E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBHAA:2009:BL5493
LJN BL5493, Rechtbank Haarlem, 146101 / FA RK 08-1691

Inhoudsindicatie:

Omgang / grootuders / family life. Gelet op de positieve rol die de grootouders in het leven van de oudste drie kinderen spelen is de rechtbank van oordeel dat [naam kind 4] een afgeleid recht heeft op omgang met haar grootouders en dat dit ook in haar belang is. Er is onder de hiervoor weergegeven omstandigheden naar het oordeel van de rechtbank sprake van een situatie waaruit voortvloeit dat tussen de grootouders en [naam kind 4] een (afgeleide) nauwe persoonlijke betrekking bestaat. De rechtbank zal de grootouders derhalve ontvankelijk verklaren ten aanzien van het verzoek om omgang met [naam kind 4].

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie