E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBHAA:2010:BL0633
LJN BL0633, Rechtbank Haarlem, 147244-08-2149

Inhoudsindicatie:

Facultatief verrekenbeding: Nu de verklaringen van partijen over hun bedoelingen bij het opmaken en sluiten van de huwelijkse voorwaarden haaks op elkaar staan, zij ter zake geen bewijsaanbod hebben gedaan en het dossier van de behandelend notaris geen nadere informatie heeft opgeleverd, zal naar het oordeel van de rechtbank voor de uitleg van het beding moeten worden aangeknoopt bij de tekst van het beding. Dit betekent dat de vrouw geen aanspraak kan maken op verrekening, nu de man zich daartegen verzet. Dat partijen tijdens hun huwelijk geen uitvoering hebben gegeven aan het verrekenbeding leidt niet tot een ander oordeel, omdat dit enkele gegeven, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet van doorslaggevende betekenis kan zijn voor de uitleg van het verrekenbeding.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie