< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Niet is voldaan aan de voorwaarde voor adoptie zoals vermeld in artikel 1:228 lid 1 aanhef en onder c BW, aangezien het leeftijdsverschil tussen verzoekster en [naam minderjarige] minder dan achttien jaar bedraagt.

UitspraakRECHTBANK HAARLEM

Sector Familie- en Jeugdrecht

adoptie

Zaak-/rekesttnr.: 141103/2007-4020

beschikking van de enkelvoudige kamer voor familiezaken van 24 juni 2008

gegeven op het verzoek van:

[naam verzoekster],

wonende te [plaats],

hierna mede te noemen: verzoekster,

procureur: mr. A.M. Truijens,

-tegen-

[naam moeder],

wonende te [plaats],

hierna mede te noemen: de moeder.

1. De loop van het geding

1.1 Voor het verloop van de procedure verwijst de rechtbank naar de volgende stukken:

- het op 26 november 2007 ter griffie van deze rechtbank ontvangen verzoekschrift, met bijlagen;

- de brief, met bijlagen, van 3 januari 2008 van de procureur van verzoekster;

en het behandelde ter terechtzitting op 17 april 2008 in aanwezigheid van verzoekster bijgestaan door haar raadsman, de heer [naam vader] (de vader), de Raad voor de Kinderbescherming vertegenwoordigd door de heer W. Daalderop en de William Schrikker Stichting vertegenwoordigd door B. Leermakers.

1.2 De minderjarige is in raadkamer gehoord.

2 Het verzoek

Het verzoek strekt tot adoptie door verzoekster van de minderjarige:

- [naam minderjarige], geboren op [datum] 1991 te [plaats].

3 De feiten en omstandigheden

Uit de overgelegde bescheiden en het behandelde ter zitting blijkt het volgende:

ten aanzien van de minderjarige [naam minderjarige]:

- hij is geboren op [datum] 1991 te [plaats] uit het huwelijk van [naam vader] (hierna ook vermeld als: de vader) en de moeder;

- bij beschikking van deze rechtbank van [datum] 1992 is de moeder benoemd tot voogdes en de vader tot toeziend voogd;

- bij beschikking van de kinderrechter van [datum] 1998 is [naam minderjarige] onder toezicht gesteld van de William Schrikker Stichting; deze ondertoezichtstelling is telkens verlengd en eindigt thans op [datum] 2009;

- bij beschikking van de kinderrechter van [datum] 2001 is machtiging verleend [naam minderjarige] uit huis te plaatsen; deze machtiging is telkens verlengd en eindigt thans eveneens op [datum] 2009;

- bij beschikking van deze rechtbank van 21 januari 2003 is de vader belast met het gezag over [naam minderjarige];

- volgens het uittreksel GBA van de gemeente [plaats] heeft [naam minderjarige] van [datum] 2001 tot [datum] 2004 ingeschreven gestaan op het adres van verzoekster en zijn vader;

- [naam minderjarige] verblijft thans bij het OZC [naam] te [plaats];

ten aanzien van verzoekster en de vader:

- zij is geboren op [datum] 1973;

- zij woont sinds [datum] 2000 samen met de vader van [naam minderjarige];

- zij is op[datum] 2002 te [plaats] met de vader van [naam minderjarige] gehuwd;

- de vader van [naam minderjarige] stemt in met het verzoek tot adoptie.

4 Beoordeling van het verzoek

4.1 De moeder hoewel behoorlijk opgeroepen, is niet ter zitting verschenen.

Zij heeft in een briefje aan de procureur van verzoekster laten weten dat zij niet wenst te tekenen voor instemming met het verzoek tot adoptie.

4.2 Daargelaten of voornoemd briefje moet worden aangemerkt als tegenspraak van de moeder van het verzoek, als bedoeld in artikel 1: 228 lid 1 aanhef en onder d BW, geldt dat niet is voldaan aan de voorwaarde voor adoptie zoals vermeld in artikel 1:228 lid 1 aanhef en onder c BW, aangezien het leeftijdsverschil tussen verzoekster en [naam minderjarige] minder dan achttien jaar bedraagt. Daarom zal eerst worden beoordeeld of dit leeftijdsverschil in de onderhavige procedure een beletsel voor de adoptie moet zijn.

4.3 De vrouw voert aan dat er slechts sprake is van een leeftijdsverschil van drie maanden en dat een dergelijk klein leeftijdsverschil geen beletsel zou moeten zijn voor de adoptie. Zij zorgt al zeven jaar voor [naam minderjarige] en zowel [naam minderjarige] als zijn vader stemmen in met het verzoek. Verzoekster is van mening dat het in het belang van [naam minderjarige] is dat hij door haar wordt geadopteerd. Wanneer er onverhoopt iets met de vader van [naam minderjarige] zou gebeuren, kan zij de zorg die zij nu met de vader heeft alleen voortzetten.

4.4 De William Schrikker Stichting ondersteunt het verzoek tot adoptie.

Zowel de William Schrikker Stichting als de Raad voor de Kinderbescherming hebben zich niet uitgelaten over de leeftijdsvoorwaarde voor de adoptie.

4.5 De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 30 juni 2000, NJ 2001, 103 bepaald dat de wetgever in het belang van het kind een duidelijke keuze heeft gemaakt om te voorkomen dat er een te klein verschil in leeftijd tussen de verzoeker tot adoptie en het kind bestaat .

Uit de wetsgeschiedenis blijkt onder meer dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om door middel van de huidige wetgeving de mogelijkheden voor stiefouderadoptie te beperken en om voor stiefouderadoptie dezelfde voorwaarden te laten gelden als voor “gewone” eenpersoonsadoptie. De invoering van de eis van een (minimum-)leeftijdsverschil is hiervan het gevolg geweest. Gelet op deze bewuste keuze van de wetgever komt, aldus de Hoge Raad, aan de rechter niet de vrijheid toe voorbij te gaan aan de voorwaarde van artikel 1: 228 lid 1 aanhef en onder c BW. Nu in het onderhavige geval aan deze voorwaarde niet is voldaan, zal het adoptieverzoek worden afgewezen.

5 Beslissing

De rechtbank:

Wijst het verzoek tot adoptie af.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.G. Kok, als voorzitter, tevens kinderrechter, en mrs. A.M. Ayal en R.A. Otter, als leden van deze kamer en in het openbaar uitgesproken van 24 juni 2008 in tegenwoordigheid van M.P. Joukes als griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature