< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Adoptie. Gebleken is dat verzoekster en [naam vrouw] inmiddels geen relatie meer met elkaar hebben. Zij zijn thans nog op hetzelfde adres woonachtig, maar zijn voornemens apart te gaan wonen. Ondanks dat de relatie tussen partijen is geëindigd, is de rechtbank van oordeel dat, gelet op de overgelegde stukken, de gevraagde adoptie in het kennelijk belang van de minderjarige is zodat, ook in deze situatie, het verzoek voor toewijzing vatbaar is.

UitspraakRECHTBANK HAARLEM

Sector civiel

familie- en jeugdrecht

adoptie

zaak-/rekestnr.: 152803/2008-4475

beschikking van de enkelvoudige kamer voor familiezaken van 24 februari 2009

gegeven op het verzoek van:

[naam verzoekster],

wonende te [plaats],

hierna mede te noemen: verzoekster,

advocaat: mr. S.D. Bhagdawin, kantoorhoudende te Zaandam,

strekkende tot adoptie en het vaststellen van gezamenlijk gezag ten aanzien van:

[naam minderjarige],

geboren op [datum] 2005 te [plaats].

1 Verloop van de procedure

Voor het verloop van de procedure verwijst de rechtbank naar de volgende stukken:

- het op 11 december 2008 ter griffie van deze rechtbank ontvangen verzoekschrift, met bijlagen.

2 De vaststaande feiten

Uit de overgelegde bescheiden blijkt het volgende:

- de minderjarige is geboren op [datum] 2005 te [plaats] als zoon van [naam vrouw];

- de minderjarige is verwekt door middel van kunstmatige inseminatie met het semen van een bekende donor;

- de donor heeft bij brief van 9 december 2008 schriftelijk verklaard geen belanghebbende te zijn in de adoptieprocedure van voornoemde minderjarige; daarnaast heeft hij op 10 december 2008 een instemmingsverklaring ondertekend;

- [naam vrouw] is van rechtswege belast met het gezag over de minderjarige;

- verzoekster en [naam vrouw] zijn op [datum] 1999 een geregistreerd partnerschap aangegaan. Dit geregistreerde partnerschap is op [datum] 2004 omgezet in een huwelijk, van welk huwelijk op [datum] 2008 door de rechtbank Amsterdam de echtscheiding is uitgesproken;

- verzoekster en [naam vrouw] wonen nog op hetzelfde adres;

- de met het gezag belaste ouder stemt in met het verzoek tot adoptie;

- de minderjarige is het eerste kind tot wie verzoekster in familierechtelijke betrekking komt te staan.

3 Beoordeling van het verzoek

Ten aanzien van de adoptie

3.1 Gebleken is dat verzoekster en [naam vrouw] inmiddels geen relatie meer met elkaar hebben. Zij zijn thans nog op hetzelfde adres woonachtig, maar zijn voornemens apart te gaan wonen. Ondanks dat de relatie tussen partijen is geëindigd, is de rechtbank van oordeel dat, gelet op de overgelegde stukken, de gevraagde adoptie in het kennelijk belang van de minderjarige is zodat, ook in deze situatie, het verzoek voor toewijzing vatbaar is. Hierbij neemt de rechtbank in aanmerking dat verzoekster en [naam vrouw] bij de echtscheiding goede en duidelijke afspraken hebben gemaakt over de co-ouderschapsregeling. Deze afspraken zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant . Tevens is duidelijk geworden dat verzoekster daadwerkelijk inhoud geeft aan het mede-moederschap, welke situatie na het uiteengaan van partijen zal worden gecontinueerd. Daarnaast is komen vast te staan dat de minderjarige thans en naar voor de toekomst redelijkerwijs is te voorzien niets meer van de donor als ouder te verwachten heeft.

Ten aanzien van het gezag

3.2 Verzoekster heeft verzocht voor recht te verklaren dat zij en [naam vrouw] gezamenlijk het gezag over de minderjarige uitoefenen. Uit artikel 1:198 BW blijkt dat de moeder van een kind de vrouw is uit wie het kind is geboren of die het kind heeft geadopteerd. In artikel 1:253sa BW is geregeld dat bij de geboorte van een kind tijdens een geregistreerd partnerschap of huwelijk van rechtswege gezamenlijk gezag ontstaat.

3.3 De rechtbank ziet zich thans geplaatst voor de vraag of op grond van artikel 1:253sa BW gezamenlijk gezag ontstaat voor alle ouders samen met hun echtgenoot of geregistreerd partner, tijdens wier relatie een kind is geboren. Deze vraag dient, gelet op de algemeen gestelde formulering van artikel 1:253sa BW bevestigend worden beantwoord. In dit artikel gaat het mede over de situatie dat een kind wordt geboren staande een geregistreerd partnerschap of huwelijk van twee vrouwen. In dat geval oefenen de ouder en haar echtgenoot die niet de ouder is, gezamenlijk het gezag uit, tenzij de minderjarige in familierechtelijke betrekking staat tot een andere ouder. In het onderhavige geval is er geen sprake van een andere ouder, zodat van rechtswege gezamenlijk gezag is ontstaan nu verzoekster en [naam vrouw] ten tijde van de geboorte van de minderjarige waren gehuwd. De rechtbank zal het verzoek dan ook, bij gebrek aan belang, afwijzen.

4 Beslissing

De rechtbank:

4.1 Spreekt uit de adoptie van de minderjarige van het mannelijk geslacht:

[naam minderjarige],

geboren op [datum] 2005 te [plaats],

door verzoekster voornoemd.

4.2 Wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.A. Otter, tevens kinderrechter, en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 24 februari 2009, in tegenwoordigheid van

R.C.M. Gerritsen-Martens als griffier.

Tegen deze beschikking kan – voor zover er definitief is beslist – door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De verzoekende partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het beroep in te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature