< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Spaans namenrecht. Dubbele nationaliteit kind

UitspraakRECHTBANK HAARLEM

Sector civiel

familie- en jeugdrecht

wijziging geboorteakte

zaak-/rekestnr.: 183566 / FA RK 11-2459

beschikking van de enkelvoudige kamer voor familiezaken van 27 december 2011

op verzoek van:

De officier van justitie in het arrondissement [plaats],

gevestigd te [plaats],

hierna mede te noemen: de ovj.

strekkende tot wijziging van:

de geboorteakte [nummer] van het jaar 2007 van de gemeente [plaats] van het kind:

[naam kind],

geboren uit het huwelijk van [naam man] en [naam vrouw].

1 Verloop van de procedure

Voor het verloop van de procedure verwijst de rechtbank naar de volgende stukken:

- het op 13 juli 2011 ontvangen verzoekschrift met bijlagen van de officier van justitie.

2 De vaststaande feiten

2.1 Uit het afschrift van de akte van geboorte met nummer [nummer] blijkt dat de minderjarige [naam kind], op [datum] 2007 te [plaats] is geboren uit het huwelijk van:

[naam vader], (hierna de vader), geboren op [datum] 1970 te [plaats], Spanje en

[naam moeder], (hierna de moeder), geboren op [datum] 1973 te [plaats], Spanje.

2.2 Uit de brief van 5 juli 2011 van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente [plaats] (hierna ABS) aan de ovj blijkt dat beide ouders de Spaanse nationaliteit bezitten en het kind de Nederlandse én de Spaanse nationaliteit.

3 Het verzoek

3.1 De ABS verzoekt in voormelde brief aan de ovj haar te gelasten aan de geboorteakte van de minderjarige een latere vermelding toe te voegen waarbij de geslachtsnaam van de minderjarige wordt verbeterd in [naam] en daarna wordt gewijzigd in [naam].

3.2 De ABS grondt haar verzoek op de stelling dat bij het opmaken van de akte van geboorte van het kind in 2007 ten onrechte het Spaanse naamrecht is toegepast, terwijl op grond van artikel 2 van de Wet Conflictenrecht Namen (hierna WCN) het Nederlandse naamrecht had moeten worden toegepast omdat het kind zowel de Nederlandse als de Spaanse nationaliteit bezit.

3.3 Uit voormelde brief van 5 juli 2011 blijkt voorts dat door de ouders van het kind aan de ABS een verzoek is gedaan tot behoud van de geslachtsnaam [naam].

De ouders zijn van mening dat hun kind de gecombineerde dubbele geslachtsnaam conform het Spaanse recht kan krijgen. De ouders beroepen zich daarbij naar de beschikking van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 11 juni 2003, welke beschikking op 27 januari 2004 door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch is bekrachtigd, almede op de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 2 oktober 2003.

De gemeente heeft een door de ouders op 31 december 2007 ondertekende verklaring overgelegd waaruit het verzoek van de ouders blijkt.

4 Beoordeling

4.1 De ABS heeft, gelet op haar functie, de verplichting het toepasselijke recht toe te passen op de in haar gemeente bevindende aktes van de burgerlijke stand, waaronder de hiervoor bedoelde geboorteaktes van de minderjarige. Daarnaast heeft de ABS er belang bij dat aktes waarin sprake is van misslagen, schrijf- en spelfouten worden verbeterd zodat deze akten tegenover derden bewijskracht hebben over o.a. de geslachtsnaam van de minderjarige.

4.2 Toewijzing van het verzoek van de ABS zou ertoe leiden dat aan de oorspronkelijk opgemaakte geboorteakte van de minderjarige waarbij het Spaanse namenrecht is toegepast een eerste nadere akte wordt toegevoegd waar uit blijkt dat naar het Nederlandse namenrecht de geslachtsnaam van de minderjarige [naam] zal zijn. Vervolgens dient een tweede nadere akte aan beide geboorteakte te worden toegevoegd waaruit blijkt dat naar Spaans namenrecht de geslachtsnaam van de minderjarige [naam] zal zijn. Daaruit blijkt dat na toewijzing van het verzoek de minderjarige haar oorspronkelijk gegeven geslachtnaam behoudt.

4.3 De rechtbank is van oordeel dat de verzochte wijziging een onevenredige inbreuk is op de identiteit van de minderjarige. De minderjarige mag immers op grond van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 2 oktober 2003 in Nederland een geslachtsnaam naar Spaans recht dragen nu het de Nederlandse en de Spaanse nationaliteit bezit.

4.4 Los van de vraag of de rechtbank beide verzoeken in een beschikking kan toewijzen, zal de minderjarige telkens worden geconfronteerd met een wijziging van de geslachtsnaam, die feitelijk geen wijziging is, wanneer zij noodzakelijkerwijs een afschrift van haar geboorteakte nodig heeft.

Indien de rechtbank op het verzoek tot (het opnieuw) toepassen van het Spaanse namenrecht pas kan beslissen nadat de beschikking tot toepassing van het Nederlandse namenrecht is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, zal dit voor zowel voor de minderjarige als haar ouders in Nederland en Spanje tot ernstige ongemakken kunnen leiden wanneer legitimatie noodzakelijk is omdat de geslachtsnaam van de minderjarige dan (tijdelijk) is gewijzigd.

4.4 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal het verzoek van de ABS worden afgewezen.

5 Beslissing

De rechtbank:

Wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.A. Otter en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 27 december 2011, in tegenwoordigheid van M.P. Joukes als griffier.

Tegen deze beschikking kan – voor zover er definitief is beslist – door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De verzoekende partij en/of de zich verwerende partij dient het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature