E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6546
LJN BY6546, Rechtbank Haarlem, 188573

Inhoudsindicatie:

echtscheiding / alimentatie. Uit hetgeen hierover door de man ter zitting is verklaard is gebleken dat het jarenlang gebruikelijk was om privé-uitgaven met opnames uit rekening-courant te bekostigen. De rekening-courant schuld liep daardoor op en deze werd verschillende malen achteraf met dividenduitkeringen gladgestreken.

De vraag die thans voorligt is of het gelet op het huidige economische klimaat al dan niet redelijk is om er vanuit te gaan dat deze dividenduitkeringen c.q. opnames in rekening-courant niet langer kunnen worden voortgezet, zoals door de man is betoogd.

De rechtbank is van oordeel dat de man onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat voortzetting van de huidige gang van zaken bedrijfseconomisch niet langer mogelijk is.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie