E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBHAA:2012:BX0869
LJN BX0869, Rechtbank Haarlem, 11/5838, 11/5839

Inhoudsindicatie:

De rechtbank komt tot het oordeel dat de waardering van de woning naar de waardepeildatum 1 januari 2009 in het onderhavige geval leidt tot een met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM strijdige buitensporige last. Van een “fair balance” is daarom in dit geval geen sprake. Dit betekent dat een strikte toepassing van artikel 21, vijfde lid van de Successiewet 1956 (tekst 2010) achterwege dient te blijven. De strijdigheid met artikel 1 van het Eerste Protocol kan in dit geval worden opgeheven door aan te sluiten bij de door de wetgever vanaf het jaar 2012 ingevoerde wetgeving, zodat in plaats van de WOZ-waarde naar de peildatum 1 januari 2009, de WOZ-waarde van de woning in aanmerking dient te worden genomen naar de peildatum 1 januari 2010. De rechtbank verklaart de beroepen gegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie