E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBHAA:2011:BU4920
LJN BU4920, Rechtbank Haarlem, 15-801135-11

Inhoudsindicatie:

Invoer cocaïne Schiphol. Strafmaatverweer. Zuiverheid cocaïne. De verdediging heeft aangevoerd dat voor de bepaling van de op te leggen straf aan de hand van de LOVS oriëntatiepunten niet mag worden uitgegaan van een hoeveelheid van 396,9 gram, nu het gehalte aan cocaïne in het bij verdachte aangetroffen materiaal niet is vastgesteld. De rechtbank stelt ten aanzien van dit verweer voorop dat de zuiverheid van cocaïne daalt naar mate de cocaïne verder wordt verspreid en verhandeld. Het voorliggende geval betreft cocaïne in vaste vorm die is gesmokkeld vanuit Suriname. Nu dat land relatief dicht bij de plaats van oorsprong van de cocaïne is gelegen, is voorshands niet aannemelijk dat de cocaïne veel schakels zal zijn gepasseerd en veelvuldig zal zijn versneden. Daarbij komt dat de wijze van transport (verborgen in bollen in de ingewanden van koeriers) arbeidsintensief en riskant is, en dat de te verwachten opbrengsten hoger zullen zijn naarmate deze bollen een groter gehalte aan cocaïne bevatten. Voorts is het zo dat in vergelijkbare zaken waarin sprake is van cocaïne in de vaste vorm zoals door verdachte is binnengebracht, de LOVS oriëntatiepunten uitgangspunt vormen voor de strafoplegging, waarbij de gewichtsbepaling altijd op dezelfde manier plaatsvindt als in de onderhavige zaak is gebeurd. Verdachte wordt dus niet anders of zwaarder bestraft dan verdachten in vergelijkbare zaken. De rechtbank verwerpt het verweer.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie