffen, maar dat dit nog geen bezit in de zin van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht hoeft te betekenen. Immers, ook van op internet aangeklikte bestanden worden automatisch thumbs aangemaakt en opgeslagen. De aangetroffen thumbs zijn dus geen bewijs van de bewuste opslag van kinderpornografische bestanden, maar hooguit bewijs van het bekijken hiervan. Nu het bekijken van kinderpornografische bestanden pas sinds 1 januari 2010 strafbaar is gesteld en nu niet is gebleken dat de thumbs na 1 januari 2010 zijn aangemaakt, dient verdachte volgens de raadsman te worden vrijgesproken van het ten laste gelegde. Voorts heeft de raadsman aangevoerd dat het wissen van bestanden met kinderpornografische inhoud middels het programma CCleaner een contra-indicatie van opzettelijk bezit is. Door de bestanden met dit programma te wissen, zou verdachte blijk hebben gegeven de bestanden juist niet te willen bezitten.

De rechtbank oordeelt als volgt.

De rechtbank kan zich verenigen met het door de raadsman ingenomen standpunt dat op basis van het proces-verbaal van het Shared Service Center-Noord niet kan worden vastgesteld wanneer de thumbs precies op de harde schijf van verdachte zijn opgeslagen.

De raadsman heeft in zijn pleidooi echter miskend dat verdachte bij de politie heeft verklaard dat hij in maart 2010 onder de naam [gebruikersnaam] actief was binnen het [naam netwerk] netwerk en dat hij via dit netwerk aan kinderporno kwam.

Daarnaast is uit het onderzoek van het team Digitale Expertise van het Shared Service Center-Noord gebleken dat grote hoeveelheden bestanden met titels die een kinderpornografische inhoud doen vermoeden met het programma Windows Easy Transfer zijn getransporteerd van een station met aanduiding "I:" naar de harde schijf van de computer van verdachte en dat bestanden van de harde schijf van verdachte zijn gewist middels de programma's Eraser en CCleaner. De stelling van de raadsman dat dit een contra-indicatie van opzet op het bezit van kinderpornografische bestanden zou zijn, wordt op geen enkele wijze door de verdachte zelf ondersteund. Bij de politie en de rechter-commissaris heeft verdachte niet in die lijn verklaard. In tegendeel, verdachte heeft bij de politie verklaard dat het een soort verslaving was. Ter terechtzitting heeft verdachte, ofschoon hem meerdere mogelijkheden zijn geboden om zijn verhaal te doen, zich op zijn zwijgrecht beroepen. De rechtbank ziet dan ook geen aanleiding om aan te nemen dat verdachte de 72 afbeeldingen, als bijlage gevoegd in het aanvullend proces-verbaal van Shared Service Center-Noord, niet in zijn bezit wilde hebben.

De rechtbank verwerpt het verweer derhalve en zal bezit van 72 kinderpornografische afbeeldingen bewezen verklaren.

Nu het om een betrekkelijk geringe hoeveelheid, te weten 72 afbeeldingen gaat en aan de rechtbank niet is gebleken hoe lang de bestanden in het bezit van verdachte zijn en of er sprake is van enige andere omstandigheid die erop wijst dat verdachte een gewoonte van het bezitten van kinderpornografische bestanden heeft gemaakt, zal de rechtbank verdachte van dit onderdeel vrijspreken.

Verspreiding van kinderpornografische bestanden

De officier van justitie heeft veroordeling voor verspreiding van 1627 kinderpornografische bestanden gevorderd. Hiertoe heeft hij aangevoerd dat de afbeeldingen op de computer van verdachte en op de DVD van soortgelijke aard zijn, aangezien het om misbruik van zeer jonge kinderen gaat en dat één afbeelding, afkomstig van de computer van verdachte, uit dezelfde serie afkomstig is als een aantal afbeeldingen op de DVD.

De raadsman heeft bepleit dat geen sprake is van verspreiding van kinderpornografische bestanden, nu er geen bewijs is dat de bestanden op de DVD van de Oostenrijkse journalist afkomstig zijn van (de computer van) verdachte.

De rechtbank oordeelt als volgt.

Uit eigen waarneming heeft de rechtbank kunnen concluderen dat de compilatie van afbeeldingen van de DVD en de afbeeldingen van de harde schijf van verdachte op geen enkele wijze overeenkomen, anders dan dat het om misbruik van zeer jonge kinderen gaat.

Dit is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om vast te stellen dat de bestanden afkomstig zijn van verdachte.

De ter terechtzitting door de officier van justitie getoonde afbeelding, afkomstig van de computer van verdachte, zou deel kunnen uitmaken van dezelfde serie als een aantal afbeeldingen, zichtbaar in de compilatie van afbeeldingen van de DVD. Het is de rechtbank echter bekend dat op het internet series van kinderpornografische afbeeldingen circuleren en dat zedenrechercheurs dan ook vaak foto's herkennen van bepaalde series. Dit is naar het oordeel van de rechtbank dan ook onvoldoende om aan te nemen dat deze afbeelding of alle afbeeldingen van de DVD door verdachte zijn verspreid.

Nu aan de rechtbank op geen enkele wijze is gebleken dat de kinderpornografische afbeeldingen van de DVD afkomstig zijn van verdachte, is de rechtbank van oordeel dat er onvoldoende bewijs is voor het ten laste gelegde verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen. De rechtbank zal verdachte derhalve vrijspreken van dit onderdeel.

De rechtbank past de hierna te noemen bewijsmiddelen1 toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder weergegeven.

1. Een proces-verbaal van Shared Service Center-Noord, Team Digitale Expertise2, bevattende een relaas en bijlage Rapport voor Windows Easy Transfer3, inhoudende:

Uit nader onderzoek aan de vrije schijfruimte van bedoelde harde schijf, bleek mij dat deze vrije ruimte was overgeschreven met de waarde "nul". Hierdoor is eerder beschreven informatie gewist uit de vrije schijfruimte. Dit is een gekende anti-forensische methode, gebruikt door personen die er zeker van willen zijn dat hetgeen zij verwijderd hebben, niet weer zichtbaar voor derden (onder andere forensische onderzoekers) is. Door mij werd onder andere in de lijst met op de computer geïnstalleerde programma's het programma CCleaner aangetroffen. Dit programma is kennelijk op 5 juni 2010, omstreeks 14:15 voor het laatst gebruikt. Ook werd het programma Eraser aangetroffen, wat dezelfde werking heeft. Dit programma werd op 5 juni 2010 omstreeks 13:48 voor het laatst gebruikt.

Door mij werd in de map "\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\MigWiz\" het bestand "migrep.html" aangetroffen, gemaakt door het programma Windows Easy Transfer.

Dit programma kan onder andere worden gebruikt om grote hoeveelheden bestanden naar een computer over te zetten. In deze rapportage wordt een groot aantal namen van bestanden vermeld die vanaf een station met de aanduiding "I:", gevolgd door een mapnaam naar de onderzochte computer zijn overgezet. Een afdruk van dit bestand gaat als bijlage bij dit proces-verbaal. In deze rapportage lees ik veel verwijzingen naar bestandsnamen die direct associaties oproepen in relatie tot kinderporno. Dit bestand is aangemaakt op 30 april 2010 omstreeks 20:45 uur en laatstelijk gewijzigd op 25 mei 2010 omstreeks 20:56 uur.

Registerwaarden [naam netwerk] software

Bij de installatie van het software pakket [naam netwerk], bedoeld voor het laten werken van een forum waar vandaan bestanden kunnen worden gehaald, worden er in het register van het besturingssysteem diverse zogenoemde sleutels ("keys") aangemaakt. Deze sleutels worden in een boom- of mappenstructuur weggeschreven.

Deze sleutels c.q. de inhoud ("Data") worden bij elke wijziging opnieuw bewaard.

In het bestand NTUSER.DAT worden de gebruikersgerelateerde instellingen bewaard. Gebruikersgerelateerde sleutels van [naam netwerk] met betrekking tot de instellingen van dit programma worden onder andere opgeslagen in de map: "Software\Gabest\Media Player Classic\Settings". Ik zag hierin de volgende sleutels staan:

[naam sleutels]

Deze sleutels waren laatstelijk opgeslagen door het besturingssysteem op 3 juni 2010 omstreeks 22:39 uur.

Gelet op de verwijzing naar "C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\afbeldingen" heb ik een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van kinderpornografische afbeeldingen in het bestand "thumbs.db". In het bestand "thumbs.db" trof ik 72 afbeeldingen aan, waarvan een zeer groot deel pornografische afbeeldingen met daarop jonge tot zeer jonge kinderen.

Door het besturingssysteem worden continu delen van het geheugen tijdelijk weggeschreven naar de harde schijf en vandaar kort daarna weer ingelezen. Dit wegschrijven gebeurt in een bestand met de naam "Pagefile.sys". Dit is een relatief groot bestand, waarin dus alleen gegevens staan die in het geheugen van dat systeem geladen zijn geweest. Ook in dit bestand trof ik pornografische afbeeldingen met daarop jonge tot zeer jonge kinderen aan.

2. De eigen waarneming van de rechtbank, betreffende een fotomap4, inhoudende 72 afbeeldingen afkomstig van de harde schijf van de computer van verdachte:

De rechtbank ziet een aantal afbeeldingen waarop zeer jonge kinderen te zien zijn. De rechtbank ziet peuters en baby's, zowel jongens als meisjes, wier lichaamsopeningen worden betast en binnengedrongen door vingers. Op enkele afbeeldingen is een penis te zien bij het hoofd of in de mond van een baby.

3. Een schriftelijk stuk, te weten een brief van Interpol Wiesbaden5, onder meer inhoudende:

The informer came across a suspect with the nick-name "[gebruikersnaam]" within [naam netwerk]. According to the [naam netwerk] statistic, this suspect had been registered since 27.02.2010. [gebruikersnaam] had a large amount of child pornography depicting very young victims.

4. Een proces-verbaal van bevindingen, onder meer inhoudende:

De computer van verdachte heb ik voor onderzoek overgedragen aan de afdeling Shared Service Center-Noord, Team Digitale Expertise. Tijdens deze overdracht heb ik samen met een medewerker van genoemde afdeling, de op de harde schijf van verdachte aanwezige data in een zogenaamde preview mode bekeken. Het bleek mij dat verdachte het programma [naam netwerk] op zijn harde schijf aanwezig had en dat hij binnen dit programma een zogenaamde sharemap genaamd "sharefolders" had met twee hoofddirectories, te weten:

[naam mappen]. Deze beide mappen waren weer onderverdeeld in submappen. Deze mappen hadden vaak de namen van meisjes en jongens of bestandnamen zoals "Preteen Boys Ages 4 To 13" of "7 years old" en dergelijke.

5. De verklaring van verdachte6, inhoudende:

V= vraag verbalisant / A = antwoord verdachte

V: Hoe lang heeft u deze computers in uw bezit of ter beschikking?

A: De computer die in beslag genomen is, heb ik sinds vorig jaar na de zomer. Ik weet het niet precies. De laptop heb ik volgens mij in 2008 gekocht.

V: Waar bent u op vakantie geweest?

A: In Zweden.

V: Wanneer bent u vertrokken?

A: Ik ben zaterdag 5 juni 2010 vertrokken en ik ben op woensdag 16 juni 2010 vroeg in de morgen thuisgekomen.

6. De verklaring van verdachte7, inhoudende:

V= vraag verbalisant / A = antwoord verdachte

V: je bent oa aangehouden voor de verspreiging van kinderporno. Hoe kwam je daaraan?

A: via internet, via [naam netwerk]. Dat is een freeware programma, dus dat kun je gewoon gebruiken. [naam netwerk] is een uitwisselingsprogramma.

V: windt het je seksueel op? Je werkt ook met baby's.

A: het is te smerig voor woorden.

V: maar je houdt je er wel mee bezig. Hoe komt dat? Zou je er wel van af willen?

A: op mijn manier was ik er van af, ik was ermee gestopt.

V: kun je daar wat over vertellen?

A: ik dacht dat alles al weg was.

V: waarom heb je het verwijderd?

A: omdat ik er genoeg van had. Ik wilde ermee stoppen.

V: lukt dat alleen?

A: Ik denk dat dat was gelukt. Het is een soort verslaving. Ik heb een internetverslaving.

7. De verklaring van verdachte8, inhoudende:

V= vraag verbalisant / A = antwoord verdachte

V: kinderporno heeft wel te maken met iets seksueels. Als dat niet zo is, moet je dat zeggen.

A: ik weet het niet, het is misschien het willen hebben, het verzamelen.

8. De verklaring van verdachte9, inhoudende:

Ik erken betrokkenheid bij het feit. U vraagt of ik in maart 2010 actief was in het [naam netwerk] Network onder de naam [gebruikersnaam]. Ja. Dat deed ik destijds. Ook heb ik het bericht gezonden aan een andere gebruiker, zoals verwoord is in de voorlopige bevindingen in het onderzoek naar de inbeslaggenomen computer (pagina 3) van het dossier.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het ten laste gelegde bewezen, met dien verstande dat:

hij in de periode van 1 januari 2009 tot en met 18 juni 2010 te Mantgum, in de gemeente Littenseradiel, 72 afbeeldingen en gegevensdragers (te weten computer en een harddisk) bevattende afbeeldingen), heeft verworven en in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit onder meer

- het vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of vinger door een persoon van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

- het betasten van de vagina van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt door een persoon

en/of

- het betasten van de vagina en/of het houden van een vinger tussen de schaamlippen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

- het in de mond nemen van de stijve penis van een man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

- het houden van een stijve penis naast het gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

De verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op het misdrijf:

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden strafsoort en strafmaat in aanmerking:

- de aard en de ernst van de gepleegde feiten;

- de omstandigheden waaronder deze zijn begaan;

- de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en deze naar voren komt uit het uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 18 juni 2010 en het reclasseringsadvies d.d. 24 augustus 2010;

- de vordering van de officier van justitie;

- het pleidooi van de raadsman.

Verdachte heeft enige tientallen kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit gehad. Hij heeft daardoor een bijdrage geleverd aan het in stand houden van een circuit van verboden afbeeldingen waarop seksueel misbruik van kinderen wordt weergegeven. Strafverhogend is dat het gaat om extreem harde kinderpornografie, namelijk om misbruik van baby's en peuters, waarbij sprake is van penetratie van diverse lichaamsopeningen. Deze afbeeldingen zijn door hun aard uitermate choquerend. Voor de bestraffing van het bezit van kinderpornografie hanteert de rechtbank een landelijk oriëntatiepunt. Nu sprake is van bezit onder de hiervoor genoemde strafverzwarende omstandigheden behoort het uitgangspunt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf te zijn. Verdachte heeft ter terechtzitting niet veel gezegd over zijn persoonlijke omstandigheden. Bij de politie heeft verdachte verklaard dat het een soort verslaving was en uit het voorlichtingsrapport blijkt dat hij inmiddels om hulp heeft gevraagd bij de ambulante psychiatrie. Bij de reclassering heeft verdachte toegegeven dat de afbeeldingen bij hem seksuele prikkels opriepen. De reclassering adviseert een meld- en behandelplicht in het kader van een (deels) voorwaardelijke veroordeling.

De rechtbank is van oordeel dat toezicht door de reclassering en behandeling door een psychiater nodig zijn om verdachte van zijn obsessief gedrag te genezen en herhaling van het gewraakte gedrag te voorkomen. Zij zal verdachte dan ook veroordelen tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf met de hiervoor genoemde bijzondere voorwaarden.

De straf valt lager uit dan gevorderd, omdat de rechtbank verdachte vrijspreekt van het verspreiden van de gewraakte afbeeldingen.

Inbeslaggenomen goederen

De rechtbank acht de inbeslaggenomen voorwerpen vatbaar voor onttrokkenverklaring aan het verkeer nu de feiten met behulp van deze voorwerpen zijn begaan en zij van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan door verdachte in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14 b, 14c, 14d, 36b, 36c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT, RECHTDOENDE:

Verklaart het ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar in voege als voormeld en verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt verdachte te dier zake tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden.

Bepaalt, dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot vier maanden niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op twee jaren, de hierna te noemen algemene of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Stelt als algemene voorwaarden:

a. dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

b. dat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit, medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt.

Stelt als bijzondere voorwaarde, dat de veroordeelde:

- zich bij het ingaan van de proeftijd meldt bij Reclassering Nederland te Leeuwarden;

- ervoor zorgt dat hij gedurende de proeftijd bereikbaar is voor deze reclasseringsinstelling;

- zich gedurende de proeftijd gedraagt naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens genoemde reclasseringsinstelling, ook als dit inhoudt het volgen van een behandeling bij de Ambulante Forensische Psychiatrie.

Draagt genoemde reclasseringsinstelling op de veroordeelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen.

Beveelt, dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en/of voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de inbeslaggenomen personal computer, DVD en harde schijf.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezenverklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H. Severein, voorzitter, mr. M.R. de Vries en mr. Y. Huizing, rechters, bijgestaan door L. Palstra, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 23 februari 2012.

--------------------------------------------------------------------------------

1 De genoemde processen-verbaal zijn in de wettelijke vorm op ambtseed en door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt; de genoemde pagina's bevinden zich in het doorgenummerde proces-verbaal met OPS-dossiernummer [nummer], gesloten op 25 november 2010.

2 Het proces-verbaal van Service Center Noord, Team Digitale Expertise, opgemaakt door [naam verbalisant] d.d. 19 november 2010, pagina's 64-70.

3 Bijlage 2 van het proces-verbaal van Service Center Noord, Team Digitale Expertise, opgemaakt door [naam verbalisant] d.d. 19 november 2010, pagina's 74-137.

4 Bijlage A van het proces-verbaal van bevindingen opgemaakt door [naam verbalisant] d.d. 6 november 2011.

5 De brief van Interpol Wiesbaden, d.d. 30 maart 2010, pagina 37.

6 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte, d.d. 18 juni 2010, pagina 156 en 157.

7 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte, d.d. 21 juni 2010, pagina's 160-164.

8 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte, d.d. 24 juni 2010, pagina 170.

9 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte, d.d. 18 juni 2010, pagina 174.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature