E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBHAA:2009:BJ6139
LJN BJ6139, Rechtbank Haarlem, 153743-09-217

Inhoudsindicatie:

alimentatie / jong-meerderjarige / behoefte. De man heeft er op gewezen dat het gebrek aan inkomen aan de jong-meerderjarige zelf kan worden verweten en dat de man ook daarom niet meer onderhoudsplichtig is. Dit standpunt miskent evenwel het in artikel 1:392, lid 2 BW neergelegde uitgangspunt, dat de onderhoudsplicht bestaat ongeacht de behoeftigheid. Dit impliceert immers dat de jong-meerderjarige geen verplichting jegens de onderhoudsgerechtigde heeft om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Of het gebrek aan inkomen aan de jong-meerderjarige zelf is te wijten, doet dan ook niet ter zake. Ter zitting heeft de man zich nog beroepen op de matigingsgrond van artikel 1:399 BW , in die zin dat er sprake zou zijn van zodanige gedragingen van de jong-meerderjarige dat van de man in redelijkheid niet of niet ten volle kan worden gevergd een bijdrage aan de jong-meerderjarige te voldoen. De rechtbank is van oordeel dat deze wijziging van de grondslag van het verzoek in strijd is met de goede procesorde.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie