E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBHAA:2008:BD6172
LJN BD6172, Rechtbank Haarlem, 146989/2008-373

Inhoudsindicatie:

Vaststellen omgangsregeling tussen vader en kind 3, geboren voor ontbinding huwelijk partijen. Via DNA-onderzoek is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk (voor 99,99%) komen vast te staan dat de man ook de biologische vader van [kind 3] is. Een ouder dient zich te onthouden van gedragingen die schade kunnen toebrengen aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van zijn kind. Tegen deze achtergrond veronderstelt ouderlijk gezag niet alleen een recht, maar ook een plicht tot omgang met het kind. De rechtbank leidt uit de verklaringen van de man af dat hij vrijwel niet in staat is de belangen van zijn derde kind, [kind 3], los te zien van de gebeurtenissen rond haar geboorte, de echtscheiding en het belang van de vrouw. De man wil zelf beslissen over de wijze en het moment waarop hij contact aangaat met [kind 3] en daartoe niet door de vrouw of anderen worden gedwongen. Hoewel deze opstelling wellicht tegen de achtergrond van hetgeen tussen partijen is voorgevallen zou kunnen worden begrepen, stelt de man hierbij zijn eigen belang voor het belang van [kind 3] en zijn andere kinderen. In feite erkent de man immers het bestaan van [kind 3] niet, terwijl hij de twee oudsten wel in zijn leven betrekt. Niet uitgesloten is dat deze opstelling niet alleen mogelijk schadelijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van [kind 3], maar ook voor de ontwikkeling van [kind 1] en [kind 2]. Deskundige bijstand is gewenst om de rechtbank voor te lichten over de te verwachten gevolgen van de opstelling van de man voor de ontwikkeling van de kinderen op de korte en lange termijn en de inkleding van een omgangsregeling voor [kind 1] en [kind 2], indien de man blijft weigeren om de omgangsregeling uit te breiden tot [kind 3] en haar in feite als zijn dochter te erkennen. De rechtbank zal dan ook opdracht geven aan de Raad voor de Kinderbescherming om haar in deze van advies te dienen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie