E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC7004
LJN BC7004, Rechtbank Haarlem, 137020/2007-2370

Inhoudsindicatie:

Op grond van artikel 1:401 lid 5 kan een overeenkomst betreffende levensonderhoud worden gewijzigd of ingetrokken, indien zij is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven. Het gaat er hierbij om dat, uitgaande van dezelfde gegevens, er geen duidelijke wanverhouding mag bestaan tussen de onderhoudsbijdrage waartoe de rechter zou hebben beslist en die welke partijen zijn overeengekomen. Ter zitting hebben beide partijen weergegeven op welke wijze met name de hoogte van de partnerbijdrage tot stand is gekomen. Hieruit komt naar voren dat met name de berekening van de draagkracht van de man door het door de vrouw ingeschakelde “Alimentatiehaven” maatgevend is geweest. Nu door de man niet, althans onvoldoende, is betwist dat op basis van zijn financiële gegevens in 2005 en uitgaande van de gebruikelijke alimentatienormen zijn draagkracht tweemaal zo hoog was als waar partijen destijds van zijn uitgegaan, is de rechtbank van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat partijen onopzettelijk door onjuist inzicht of onjuiste gegevens zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven. Nu daarbij niet is gebleken dat partijen bewust hebben willen afwijken van de wettelijke maatstaven, is hiermee de genoemde wanverhouding komen vast te staan en zal de rechtbank tot een inhoudelijke beoordeling van de zaak overgaan. De vrouw heeft op grond van het voorgaande thans geen belang meer bij de behandeling van de overige gronden van haar verzoek.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie