E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBHAA:2009:BH4520
LJN BH4520, Rechtbank Haarlem, AWB 08/3276

Inhoudsindicatie:

Loondoorbetalingsverplichting wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen, art. 5 Beleidsregels verlenging loondoorbetaling Poortwachter.

Nu de werkneemster blijkens de Probleemanalyse van 11 april 2007 benutbare mogelijkheden had en de bedrijfsarts dit oordeel nadien niet heeft gewijzigd, kon van eiseres worden gevraagd een re-integratietraject te starten. Eiseres acht het stopzetten van dit traject niet verwijtbaar omdat de bedrijfsarts (achteraf) heeft verklaard dat op het moment van tenuitvoerlegging van het traject de werkneemster niet in een situatie was een opleiding te volgen. Echter, hieruit volgt niet dat zij (toch) geen benutbare mogelijkheden had. Indien eiseres had gemeend dat de werkneemster minder kon dan de bedrijfsarts meende, had zij een deskundigenoordeel moeten vragen. Onder deze omstandigheden mocht verweerder uit de re-integratieverslagen afleiden dat het voortzetten van een re-integratietraject tweede spoor van eiseres verwacht had kunnen worden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie