E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBHAA:2007:BC0663
LJN BC0663, Rechtbank Haarlem, 123149/2006-1142

Inhoudsindicatie:

gezag, hoofdverblijfplaats, omgangsregeling via webcam-contact.

De enkele omstandigheid dat de ouders ver van elkaar vandaan wonen en zij niet goed met elkaar kunnen communiceren ten gevolge van de nog steeds tussen hen bestaande spanningen, is – in lijn met vaste rechtspraak op dit punt – onvoldoende zwaarwegend om te concluderen dat het belang van [naam kind] gediend is met eenhoofdig gezag, zodat het gezamenlijk gezag over [naam kind] gehandhaafd zal blijven.

Dat de moeder echter met [naam kind] in [land] wenst te wonen is een risico dat inherent is aan het sluiten van een internationaal huwelijk, waarbij altijd de kans bestaat dat na een echtscheiding een van beide partners terug wenst te keren naar zijn of haar geboorteland. Ook het door de vader gehanteerde argument dat [naam kind] hier meer ontwikkelingsmogelijkheden heeft dan in [land], zal terzijde worden gelaten omdat dit niet, althans nauwelijks onderbouwd is en er ook overigens geen voldoende zwaarwegende redenen zijn aangevoerd om de voorkeur te geven aan het wonen in Nederland boven dat in [land]. Een en ander betekent dat [naam kind] zijn gewone verblijfplaats bij zijn moeder zal hebben.

Omdat de moeder met [naam kind] wenst terug te keren naar [land], dient optimaal gebruik te worden gemaakt van de huidige mogelijkheden die telefoon, email en/of de webcam bieden. De rechtbank zal daarom in zoverre een (minimale) regeling vastlegging waarbij het voor [naam kind] belangrijk is dat beide ouders zich stipt aan de vastgelegde tijden houden, opdat hij weet waarop hij kan rekenen en de gelegenheid krijgt in alle rust contact te hebben met zijn vader.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie