< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat het de meest zuivere weg is om het huwelijk van partijen in te laten schrijven, zodat de juridische situatie in overeenstemming wordt gebracht met de feitelijke situatie. Hierdoor zal de minderjarige staande het huwelijk zijn geboren, waardoor zij automatisch de Nederlandse nationaliteit en de achternaam van de vader verkrijgt.

De rechtbank zal de behandeling van de zaak Pro Forma aanhouden in afwachting van de inschrijving van de huwelijksakte door partijen.

UitspraakRECHTBANK HAARLEM A

Sector Familie- en Jeugdrecht

gerechtelijke vaststelling vaderschap

zaak-/rekestnr.: 142788/08-294

beschikking van de enkelvoudige kamer voor familiezaken van 29 mei 2008

in de zaak van:

[naam moeder],

wonende te [plaats],

hierna mede te noemen: de moeder,

procureur: mr. M. Middeldorp,

advocaat: mr. M.M. van Straten, kantoorhoudende te Amsterdam.

1 Verloop van de procedure

1.1 Voor het verloop van de procedure verwijst de rechtbank naar de volgende stukken:

- het op 17 januari 2008 ter griffie van deze rechtbank ingekomen verzoekschrift met bijlagen van de moeder;

en het verhandelde ter terechtzitting op 21 april 2008 in aanwezigheid van de moeder, bijgestaan door haar raadsvrouw en de heer [naam vader].

2 De vaststaande feiten.

Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter terechtzitting is het volgende gebleken:

2.1 De moeder en [naam vader] (verder: de vader) zijn op [datum] 2004 te Marokko volgens de Marokkaanse wet gehuwd, doch zij hebben dit huwelijk niet in Nederland laten inschrijven.

Gedurende dit huwelijk is op [datum] 2006 in de gemeente [plaats] geboren het thans nog minderjarige kind:

- [naam minderjarige].

2.2 Doordat de moeder en de vader niet voor de Nederlandse wet zijn gehuwd is de moeder naar Nederlands recht van rechtswege belast met het gezag over de minderjarige.

3 Het verzoek en de grondslag daarvan

3.1 Het verzoek van de moeder strekt tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van de minderjarige voornoemd en te bepalen dat de volledige naam van de minderjarige zal luiden: [naam minderjarige].

3.2 De moeder heeft haar verzoek gebaseerd op de stelling dat de vader de verwekker is van de minderjarige en dat zij en de vader niet op de hoogte waren van het feit dat indien de erkenning na de geboorte plaatsvindt, het kind niet (meer) automatisch de Nederlandse nationaliteit verkrijgt. De moeder en de vader hebben nog twee minderjarige kinderen die wel voor hun geboorte zijn erkend en hierdoor vanaf de geboorte de Nederlandse nationaliteit bezitten. De moeder acht het in het belang van de minderjarige dat zij, evenals haar broertje en zusje, de Nederlandse nationaliteit bezit en ook de achternaam van de vader zal dragen.

4 Beoordeling van het verzoek.

4.1 Door de omstandigheid dat de moeder de Franse nationaliteit bezit en de vader de Nederlandse en de Marokkaanse nationaliteit bezit, draagt de onderhavige zaak een internationaal karakter, zodat eerst de vraag beantwoord dient te worden of de Nederlandse rechter in deze zaak rechtsmacht toekomt. Deze vraag wordt op grond van artikel 3 Rv . in bevestigende zin beantwoord nu uit hetgeen ter zitting naar voren is gebracht voldoende aannemelijk is geworden dat de moeder en de vader hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben.

4.2 Vervolgens komt de vraag aan de orde welk recht van toepassing is op het verzoek.

Op grond van artikel 6 lid 1 Wet Conflictenrecht Afstamming , in werking getreden op 1 mei 2003 en van toepassing op rechtsbetrekkingen die na haar inwerkingtreding worden vastgesteld of gewijzigd, is het Nederlandse recht van toepassing op het verzoek, als het recht van de staat van de gemeenschappelijke verblijfplaats van de moeder en de vader.

4.3 Uit de door partijen overgelegde stukken en hetgeen ter zitting is verklaard is gebleken dat partijen een in Marokko wettig gesloten huwelijk hebben. Zij hebben echter nagelaten de Marokkaanse huwelijksakte in Nederland bij de gemeente van hun woonplaats in te schrijven, waardoor hun huwelijk in Nederland niet rechtsgeldig is. De rechtbank is van oordeel dat het de meest zuivere weg is om het huwelijk van partijen in te laten schrijven, zodat de juridische situatie in overeenstemming wordt gebracht met de feitelijke situatie. Hierdoor zal de minderjarige staande het huwelijk zijn geboren, waardoor zij automatisch de Nederlandse nationaliteit en de achternaam van de vader verkrijgt.

De rechtbank zal de behandeling van de zaak Pro Forma aanhouden in afwachting van de inschrijving van de huwelijksakte door partijen.

6 Beslissing:

De rechtbank:

6.1 Houdt de verdere behandeling van het verzoek aan tot 3 juli 2008 Pro Forma, om partijen in de gelegenheid te stellen de Marokkaanse huwelijksakte in te schrijven in de registers van de gemeente [plaats].

6.2 Verzoekt de raadsvrouw van de moeder uiterlijk 26 juni 2008 aan de rechtbank kenbaar te maken of zij een verdere behandeling ter zitting wenst.

6.3 Houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.J. Udo de Haes, tevens kinderrechter, en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 29 mei 2008, in tegenwoordigheid van

mr. K. Hoogkamer als griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature